Hopp til innhold

Trenger nye, felles regler for å skattlegge digitale giganter

Multinasjonale selskaper som Facebook og Google bør betale skatt på linje med andre selskaper - og det haster å få nye regler, mener skattedirektør Hans Christian Holte.

Internasjonale giganter

Illustrasjon: De digitale selskapene som ikke fysisk er tilstedeværende skaper hodebry for skattemyndigheter både i EU og resten av verden. I praksis kan de velge hvor de vil skatte, og shopper skatteregler i de landene som passer dem best.

Foto: Lionel Bonaventure Ben Stansall / AFP

Det er budskapet skattedirektør Hans Christian Holte kommer til å dele med skattemyndigheter fra femti land når han møter dem i Chile i dag.

Sololøp fra det enkelte land vil ikke sikre oss et godt og tydelig skattesystem for verden på det digitale området. Det er viktig at vi får et system som fungerer for alle selskaper, og som oppfattes som rimelig, sier Holte til NRK.

Skattedirektør Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte mener særregler i enkeltland ikke vil føre frem til det egentlige målet - men møter motbør.

Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Hvis man skal nå målet om at giganter som Amazon, Google og Facebook skal betale annet enn smuler i skatt, må det på plass internasjonale regler for selskapene i den digitale økonomien.

I Santiago i Chile i dag skal skattemyndigheter fra et femtitalls land prøve å finne frem til hva som må gjøres.

Norge har nå armbindet i OECDs nettverk av skattemyndigheter. Meldingen fra Holte er at felles regler er veien å gå, og at det haster.

– Det viktigste budskapet er at vi trenger å få på plass gode felles regler for å beskatte den digitale økonomien. Det går raskere i det internasjonale skattesamarbeidet enn det har

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norway

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Taxjustice Network kaller det en unnlatelsessynd å ikke innføre særnorske regler.

Foto: Johan B. Sættem

gjort før. Utfordringen er å bli enige i prinsippene, sier Holte.

– Unnlatelsessynd å vente på at alle skal bli enige

Men daglig leder Sigrid Klæboe Jabobsen i Tax Justice Network, som er en interesseorganisasjon for rettferdig skatt, er kritisk til fremgangsmåten. Hun mener at Norge må få på plass midlertidige regler umiddelbart.

– Det å sitte og vente på at andre land skal bli enige før man gjør noe er en stor unnlatelsessynd, sier hun.

  • Jacobsen viser til at andre europeiske land har innført midlertidige regler, og at digital skatt er på vei både i Frankrike, Tyskland og Storbritannia.
  • Utfordringen i den digitale økonomien er blant annet at mange store selskaper i praksis kan velge hvor de vi skatte, og nærmest selv bestemme hvor mye selskapene ønsker å betale i skatt.
  • I Norge er eksempelvis Googles omsetning beregnet til anslagsvis tre milliarder kroner ifølge avisen DN. Samtidig betalte selskapet tre millioner kroner i skatt. Det tilsvarer en - 1 - promille av omsetningen for 2017. Selskapets resultatmargin i Norge er ikke kjent.
  • Til sammenligning må norske aksjeselskaper betale 22 prosent av skattepliktig overskudd i skatt.

Mener det finnes en løsning som kan innføres nå

Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole er en av Norges fremste eksperter på internasjonale skattesystemer og skattetilpasning.

Guttorm Schjelderup

Professor Guttorm Schjelderup ved NHH i Bergen mener forhøyet moms for noen selskaper kan være en løsning på utfordringene.

Foto: NRK

Han sier at det er bra med samarbeid over landegrensene men at interessemotsetninger mellom ulike land gjør det svært vanskelig å bli enig om hvordan prinsippene for beskatning skal se ut.

– Dette er egentlig en slåsskamp om provenyet fra de ulike bedriftene. Det andre er at man må finne robuste løsninger som gjør at selskapene ikke kan vri seg unna beskatning Begge disse tingene er egentlig formidable utfordringer. De fordrer et samarbeid som ikke er lett å få til, sier han.

Schjelderup er imidlertid klar på at det finnes kjente løsninger, som kan innføres raskt.

– Vi kan for eksempel ha en forhøyet moms på digitale tjenester, for de selskapene som ikke har fysisk nærvær her. Det vil ikke fører til at kapitalen flykter fra Norge, fordi de vil ønske å selge varer og tjenester til kundene som er stedbunden i Norge.

AKTUELT NÅ