– UNEs praksis er i strid med menneskerettigheter

– UNE bryter menneskerettighetene når de sender asylsøkere tilbake til Hellas, mener Arild Humlen i rettsikkerhetsutvalget.

asylsøkere streiker i Aten

Asylsøkere i Aten sultestreiker etter å ha bodd i telt i flere måneder.

Foto: YIORGOS KARAHALIS / Reuters

Advokat Arild Humlen

Advokat Arild Humlen.

Foto: NRK

En ny dom fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slo fredag fast at Hellas sin behandling av asylsøkere er i strid med torturforbudet i menneskerettighetskonvensjonen.

Belgia er dømt for å ha sendt en asylsøker tilbake til Hellas. Det er også praksisen til norske Utlendingsnemnda (UNE) å sende asylsøkere tilbake til Hellas.

LES: Seksuelt trakassert i Hellas, nå skal hun sendes tilbake
LES OGSÅ: – Norge har en streng asylpolitikk sammenlignet med andre land

– Blir behandlet nedverdigende

Leder for rettsikkerhetsutvalget i Advokatforeningen, Arild Humlen, sier Belgia har krenket torturbestemmelsen i menneskerettighetskonvensjonen.

– Et enstemmig europeisk dommerkorps har kommet frem til at det greske asylinstituttet ikke er egnet til en forsvarlig behandling av asylsøknader og at asylsøkere i Hellas blir behandlet nedverdigende. Det foreligger en krenkelse av torturbestemmelsen i menneskerettighetskonvensjonen, sier Humlen.

Belgia sendte en asylsøker til Hellas for å få sin sak behandlet der.

– Det finnes rapporter som beskriver de kritikkverdige og mangelfulle forholdene i Hellas. Menneskerettsdomstolen mener at Belgia ikke burde sendt vedkommende til det greske behandlingssystemet og at Belgia har krenket torturbestemmelsen.

UNE konkluderte med at det greske systemet var forsvarlig

– I en stornemndsbehandling sommeren 2010 konkluderte UNE med at det greske systemet er fullt forsvarlig og kapabelt til å gjennomføre en solid behandling av asylsøkere. Det tragiske er at UNE baserte seg på de samme rapportene som menneskerettighetsdomstolen forholder seg til. UNE satte rapportene til side for et nasjonalt skjønn og har da begått den samme overtredelsen som Belgia nå er dømt for.

– UNE har valgt en egen linje rundt drøftingen av det greske systemet som viser seg å være fullstendig feil. Jeg tror de politiske signalene om å føre en streng linje i forhold til asylpolitikken har skremt UNE.

LES: Storberget må svare for tvangsutsending

Feil i en rekke saker

Humlen mener UNE har tatt feil i en rekke saker.

– I 16 av 23 saker som advokatforeningen har gjennomgått har UNE måttet omgjøre vedtakene. Det viser at det ikke er en betryggende behandling i alle saker.

– Sakene som advokatforeningen har prøvd har vært saker hvor UNE har avgjort sakene med nemndsleder alene. Det vil si saker de anser som så uproblematiske at det ikke er nødvendig å innkalle til personlig fremmøte. Slike saker bør ikke UNE tape. Når domstolene kommer frem til at vedtakene er ugyldig så er det særdeles alvorlig.

Humlen mener det er åpenbart at alle utsendelsene til Hellas er overtredelser av menneskerettighetskonvensjonen.

– Når det er så mange saker som kjennes ugyldig av domstolene på et område hvor UNE selv mener saken er uproblematisk, da må vi gå ut ifra at det finnes en rekke andre saker som advokatforeningen ikke har hatt anledning til å vurdere. Vi mener generelt at rettssikkerheten er for dårlig og det er grunnen til at de fleste av disse sakene blir kjent ugyldige.

UNE ønsker ikke å kommentere saken før de har gått gjennom dommen fra menneskerettighetsdomstolen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger