Hopp til innhold

Tror oljeappetitten i Barentshavet har gitt seg

Skuffende resultater, høye priser, og nå også lav oljepris, kan være det som får oljeselskapene til å velge bort Barentshavet når staten igjen åpner nye områder for leting.

Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet

Boreriggen Polar Pioneer har vært på jobb flere ganger de siste årene, og noen funn har det blitt. Men de helt store, de lar vente på seg.

Foto: Statoil/Harald Pettersen / Harald Pettersen

Rundt 130 letebrønner er boret i Barentshavet de siste 30 årene, og kun ett felt er bygd ut. Snøhvit. Skuffende leteresultater, høye kostnader, og manglende infrastruktur har allerede fått konsekvenser i form av utsatte prosjekter. I tillegg har oljeprisn falt dramatisk.

Klaus Mohn er professor ved handelshøyskolen på Universitetet i Stavanger

Klaus Mohn tror oljeselskapene holder litt mer igjen enn det de har gjort tidligere når det gjelder Barentshavet.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Dette er uåpnede områder, så man skal ikke utelukke at det har attraktivitet, men det er en del forhold som gjør at appetitten nok er noe mindre enn for et par år siden, sier professor i petroleumsøkonomi, og tidligere sjeføkonom i Statoil, Klaus Mohn.

Lette, fant ikke

Snart åpnes nye områder i Barentshavet i den 23.konsesjonsrunden. Statoil vil ikke avlyse oljeventyr i nord, men innser de at de må bruke god tid på å vurdere hvor de skal lete.

Morten Eek

Morten Eek i Statoil.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Det er klart vi må ta med det i vurderingen videre. Særlig når vi ser at industrien er under press, og en opplever høyere kostnader og lavere lønnsomhet, sier Morten Eek i Statoil.

Også Lundin ser at dagens oljepris kan gjøre ting litt mer utfordrende enn vanlig når de nå vil se videre på utvikling av de to funnene Alta og Gotha.

– Vedvarende lav oljepris vil øke denne terskelen men samtidig sette krav til industrien om lavere kostnader. Vi mener dette er mulig, sier Torstein Sanness i Lundin.

Oljeselskapet Enis Goliatfelt, som snart står klart i Barentshavet, trenger en oljepris på over 80 dollar for å gå i pluss. Dagens pris er rundt 50 dollar. Små funn gjør ikke saken veldig mye bedre.

I høst avsluttet Statoil en stor letekampanje i nord, uten gode resultater, mest kunskap omområdet.

– Blir man rik av denne kunnskapen, bør man ikke finne olje?

– Det er klart man må få resultater, men vi tror langsiktighet og utholdenhet er viktig, sier Eek.

Forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde

Disse blokkene er foreslått utlyst i 23. konsesjonsrunde.

Foto: Olje- og energidepartementet

– Finner ting som blir liggende

Mats Kirkebirkeland i Høyre Studenter mener derimot det kan straffe seg.

– Man kan ende opp med såkalte «stranded assets» hvis man bruker gode incentivordninger for å lete mye, og at man kun finner ting som blir liggende.

Han mener det er lite poeng at staten oppmuntrer til åpning i nord ved bruk av gode incentivordninger når det nesten ikke blir funnet noe drivverdig.

For Mohn er det likevel hevet over en hver tvil at det skal betydelig mye til for å bygge ut funn i Barentshavet.

– Det finnes jo for eksempel ikke infrastruktur, det er lange avstander og forhold som gjør at det vil koste mer å bygge ut. For lik kvalitet på prospektene så er det mye mer attraktivt å lete i Nordsjøen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ