SV-nestleder Solhjell: – Datalagringsdirektivet kan være dødt

Det er Bård Vegar Solhjells reaksjon på at EUs generaladvokat mener direktivet er ulovlig.

Bård Vegar Solhjell
Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Datalagringsdirektivet (DLD) krever at datainformasjon om hvor og når den enkelte bruker telefon, sender e-post og søker på internett, må lagres i minst seks måneder.

Det var voldsom debatt før direktivet ble vedtatt i Norge i 2011, men flertall for forslaget om innføring ble sikret ved hjelp av stemmene til Høyre og Arbeiderpartiet.

I dag kom en uttalelse fra EU-domstolen som kan sette hele vedtaket på hodet. I uttalelsen heter det nemlig:

«Datalagringsdirektivet er uforenlig med kravene i EUs charter om grunnleggende rettigheter, om at enhver begrensning i utøvelsen av grunnleggende rettigheter må være lovbestemt (...)»

Mener direktivet må skrotes

– Dette er et varsku om at direktivet kan bli dømt ugyldig i EU, og derfor bør regjeringen legge vekk hele direktivet, sier SVs nestleder Bård Vegar Solhjell.

Han sier mange både i EU og i Norge har advart mot at DLD griper inn i personlig frihet og integritet på en måte som bryter med grunnleggende rettigheter.

– Nå ser vi at også generaladvokaten i EU mener, og at domstolen kan komme til å dømme den veien. Hvis ikke regjeringen legger dette vekk, bør de i det minste legge frem en egen utredning om hvilke personvernproblemer og problemer med menneskerettigheter dette kan ha, sier Solhjell.

I uttalelsen fra generaladvokaten heter det imidlertid også:

«Domstolen forslår (...) ikke at direktivet skal vurderes som ulovlig, men sier at virkningen av den påviste ugyldigheten skal utsettes for å la EUs lovgivere få mulighet til å vedta nødvendige endringer».

– Det de sier er at DLD slik det ligger i dag er i strid med EUs charter for grunnleggende rettigheter. Samtidig åpner de for at EU kan komme tilbake med en mildere variant. Jeg tror dagens DLD kan være dødt, og regjeringen bør utrede dette grundig, sier Solhjell.

Også Venstre aner at dagens uttalelse kan gi omkamp om DLD.

– Dette styrker meg i troen på at hensynet til personvernet vinner frem og at Datalagringsdirektivet ikke blir innført. Dette gir grunnlag for fortsatt omkamp mot datalagringsdirektivet, sier Venstreleder Trine Skei Grande i en epost.

Solvik-Olsen (Frp): – Kan få konsekvenser i Norge

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og resten av departementet følger sakens utvikling. I en e-post til NRK skriver Solvik-Olsen:

«Jeg har registrert nyheten om anbefalingen fra EUs generaladvokat. Departementet følger saken og ta en vurdering nå EU-domstolens endelige avgjørelse foreligger»

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger