Hopp til innhold

Utlendingslov utsatt

Regjeringen har utsatt utlendingsloven nok en gang. Stridens kjerne er kriterier for å kunne hente en ektefelle til Norge.

 

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen legger ikke skjul på at det er tiltak mot tvangsgifte som har skapt den største og mest omfattende diskusjonen i regjeringen.

- Vold i nære relasjoner

- Vi diskuterer aldersgrense for å hente ektefelle til Norge, men også andre krav som at den som skal hente ektefelle må ha gått skole eller jobbet et visst antall år, sier Hansen til NRK.

Han legger ikke skjul på at det er uenighet både mellom regjeringspartiene og innad i partiene, i hvert fall i hans eget parti.

- Men vi kommer til å bli enig. Nå vil vi blant annet avvente konklusjonene fra et statssekretærutvalg som skal se på vold i nære relasjoner, sier han.

Stornemnd

Mye av utlendingsloven er imidlertid allerede klar. Blant annet er regjeringspartiene blitt enige om at det skal legges større vekt på anbefalingene fra FNs høykommissær.

Det betyr ikke at avgjørelser i flyktninge- og asylsaker flyttes fra Oslo til Geneve. Norske myndigheter vil fortsatt vurdere alle søknader individuelt, sier Hansen.

Men dersom beslutninger er i strid med de anbefalinger UNCHR gir om beskyttelse, skal sakene prøves for stornemnda.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger