Uendret rente fra Norges Bank

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenta uendret på 0,5 prosent. Sentralbanken har ikke endret renta siden mars 2016.

Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank

Sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank har nå holdt styringsrenta i ro i nesten to år på 0,5 prosent. Det er det laveste nivået i de mer enn 200 årene Norges Bank har eksistert.

Foto: Johan B. Sættem

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Offentliggjøringen av renteebeslutningen førte kun til minimale bevegelser i valutamarkedet. Kronekursen styrket seg med to øre mot euro akkurat klokka 10, for så å falle litt tilbake.

Rentebeslutning som ventet

På forhånd var det bred enighet blant økonomene om at Norges Bank ville holde renta uendret.

Ifølge Bloomberg ventet 27 av 27 spurte analytikere på forhånd uendret rente.

Norges Bank har offentliggjort hovedstyrets vurdering, der det fremkommer at beslutningen var enstemmig.

Både Handelsbanken og Nordea skriver i sine morgenrapporter at lite har skjedd siden forrige rentemøte som skulle tilsi en renteendring fra sentralbanken nå.

I midten av desember la sentralbanken frem Pengepolitisk rapport 4/17.

Da var hovedstyrets vurdering at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk.

Nærmer seg første heving av renta

Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være noe under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å holde seg under 2,5 prosent de neste årene.

Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa da at styringsrenten ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden.

– Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 4/17. Prisveksten er lav, men har som ventet økt, skriver hovedstyret i begrunnelsen.

Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen skriver i en markedsoppdatering at det ikke kom noen nye rentesignaler fra Norges Bank i forbindelse med dagens rentebeslutning.

– Vi forventer første renteheving i desember i år, skriver Olsen.

Seniorøkonom Kyrre Amdal i DNB sier i likhet med Nordea at det ikke kom noen nye signaler i dag.

– I desember signaliserte Norges Bank en renteheving i desember i år, mens vi tror den kommer i mars 2019, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger