Hopp til innhold

Sykepleierne er lønnsvinnere – får beste oppgjør på sju år

Spesialsykepleier Kine Hvistendahl økte lønnen sin med 77.000 i år. Neste år kommer lønnsmottakerne til å bedre kjøpekraften med 1,5 prosent, den høyeste reallønnsøkning på sju år, ifølge SSB.

Kine Hvistendahl, spesialsykepleier Tønsberg Kommune.

LØNNSVINNER: Kine Hvistendahl økte lønna fra 448.000 kr til 525.000 kroner i år. Bak lønnsøkningen ligger Sykepleierløftet og et ansiennitetstillegg.

Foto: Eirik Lunder

Det såkalte Sykepleierløftet har gitt skikkelig uttelling for sykepleiere i både kommunal og statlig sektor. Ingen med 10 års aniennitet skal tjene mindre enn 500.000 kroner i grunnlønn.

Garantilønnen har økt sykepleierlønnen i gjennomsnitt med 35.000 kroner eller 7,8 prosent i 2018 og 2019.

Økte lønna med 77.000 kroner

Spesialsykepleier Kine Hvistendahl, som jobber med barn og unge i Tønsberg kommune, hoppet fra 448.000 kroner i årslønn til 525.000 innbefattet et ansiennitetstillegg. Hun har vært i yrket siden 2011.

Er du verd 77.000 kroner i lønnøkning?

– Ja, helt klart. Vi sykepleiere skal ha lønn for den jobben vi gjør og den kompetansen vi sitter med, sier Hvistendahl.

Hun er lokaltillitsvalgt og forsikrer at det er høye forventninger til enda bedre lønn i 2020.

– Vi fikk et godt lønnsoppgjør i 2019, men det vil ikke stoppe der, sier hun, og viser til at god lønn er nødvendig for å rekruttere nye, men også beholde de sykepleierne vi nå har, sier Hvistendahl.

SYKEPLEIERLØFT: Daværende forbundsleder Eli Gunhild By og direktør i Spekter Anne-Kari Bratten forhandlet fram et løft som ga sykepleierne et historisk godt oppgjør i mai.

LØFT: Daværende forbundsleder Eli Gunhild By og direktør i Spekter Anne-Kari Bratten etter årets forhandlinger som ga et historisk løft for sykepleierne.

SSB: Bedre kjøpekraft til alle i jobb

Norske lønnsmottakere kan vente seg et bra lønnstillegg neste år ifølge spådommene til Statistisk Sentralbyrå. Prognosen er økning i årslønnen på 3,6 prosent samtidig som prisene skal øke 2,1 prosent. Reallønnsøkningen, eller det du har å bruke, blir dermed 1,5 prosent.

Ikke siden 2013 har norske lønnsmottakere hatt så god bedring i kjøpekraften.

Også i årene som kommer mener SSB (Statistisk Sentralbyrå) at lønningene øker med mer enn tre prosent:

Forsker Thomas von Brasch i SSB sier lønnsveksten har tatt seg brukbart opp, og lønnsmottakerne får om lag 1,5 prosent bedre kjøpekraft både i 2020 og 2021.

Men von Brasch minner om at lønnstilleggene var langt fetere fra slutten av 90-tallet til 2013. Dette var norsk økonomis gullalder.

SSB presenterte utsiktene for økonomien fram mot 2021

SPÅR GOD LØNNSVEKST: Forsker Thomas von Brasch i SSB sier norske lønnsmottakere får økt sin kjøpekraft med 1,8 prosent neste år. Det er største reallønnsøkning på sju år.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Uendret rente

Positivt for låntakere er at styringsrenta kommer til å holde seg på dagens nivå en god stund til.

Og mest sannsynlig holdes renten i ro helt ut 2022, ifølge de siste vurderingene fra Norges Bank.

– Men vi gir ingen løfter. Ting kan skje for eksempel internasjonalt som endrer forutsetningene, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til NRK.

AKTUELT NÅ