Hopp til innhold

Sykehusene mangler barn med uforklarlige blåmerker og sår

Etter at skolene og barnehagene stengte på grunn av koronakrisa, har sykehusene undersøkt langt færre barn utsatt for vold og overgrep. Fagfolk er nå veldig bekymra.

Barneavdelingen OUS

LITE FOLK: Ullevål sykehus undersøker barn utsatt for vold og overgrep på sykehuset og ved Statens barnehus. Etter at barnehagene og skolene stengte har nesten ingen barn blitt undersøkt.

Foto: Marit Gjellan / NRK

Sykehus over hele landet mangler barn. Barn med uforklarlige blåmerker og sår. Barn som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

– Vi er veldig bekymret over det vi opplever for tiden, sier seksjonsleder og barnelege Cathrine Monrad Hagen ved Sosialpediatrisk seksjon på Oslo Universitetssykehus (OUS).

Vanligvis undersøker hun og kollegene mellom 10 og 15 barn for skader etter vold og overgrep hver uke. De siste to ukene har de kun hatt ett barn til undersøkelse.

Flere av de store sykehusene her landet forteller om det samme.

  • Vil du melde fra om vold eller overgrep kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.
  • Du finner også informasjon her.

Helsehjelp og viktige bevis

En baby med avrevet leppebånd etter tvangsmating. En ni år gammel gutt med rifter etter å ha blitt løftet etter ørene. Ei ung jente med små blåmerker over hele kroppen etter klyping.

Elin Drivenes

VIKTIG HELSEHJELP: Lege Elin Drivenes er redd for at barn utsatt for vold og overgrep nå ikke får helsehjelpa de trenger.

Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

Lege Elin Drivenes og hennes kolleger ved Universitetssykehuset Nord-Norge møter tre til tolv barn utsatt for vold og overgrep hver uke. Hun undersøker barna og gir helsehjelpa de trenger. Samtidig sikrer hun viktige bevis til straffesaker. Men den siste uka har hun ikke undersøkt ett eneste barn.

– Det er vanskelig å få barna hit fordi mange fly og ferger ikke går. Barna er heller ikke på skole eller barnehage, og det er ofte de som melder om vold som pågår hjemme.

Hun frykter barn nå ikke får helsehjelpa de trenger og at viktige bevis forsvinner. For blåmerker og sår leges for hver dag som går.

Toppen av isfjellet

Arne Kristian Myhre, overlege St. Olavs Hospital

BEVIS FORSVINNER: – Sår og blåmerker er ferskvare, så det skal ikke gå så mange dager før man ikke finner skader man ellers ville funnet, sier lege Arne Kristian Myhre.

Foto: Øystein Eldholm/NRK

– De som kommer til oss er toppen av isfjellet. Jeg er redd for at andelen under havoverflata nå øker, sier barnelege ved St. Olavs hospital i Trondheim, Arne Kristian Myhre.

De har hatt noen flere barn til undersøkelse den siste uka, men fortsatt er det færre enn vanlig. Når skolen og barnehagen er stengt blir omsorgssvikten vanskeligere å fange opp. Samtidig fører utrygg økonomi, permitteringer og hjemmekontor til at stressnivået i mange familier øker.

– Bekymringer og stress er en viktig risikofaktor for mer vold og mer omsorgssvikt. Det er ganske skummelt akkurat nå.

Stor bekymring

Etter at skolene og barnehagene ble stengt har både lærere, politi og andre fagfolk uttrykt sterk bekymring for barn som har det vanskelig hjemme. Kunnskapsminister Guri Melby har derfor understreket at skoler også kan holde åpent for sårbare barn, i tillegg til barn med foreldre i samfunnskritiske jobber.

Samtidig er det nedsatt en ekspertgruppe som skal se hvordan såbare barn kan fanges opp og få hjelp.

– Det er jo sånn at barn som bor i utrygge hjem er det som bekymrer oss aller mest nå som barnehagene og skolene er stengt, sier fungerende assisterende helsedirektør Linda Granlund.

Men for hver dag som går med strenge smitteverntiltak, øker bekymringa for de barna som lever med vold.

– Vi må støtte opp om smitteverntiltakene. Samtidig er vi veldig bekymret for barna som lever i utrygge hjem, og oppfordrer alle til å bry seg om dem rundt seg, sier Monrad Hagen ved OUS.

Cathrine Monrad Hagen

SI IFRA: Overlege Cathrine Monrad Hagen oppfordrer alle til å si ifra til politi eller barnevern hvis de er bekymret for et barn. – Samtidig oppfordrer jeg barn å fortelle hva som skjer til en trygg voksen eller ring 116111.

Foto: Marit Gjellan / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger