Hopp til innhold

Mener man straffes for å løfte problemer i Forsvaret

NRK har den siste tiden avslørt flere kritikkverdige forhold i Forsvaret. Jeg kjenner igjen diskusjonene fra 10–15 år tilbake, sier tidligere general.

Robert Mood

Robert Mood er tidligere er tidligere generalløytnant. Han hadde en lang karriere i Forsvaret før han gikk av med pensjon i 2016.

Foto: André Børke / André Børke

Det er helt åpenbart at hvis kulturen handler om å feie problemer under teppet, så har vi et forsvar med en svekket forsvarsevne, sier tidligere generalløytnant Robert Mood til NRK.

De siste ukene har NRK kommet med flere saker om varsler i Forsvaret.

Jeg er litt overrasket over at Forsvaret tilsynelatende ikke har kommet lenger. Jeg kjenner jo igjen diskusjonen fra 10–15 år tilbake. Det handler om et langsiktig verdiarbeid. Det handler om å ta saker på alvor, det handler om å håndtere varsler og jeg trodde man hadde kommet lenger, sier Mood.

Les også Varsleren, offiseren og presset om å lyve

Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)

Straffes for å løfte problemet

Historiene til Kristine Solhaug og oberstløytnant Line Svingen har vakt debatt og oppsikt etter NRKs avsløringer.

I 2009 ble Svingen frabeordret stillingen som skvadronsjef. Forsvaret har innrømmet at Svingen ble avsatt på sviktende grunnlag, og saken endte med at Forsvaret måtte gi henne en uforbeholden unnskyldning.

Line Svingen står med armene i kryss foran seg

Line Svingen er Norges første kvinnelige helikopterpilot.

Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

Hvis vi tar Line Svingen-saken, så er det hun egentlig beskriver en kultur hvor problemene skyves under teppet. Du belønnes for å skyve problemer under teppet, da rykker du opp i hierarkiet. Du straffes dersom du løfter problemet opp på bordet, sier Mood og fortsetter:

Og i enden av den kulturen, hvis det er en kultur, så får du et forsvar som ikke vil prestere hvis de settes på prøve.

Les også Line Svingen vs. Forsvaret

Line Svingen

Feier problemet under teppet

Det har kommet rekordmange varsler etter NRKs avsløringer.

– Det her er en krise for meg, det er en krise for Forsvaret. Dette må vi rydde opp i, sånn kan vi ikke ha det i Forsvaret, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen tidligere denne uken.

Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, har gjennomgått varslene han sitter på og har funnet en mulig kritikkverdig sak fra 2018.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Den tidligere generalløytnanten mener Kristoffersen gjør en god innsats, men at han trenger mer støtte.

Mood mener i tillegg at Forsvarsdepartementet må bevege seg mer bort fra detaljstyrt ledelse, til å støtte forsvarssjefen i hans anstrengelser med å rydde opp i varslene som har kommet inn.

Forsvarsdepartementet har gjennom mange år skjøvet problemer under teppet og skjønnmalt forsvarsevnen. Velkjente problemer som tynn bemanning, dårlig utholdenhet, manglende luftvern samt altfor få fartøyer og avdelinger selges utad som «et sterkt forsvar som kan forsvare landet», sier Mood.

Robert Mood

Robert Mood mener at Forsvarsdepartementet gjennom mange år har feiet problemer under teppet.

Foto: André Børke / André Børke

Han mener derimot at sannheten er at vi har et marginalt forsvar uten evnene til å forsvare landet, og uten evne til å sikre mottak av de forsterkninger vi vil trenge tidlig i krise og konflikt.

NRK har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet som ikke ønsker å kommentere saken.

AKTUELT NÅ