Hopp til innhold

Hjelpepleier om arbeidspresset: – Jeg går hjem med dårlig samvittighet

Med en arbeidshverdag der følelsen av å ikke strekke til dominerer frykter hjelpepleieren «Anne» at innleide vakter kan føre til forskjellsbehandling av de pleietrengende.

Hjelpepleier

– Jeg synes ikke noe om at pårørende leier inn ekstra hjelp for å gjøre jobben vår sier hjelpepleieren «Anne».Hun ønsker å være anonym.

Foto: Ellen Omland / NRK

– Jeg føler at jeg går hjem med dårlig samvittighet. Jeg føler at jeg ikke får gjort nok, sier hjelpepleieren «Anne» til NRK.

– Pårørende blir avlastning

Hun forteller om en arbeidshverdag hvor oppgavene tårner seg: Eldre pasienter som skal ha stell, mat og følges til toalettet. Det blir liten tid til å sette seg ned og snakke med dem, forteller hun.

Hjelpepleieren jobber ved et stort sykehjem i Oslo og ønsker å være anonym. Vi har i lang tid prøvd å få noen til å fortelle om arbeidshverdagen på et sykehgjem. Det har ikke vært lett, de er redde for hva arbeidsgiver vil si.

Frode Rise og familien valgte å leie inn en ekstra sykepleier som nattevakt for moren på et sykehjem fordi de mener at bemanningen er for lav.

– Jeg synes ikke noe om det. Det er ikke alle som kan gjøre det, og da blir det forskjellsbehandling, sier «Anne».

Mette Nord

Mette Nord i Fagforbundet sier ansatte i Helse og omsorgssektoren opplever at de er på grensa til å bryte forsvarlighetskravet i Helsepersonelloven.

Foto: Fagforbundet

Samtidig presiserer hun at det er bra for de som har mulighet til å leie inn ekstra personell. De får ekstra oppfølging, for det kan være mye å gjøre for de som er på jobb.

For de ansatte blir ofte de pårørende en slags avlastning.

– Vi blir glad når pårørende kommer, da tenker vi at de hjelper litt til med beboeren, og da har ikke vi ansvaret akkurat da, sier hjelepleieren.

Bryter forsvarlighetskravet

– Mange av våre medlemmer opplever at de går på akkord med forsvarlighetskravet, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Hun organiserer 100.000 medlemmer som jobber i helse og omsorgssektoren, og sier hun får rapporter fra ansatte på sykehjem som ikke opplever å strekke til.

– Det er ikke nødvendigvis direkte brudd, men det er snakk om å sikre at eldre får nok å drikke, ro og verdighet rundt måltidet, og at de blir fulgt på totalettet når de må, sier Nord til NRK.

Når ansatte ikke opplever at de har tid til dette, oppleves det som som de er på grensen til å bryte forsvarlighetskravet i Helsepersonelloven.

– Dette er alvorlig, fordi det flytter noen grenser for den enkelte helsearbeider og samfunnets forventinger til en forsvarlig pleie av eldre, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ