Hopp til innhold

– Høyre selger ut kvinners rettigheter

SVs Karin Andersen mener Høyre svikter både kvinnene og egne prinsipper når de åpner for at fastleger kan nekte å henvise kvinner til abort. Nå vil hun tvinge regjeringen til å behandle saken i Stortinget.

Karin Andersen

OPPRØRT: Karin Andersen (SV) anklager Høyre for å forsøke å svekke kvinners rett til fri abort.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg er veldig uenig og rystet over avtalen Høyre har inngått med Frp og KrF, sier Andersen til NRK.no.

Erklæring om reservasjonsrett

UTEN VENSTRE: Venstre nektet å skrive under på denne avtalen.

Foto: NRK

En spesialavtale mellom KrF og regjeringspartiene Høyre og Frp sikrer fastleger reservasjonsadgang i spørsmål knyttet til liv og død. Avtalen innebærer blant annet at fastleger kan nekte å henvise kvinner til abort.

Klipper og limer fra Høyres egen tekst

Nå bruker Andersen Høyres egne ord mot dem for å presse regjeringspartiet til å behandle spørsmålet i Stortinget.

– Dette er Høyres egentlige syn når det gjelder reservasjonsrett for leger når det gjelder henvisning til abort, sier Andersen og ser ned på en artikkel Høyre publiserte på sine nettsider i fjor.

Under tittelen «Ingen reservasjonsrett for leger» skriver partiet blant annet at «Hensynet til pasienter må her gå foran hensynet til legene».

Nå har SV-politikeren kopiert store deler av denne teksten og brukt det i representantforslaget hun leverte til Stortinget fredag formiddag.

Der ber hun regjeringen «opprettholde klargjøringen om at det ikke foreligger en rett til å nekte henvisning til abort, prevensjon, assistert befruktning eller andre normale prosedyrer».

Ber Høyre-folk følge samvittigheten

Hensikten er å hindre at Høyre og Frp innfører reservasjonsretten gjennom å endre fastlegeforskriften. Ifølge Andersen er dette noe som krever endringer av abortloven, og dermed behandling i Stortinget.

– Skal vi behandle noe så viktig, som både svekker pasientens rettigheter og svekker selvbestemt abort, så må det diskuteres i Stortinget, sier Andersen.

– Hva tenker du om at Høyre har endret syn?

– Jeg synes det er ille at Høyre selger ut kvinners rettigheter til selvbestemmelse i en slik avtale. Det må jeg si opprører meg veldig, sier hun.

Ved å presse fram en behandling i Stortinget, håper Andersen at også mange av Høyres representanter vil stemme mot reservasjonsretten. Dermed kan regjeringens syn falle, selv om Frp, Høyre og KrF har flertall i salen.

– Det er tradisjon i Stortinget for at når man stemmer over slike ting, så stilles representantene fritt. Og da er det dundrende flertall i Stortinget for å gå imot en slik reservasjonsrett.

Men ifølge Høyre svekker ikke avtalen de har inngått med KrF og Frp kvinners rett til selv å bestemme om de skal ta abort eller ikke.

På sine nettsider skriver de at vil sikre full åpenhet om hvilke fastleger som reserverer seg, slik at kvinner selv kan velge hvilken lege de går til. De vil også sikre at alle kommuner har en fastlege som kan henvise til abort.

Heiberg støttet stortingsbehandling

SVs representasjonsforslag vil trolig gå til behandling i helsekomiteen på Stortinget. Også tidligere helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) var klar på at saken må behandles i Stortinget.

«Dersom det skulle innføres en reservasjonsmulighet for fastleger mot å henvise til abort og dermed utvide dagens adgang til reservasjon, mener jeg det vil være naturlig å legge saken fram for Stortinget som en ny lovsak. Etter mitt syn bør en slik utvidelse av reservasjons-adgangen legges fram for Stortinget som et forslag til endringer i abortloven,» skrev han i et svar til Ap-politiker Marianne Marthinsen rett før han gikk av som helseminister.

Da Dagsrevyen omtalte saken 10. oktober fikk Støre full støtte fra Høyre-veteran Astrid Nøklebye Heiberg (77).

– Jeg støtter Støres syn på at dette skal behandles i Stortinget fordi dette er spørsmål om en samvittighetssak og der pleier stortingsrepresentantene å bli stilt fritt. Det er rimelig at man gjør i denne sammenhengen her. Det har man gjort i alle spørsmål som handler om liv og død som jo dette er.

Siden den gang er Heiberg blitt utnevnt som statssekretær i Helsedepartementet.

NRK har foreløpig ikke fått svar fra Høyre på om de vil legge spørsmålet om reservasjonsrett fram for Stortinget, eller gjøre det gjennom endring i fastlegeforskriften.


AKTUELT NÅ