Hopp til innhold

Tekna tror det vil koste mye å rydde opp i Nav

Store penger må til for at Nav skal være i stand til å forbedre personvernet og IT-sikkerheten, mener fagorganisasjonen Tekna.

Muntlig spørretime i Stoirtinget

RYDDE OPP: Arbeidsminister Tonje Brenna har ansvar for Nav. Hun må belage seg på å komme til Stortinget igjen for å fortelle hvor mye regjeringen har visst om personvernbruddene.

Foto: NTB

– Når det er snakk om såpass store gap og lovbrudd innenfor personvern, så trenger Nav ekstramidler for å gjøre en god opprydding, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.

Det er fagforeningen som organiserer sivilingeniører og IT-ingeniører.

I forrige uke ble det kjent at Datatilsynet har funnet 12 lovbrudd knyttet til personvern hos Nav, og mener etaten bevisst har brutt loven. Nav-sjefen mente det var en alvorlig beskjed, og ville jobbe bedre framover.

Teknapresidenten advarer mot at politikerne nå går inn for en kortsiktig løsning for å bedre folks personvern i Nav.

– Det er viktig at oppryddingen er langsiktig og at det ikke blir en lappeseanse med kortsiktige tiltak. Det er veldig viktig at politikerne nå bevilger nok midler slik at vi kan ha et trygt og godt Nav fremover, sier Elisabet Haugsbø.

Hvor mye Nav trenger for å rydde opp i de 12 personvernbruddene og å få et mer oppdatert IT-system, vil ikke Tekna-presidenten si.

Men Haugsbø mener at det vil bli snakk om et betydelig beløp.

Elisabet Haugsbø, president i Tekna

MYE PENGER: Tekna-president Elisabeth Haugsbø mener at Nav trenger mye penger for å få på plass personvernet.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Det er behov for ganske mye midler, for dette er en stor og kompleks organisasjon som er en svært viktig grunnstein for det norske samfunn. Her er det nødvendig med ganske mye penger, sier Haugsbø.

Nav har over 50 ulike IT-systemer som lagrer ulik personsensitiv informasjon om landets befolkning, blant annet økonomi, psykisk og fysisk helse, familieforhold, sosiale ytelser og sykdomshistorikk. Mange av IT-systemene er flere tiår gamle.

Størstedelen av de 22.500 Nav-ansatte har full tilgang til denne informasjonen. Denne mangel på tilgangsstyring er blant de mest alvorlige bruddene som Datatilsynet har reagert på.

Les også Datatilsynet gir 20 millioner i bot til Nav

Datatilsynet Line Coll, Janne Stang Dahl

Haster med tiltak

Nå kommer kravene om opprydding fra Stortinget. Onsdag måtte arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) svare på hvordan regjeringen vil sørge for det skal ryddes opp i den store etaten.

– Folk må ha tillit til Nav og være trygge på at personinformasjonen de har gitt til Nav er godt ivaretatt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna til NRK.

Da må vi vite at personvernreglene følges, at Nav har systemer som virker, slik at hver og en av oss er sikre på at informasjonen vi har gitt Nav er fortrolig og behandles deretter, understreker Brenna.

Vil Nav få ekstra penger for å gjennomføre denne oppryddingen?

– Nå skal jeg først ha møte med Nav og høre hva de mest aktuelle tiltakene vil være for å gjøre situasjonen bedre, sier hun.

Les også – ​​​ Nav slipper billig unna

NAV

Vil ha mer informasjon fra Brenna

Men SVs arbeidspolitiske talsperson Freddy André Øvstegård var ikke fornøyd med svarene Brenna gir.

Freddy Andre Øvstegård, SV

VIL HA SVAR: SVs Freddy André Øvstegård vil ha svar på hvor mye regjeringen har visst om personvernbruddene i Nav

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Det er fint at Brenna understreker hvor alvorlig denne saken er og at det viktig å rydde opp i Nav. Men vi savner mer informasjon, og tydelig avklaring om hva regjeringen har visst om personvernbruddene, sier Øvstegård.

Han vil at Brenna skal komme tilbake i Stortinget og forklare seg mer utfyllende om hva departementet har visst om personvernet i Nav siden 2011 da forrige store tilsyn var.

Den gang ga også Datatilsynet pålegg om at Nav måtte gjennomføre tiltak for å styrke personvern og tilgangsstyringen til sine ansatte . Det skjedde altså ikke.

– Denne saken må følges opp ytterligere. Jeg ønsker å få svar på hva regjeringen har visst underveis om personvernbruddene i Nav. Her må Brenna svare mer og komme tilbake med mer informasjon til Stortinget, sier Øvstegård.

Han mener at det haster å rydde opp i Nav.

– Vi kan ikke ha det slik at 22.000 ansatte har tilgang til all informasjon om innbyggerne. Og så må folk få beskjed om når Nav-ansatte går inn i mappene deres, sier Øvstegård.

Han understreker at det er viktig at Nav får midler til å rydde opp i organisasjonen og investere i nødvendige og sikre IT-systemer.

– Loven må følges. Tiltak må gjennomføres umiddelbart slik at folk ikke kommer seg inn i mappene dersom de ikke har tjenstlige behov, og her må vi gi de midler og verktøyene som trengs for at loven følges, sier Øvstegård.

Les også Datatilsynet undersøker personvernbrudd i Nav

HuOn7rXoltc

AKTUELT NÅ