Hopp til innhold

Titusenvis tåler ikke rentehopp

Økende boligpriser har gitt større gjeldsbelastning. 70.000 husholdninger sier de vil få problemer med å håndtere boliglånet dersom renten stiger med ett prosentpoeng.

Boligpriser

BOLIGBOBLE: Prisstigningen i boligmarkedet har ført til at mange presser betingelsene i boliglånet til det ytterste.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / NTB scanpix

Særlig unge låntakere strekker strikken. Hver femte låntaker under 35 år tok i fjor opp boliglån på fem ganger egen inntekt, viser tall fra finanstilsynet.

Flere tar på seg store lån

– Den voldsomme veksten i boligprisene har gjort at flere har tatt på seg store lån. Disse svarene vitner om at noen nå strekker strikken vel langt, og det er bekymringsfullt, viser den nye spørreundersøkelsen utført av Norstat for Nordea.

John Sætre

STILLER KRAV: John Sætre i Nordea.

Foto: Johnny Syversen

Hver femte låntaker under 35 år tok i fjor opp boliglån på fem ganger inntekten, viser en undersøkelse gjort av finanstilsynet.

– Vi har som krav at våre kunder skal tåle renteøkninger på minst 5 prosentpoeng. Særlig blant unge kunder merker vi at det er urealistiske forventninger til hvor mye man klarer å takle av gjeld, sier sjef for Nordeas kundevisjon, John Sætre.

Fare for økonomien

For å unngå en skjør renteboble har finanstilsynet allerede iverksatt tiltak. Nylig ble det vedtatt en forskrift som skal motvirke at flere potensielt låner seg til gjeldsslaver.

– For å begrense risikoen for at mange tar opp store lån så er forskriften endret fra 1. januar i år. Nå settes det et tak på fem ganger bruttoinntekt på samlet gjeld ved et låneopptak, sier direktør i finanstilsynet Morten Baltzersen.

Han understreker viktigheten av slike tiltak da de kan legge en demper på ringvirkningene lånegaloppen kan få på resten av økonomien.

Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen på Finanstilsynets pressekonferanse i Oslo onsdag.

SETTER TAK: Finanstilsynet ved Morten Baltzersen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er en fare for stabiliteten i det finansielle systemet når husholdningene forgjelder seg mye. Da kan vi risikere at de må stramme inn, og det vil gi ringvirkninger for hele økonomien.

Anbefalinger for det nye året

Med unntak av boligpriser, har folk et ganske avdempet syn på 2017. Flere frykter økende arbeidsledighet og høyere boligpriser. Samtidig har få høye forventninger til hvordan lønna vil utvikle seg.

Anbefalingen fra norske økonomer for det nye året er å bruke anledningen med rekordlave renter til å sette til side det du ellers ville brukt på å betjene boliglånet.

«Da får du en buffer, og så blir ikke det så tungt å omstille seg dersom renten skulle stige fremover», råder Nordea i et skriv de sendte ut sammen med sin Norstat-undersøkelse.

Videre understreker Nordea at lønnsveksten blir bedre enn i 2016, og at folk får mer igjen for pengene sine.

–​ Bare fordi boligprisene har steget kraftig i en lengre periode nå, er det ingen garantier for at dette vil fortsette inn i fremtiden, sier Sætre.

– Må dere da si nei i større grad enn tidligere?

– Ja, vi må det. Vi har i øyeblikket historisk lave renter, og det er ikke gitt at det vil være sånn i fremtiden. Dette er sårbart. Renten kan faktisk begynne å stige igjen.

AKTUELT NÅ