Hopp til innhold

Må utsette barneavhør: – Redd det skal gå veldig ille med noen barn

Korona-pandemien gjør at avhør med flere titalls volds- og overgrepsutsatte barn må utsettes. Fagfolk frykter barn og unge som kunne fått hjelp nå blir boende i farlige og voldelige hjem.

Tomme avhørsrom hos barnehuset i Oslo.

TOMME AVHØRSROM: Strenge smitteverntiltak og barn som holdes hjemme fra skole og barnehage gjør det vanskelig å få gjennomført avhør med vold- og overgrepsutsatte barn.

Foto: Marit Gjellan/NRK

Normalt gjennomføres mange tilrettelagte avhør med barn på ulike statlige barnehus rundt i Norge. Den siste uka har barnehus over hele landet måttet utsette alle eller nesten alle barneavhør, ifølge en kartlegging NRK har gjort.

– Vi er redd for at barn blir utsatt for alvorlig skade i familiene de oppholder seg i, sier leder for barnehuset i Oslo, Astrid Johanne Pettersen.

Normalt avhøres rundt 20 vold- og overgrepsutsatte barn hver uke på barnehuset i Oslo. Nå er avhørsrommene så å si tomme – den siste uka har de kun hatt to barn inne til avhør.

– I familievoldssaker vil jo typisk foreldre bli tatt inn til avhør mens barna er her. Det blir vanskelig nå når barna er hjemme. Så vi er veldig bekymra.

Både smitteverntiltak og at barna ikke lenger er i barnehage eller på skolen gjør det vanskelig å gjennomføre avhørene. Mange av barna blir vanligvis hentet inn til avhør i skoletiden eller mens de er i barnehagen.

Astrid, Barnehuset i Oslo

BEKYMRET: Astrid Johanne Pettersen ved barnehuset i Oslo frykter konsekvensene av at mange avhør med barn som blir utsatt for vold og overgrep blir utsatt.

Foto: Marit Gjellan/NRK
  • Blir du utsatt for vold eller overgrep, eller er du bekymret for noen? Her finner du hjelp.

– Frykter en alvorlig sak

– Det er vanskelig å få til avhør i disse dagene, sier barnehusleder i Bodø Siv Anita Bjørnsen.

Hun forteller at en del av barna de skulle hatt inne til avhør de siste dagene ikke kommer seg til Bodø fordi ferger og fly ikke går.

– Det pågår noen avhør på barnehuset i Bodø, men de er ikke nødvendigvis valgt ut fra alvorlighetsgrad, men ut ifra hvordan vi kan få tak i barna uten følgeperson og infrastruktur. Så det er en ugrei situasjon vi har havna i.

Bjørnsen frykter det verste nå som det meste er stengt.

– Jeg er redd det skal gå veldig ille med noen barn. Jeg er veldig redd for en stor, alvorlig sak. Det er den store skrekken, sier hun.

Måtte utsette alle avhør

Ifølge Trøndelag politidistrikt måtte alle 16 avhør som skulle gjennomføres på barnehuset i Trondheim forrige uke utsettes på grunn av korona. Stengte skoler og strenge smitteverntiltak er hovedårsaken, opplyser de i et brev til Politidirektoratet.

Politidistriktet understreker at de har satt i gang tiltak for å sikre at de til enhver tid har personell med kompetanse slik at tilrettelagte avhør kan gjennomføres ved behov.

Statssekretær i Justis og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem, erkjenner at den pågående unntakstilstanden rammer politiets arbeid overfor barn og unge. Samtidig oppfordrer han nå alle om å si ifra om man oppdager noen som ikke har det bra.

– Si fra til barnevern eller politiet om du ser noe. Vårt mål er at vi for hver dag som går skal klare å finne løsninger som gjør det mulig å drifte som vanlig, også i barnehusene.

– Vi er på jobb

Kristin Fjell ved barnehuset i Bergen sier det nå kan være vanskelig for politi og barnevern å nå alle som trenger det. Hun mener derfor det er ekstra viktig at folk er årvåkne:

Det er viktig at andre rundt, naboer og alle som er i kontakt med barn og unge, er observante på at vi har en gruppe nå som er særlig sårbar, og de må ikke slutte å si ifra på grunn av hensyn til smitte, sier hun.

Samtidig er hun tydelig på at de fortsatt har full bemanning og er klare for å hjelpe og tar løpende vurderinger på hvilke type saker som skal prioriteres.

– Vi er på jobb – ingen må tvile på det. Både politi og barnehus er klare og vil avhøre når det er behov for det.

Fjell forklarer at barn vil komme for avhør på barnehuset igjen denne uken, etter at de har satt i verk flere tiltak som skal gjøre det mulig å følge opp barn.

– Viktig med tverrfaglig samarbeid

I Troms og Finnmark ble hele 60 prosent av avhør av barn i volds- og overgrepssaker utsatt i forrige uke på grunn av smittefare.

Barnehuset, politiet og barnevernet i fylket har nå innført en ny rutine der de sammen vurderer tiltak for å beskytte barn når avhør blir utsatt.

Leder for Statens barnehus i Troms og Finnmark, Are Evang, sier at samarbeid mellom de ulike etatene er spesielt viktig nå.

– Når vi nå opplever at politiet kan bli forsinket i sitt etterforskningsarbeid, er det nødvendig med god kommunikasjon og samhandling mellom politi og resten av hjelpeapparatet for å sikre at barn ikke faller mellom stolene og ikke blir ivaretatt i denne situasjonen.

AKTUELT NÅ