Hopp til innhold

- Krigsforbrytelse gir ikke asyl

Skal fare for drapsdom i hjemlandet gi krigsforbrytere og torturister oppholdstillatelse i Norge?

Taliban

Talibanere avbildet med våpen utenfor en moské i Pakistan, 29. april i år. Flere talibanere kan bo i Norge.

Foto: Mohammad Sajjad / AP

Aftenposten slo i dagens avis opp tidligere medlemmer av Taliban med oppholdstillatelse i Norge på sin førsteside.

- Dette er radikale islamister som står for en syk fortolkning av islam. Det er hårreisende om at disse menneskene får bli i Norge, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp Per Willy Amundsen til NRK.

Flere har opphold

Høyre og Frp tok i dagens spørretime i Stortinget opp opplysninger om at torturister skal ha fått opphold i Norge.

Les også: - Opplært i moské i Oslo

Henvendelsen grunner i en gjennomgang Aftenposten har utført hvor de har funnet at minst syv talibanere skal ha fått opphold i Norge det siste året.

Per Willy Amundsen

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Per Willy Amundsen.

Foto: Knut Falch / SCANPIX

Minst fem skal først ha fått avslag fra UDI på sine søknader om asyl, men fikk senere innvilget oppholdstillatelse fra UNE som er ankeinstansen til UDI.

- Vi kan ikke la Norge være et fristed for krigsforbrytere og torturister. De som er kommet må straffeforfølges, sier Bent Høye i Høyre til NRK.

Krever snarlig endring

Høyre har foreslått i Stortinget en helt ny utsendelsespolitikk som partiet mener innebærer rask og effektiv utsendelse av personer som oppholder seg ulovlig i Norge.

Partiet setter endringen opp i følgende punkter:

- Retningslinjene endres slik at det å ha begått overgrep og hatt en ledende stilling i Taliban ikke fremheves som grunnlag for opphold.

- Det må etableres en instruksjonsmulighet ovenfor UNE slik at vi kan hindre at UNE overprøver avslag fra UDI i denne type saker.

- Det må etableres system som innbærer at når krigsforbrytelser oppdages i asylintervjuet så skal dette meldes i fra om til politiet/statsadvokaten.

Stortingsrepresentant i Høyre, Bent Høie.

Foto: Knut Falch / Scanpix

- Vern mot forfølgelse

Utlendningsloven, slik den står i dag, fastsetter at en utlending ikke kan sendes til noe område der han kan frykte forfølgelse.

- Tilsvarende vern skal gjelde utlending som av liknende grunner som angitt i flyktningedefinisjonen står i en nærliggende fare for å miste livet eller bli utsatt for en umenneskelig behandling, heter det i Utlendingsloven §15.

Neste avsnitt fastsetter imidlertid at loven ikke gjelder utlendinger som anses som en fare for rikets sikkerhet eller som har fått endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og som av denne grunn utgjør en fare for samfunnet.

- Torturister skal ikke få opphold

- Slik jeg tolker utlendingsloven i Norge åpner den ikke for at torturrister skal få opphold. Det er en oppfattelse jeg tror UDI deler med meg i og med at de aktuelle fikk avslag på søknaden om oppholdstillatelse i første rekke, sier Amundsen.

- Det er praksisen til Utlendingsnemnda, UNE, som er ankeinstansen til UDI, som må stilles spørsmål ved, fortsetter han.

Saken fortsetter under avstemmingen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

- Avventende

Andersen var ikke villig til å gå inn i noen debatt om retningslinjene uten å ha satt seg nærmere inn i saken.

Dag Terje Andersen

Arbeids- og inkulderingsminister Dag Terje Andersen.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Jeg tar den så alvorlig at jeg vil gå grundigere inn i den enn å konkludere på grunnlag av noen oppslag i en avis. Spesielt siden de undersøkelsene vi har gjort, og informasjoner vi har fått, viser at historien på noen områder er noe annerledes enn det Aftenposten skriver, sa han under sagens spørretime.

Han sa imidlertid at undersøkelsene så langt viser at UNE ikke har gitt opphold til folk med sentral tilknytning til Taliban.

UNE har også, ifølge statsråden, aldri bekreftet at et ukjent antall talibanere har fått opphold i Norge.

Statsråden har bedt Utlendingsdirektoratet (UDI) om en praksisredegjørelse på bakgrunn av det som er kommet fram.

- På bakgrunn av fakta vil vi ta stilling til hvilke grep som skal gjøres videre, sa Andersen.

Andersen fastslår likevel at folk som har begått krigsforbrytelser er ekskludert fra å få asyl i Norge.

- Ingen vei utenom

Også Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, innser dilemmaet mellom internasjonale avtaler og landets egne interesser.

Likevel er det ingen vei utenom, mener generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem.

- Personer som har begått overgrep i utlandet og som ikke kan sendes ut fra Norge uten at vi bryter menneskerettighetene, kan og bør straffeforfølges her. Dette er en krevende og omfattende oppgave, men det er ingen vei utenom, sier Tjessem til NRK.

Han advarer også mot å anse alle medlemmer av Taliban som terrorister.

- Taliban er stort sett bestående av fattige som tar jobben for å brødfø seg selv og sin familie. Man har ikke nødvendigvis begått overgrep fordi man har vært medlem i Taliban, påpeker han.

- Fulgte praksis

Afghanerne som Aftenposten omtaler har fått opphold fordi de kommer fra utrygge områder, hevder Tjessem.

- Utlendingsnemnda har hatt som praksis å gi opphold til personer fra slike områder siden 2007. Dette gjelder uansett hvem man er, Taliban eller ikke.

- Personer som har vært involvert i krigsforbrytelser elller lignende skal imidlertid etter gjeldene regelverk kunne straffeforfølges i Norge og de vil normalt ekskluderes fra asyl og beskyttelse, men kunne få såkalt tålt opphold inntil forholdene gjør det mulig å returnere dem. Det vil si når de ikke lenger risikerer tortur eller dødsstraff, avslutter Tjessem.

AKTUELT NÅ