Hopp til innhold

Støre må svare om Mehls TikTok-bruk

Har justisminister Emilie Enger Mehl hatt den omstridte, kinesiske appen TikTok på jobbtelefonen sin? Høyre mener spørsmålet ikke er godt nok besvart og krever svar fra statsministeren.

Emilie Enger Mehl

TIKTOK: Høyre er misfornøyd med svarene fra justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

– Vi mistenker at det er bekvemmelighetshensyn snarere enn sikkerhetshensyn som ligger bak at Mehl i flere måneder har unnlatt å svare på direkte spørsmål om dette.

Det sier stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) til NRK.

– Det er ganske oppsiktsvekkende når Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som er under justisministerens vinger, sier at det er uproblematisk å svare på dette, sier han.

Sveinung Stensland

KRITISK: Høyres Sveinung Stensland vil ha statsministeren på banen i saken om Mehls TikTok-bruk.

Foto: Knut-Sverre Horn

Stensland sier Høyres tillit til Senterparti-statsråden er svekket.

– Andre statsråder har svart på dette, men Mehl har ikke svart og begrunnet det med sikkerhetshensyn. Da vil vi ha avklart om det er sikkerhetshensyn i statsministerens øyne som taler for å ikke snakke om dette.

Dagbladet har i en rekke artikler problematisert TikTok-bruken til justisministeren. Avisen har flere ganger spurt om hun også har hatt lastet ned den kinesisk-eide appen på jobbtelefonen sin.

Dagbladet har vist til anonyme kilder som erfarer at dette har vært tilfelle, men Mehl har ikke selv besvart dette spørsmålet på en tilfredsstillende måte, mener Stensland, som er nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

Vil svare Stortinget først

NRK har lagt fram Stenslands uttalelser for Justis- og beredskapsdepartementet, som svarer følgende i en epost:

– Statsråden har besvart spørsmål om dette temaet fra mediene og Stortinget en rekke ganger. Det foreligger per nå skriftlige spørsmål til besvarelse fra Stortinget om tematikken, og statsråden ønsker å svare Stortinget først.

NRK har også spurt Statsministerens kontor hvilke sikkerhetshensyn som gjør at Mehl ikke kan svare Stortinget eller offentligheten om hun har hatt TikTok installert på sin jobbtelefon.

Stortinget vil, på vanlig måte, få svar på dette før vi svarer media, svarer statssekretær Kristoffer Thoner.

Ekspert: Brudd, brudd, brudd

Gaute Wangen er førsteamanuensis ved NTNU og ekspert i risikostyring av informasjonssikkerhet.

Han er klar på at TikTok på jobbtelefon er brudd på minst tre av rådene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sikkerhetsregler om mobilbruk i tjenesten hvis man sitter i regjering.

– TikTok er så inngripende at den er brudd på råd 11, 12 og 13, sier Wangen til Dagbladet.

NSM er underlagt politiske styring fra Justisdepartementet Emilie Enger Mehl leder. Wangen utdyper på hvilken måte TikTok bryter med NSMs råd.

– Punkt 11 fordi TikTok må ha tilgang til mikrofon og kamera for å fungere, og den samler lokasjonsdata også. Punkt 12 fordi TikTok ikke er nødvendig i tjenesteutøvelse og er i utgangspunktet en sikkerhetsutfordring i seg selv. Og punkt 13 fordi TikTok egentlig hører til privatlivet og datainnsamlende apper bør holdes der, forteller han.

Les også Justisministeren bruker TikTok utan å spørja om råd

Collage med bilde frå justisminister Emilie Enger Mehl på TikTok

Også Høyre-statsråder

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Rogaland viser til at spørsmålene rundt TikTok-bruken er tatt opp med Mehl ved ti ulike tilfeller: Åtte skriftlige spørsmål, i tillegg til trontaledebatten og i spørretimen.

– Kan statsministeren redegjøre for hvilke sikkerhetshensyn som hindrer finansministeren og justis- og beredskapsministeren fra å opplyse om de har hatt den kinesiske appen TikTok installert på sine tjenestetelefoner? spør Høyre-toppen nå Støre.

Per-Willy Amundsen

SPØRSMÅL: Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen.

Foto: Dan Henrik Klausen

Han ber også om svar på om statsministeren vil «vurdere å gi offisielle føringer som forbyr bruk at TikTok og andre lignende apper på tjenestetelefoner i regjeringsapparatet».

Også Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen har engasjert seg i saken.

Han ber Mehl svare på om statsråden «ved å hevde at hennes mobilbruk er i tråd med gjeldende råd for mobilbruk, villedet Stortinget om hvor vidt TikTok har vært installert på hennes tjenestetelefon».

– Hvorfor er dette så viktig, Stensland?

– Justisministeren er den øverste ansvarlige for Norges sikkerhet i fredstid. Vi vet at fremmede makter bruker den typen apper for å overvåke telefoner. Da er det alvorlig dersom ansvarlig statsråd for norsk innenriks etterretning, beredskap og sikkerhet har en app på telefonen som kineserne kan få innsyn i.

Tidligere har det vært kjent at også Høyre-leder Erna Solberg og dagens nestledere Tina Bru og Henrik Asheim en periode hadde TikTok installert på sine telefoner sommeren 2020. Da satt de alle tre i regjering, og de slettet etter hvert appen.

– Sitter dere i glasshus her?

Høyres statsråder har vært åpne om sin TikTok-bruk, det var en ny app og mange år siden. Nå snakker vi om situasjonen her og nå og verdenssituasjonen er helt annerledes nå enn for noen år siden, sier Stensland.

AKTUELT NÅ