Storbrannen i Flatanger: – Politiet manglet kart

Da den største brannen i norsk etterkrigstid blusset opp i januar 2014 manglet politiet i Flatanger i Trøndelag de kartene de trengte.

Lyngbrann i Flatanger i Nord-Trøndelag er ute av kontroll

Lyngbrannen i Flatanger i Nord-Trøndelag kom ut av kontroll, 28. januar 2014. Mellom 80 og 100 bygninger sto da i fare for å bli tatt av flammene, men etter tre uker med slokking hadde 60 bygninger blitt att av flammene.

Foto: Ove Magne Ribsskog/Flatangernytt / NTB scanpix

Politiet i Flatanger måtte ta kontakt med fylkeskartkontoret for å få hjelp, ifølge Statens kartverk.

– Brannen i Flatanger illustrerer at vi har hatt et problem når det er en stor krisesituasjon og politiet mangler kart og må ta kontakt med kartverket. Da er det åpenbart noe som ikke er på plass, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Politiet har i mange tilfeller ikke hatt tilfredsstillende karttilgang i innledningen til flere store kriser, ifølge statsråden.

– Og de ulike etatene har også operert med ulike kart, forteller Sanner.

Det har ført til forsinkelser i redningsarbeidet. Nå skal alle få tilgang på de samme kartene.

Det ønsker Stabssjef i Nord-Trøndelag politidistrikt Jan Birger Jakobsen velkommen.

– At alle får et felles kartverk som er like hos alle aktører ønsker vi største grad velkommen. Det er viktig at alle har et felles kartgrunnlag, både de elektroniske og papirkartene, sier Jakobsen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) om hva som skjedde i Flatanger og hva det betyr å få like kart.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om mangelen på kart.

Får samme kart

Når alarmen går må politiet få rask tilgang på kart. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen kan ikke si noe om hvorfor det ikke er blitt en samordnet bruk av kart mellom etatene tidligere.

– Men det er veldig viktig at alle bruker samme kart for å unngå misforståelser under store hendelser eller redningsaksjoner, sier Anundsen.

Han vil ikke gi noen garanti for at den nye ordningen vil sikre at ingen mangler kart ved en senere hendelse.

– Vi lever i en virkelighet og den endrer seg fra krise til krise, men dette vil gjøre oss enda bedre rustet til neste krise, sier Anundsen.

Denne uken signerer Forsvaret, Politiet og Kartverket en avtale om tilgang til nøyaktig de samme kartene. Gjennom avtalen får politiet full tilgang til den militære kartserien M711. Dette blir det nasjonale beredskapskartet.

– Avtalen sikrer at Politiet, forsvaret og frivillige organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder har tilgang til det samme kartet i en krisesituasjon, og ved øvelser, ifølge kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Politiet forklarer feil som kan skje om de opererer med ulike kart i etater og ordanisasjoner under en leteaksjon.

Direktør Helge Clem i Politiets fellestjenester viser kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen hva som kan gå galt om man har ulike kart.

Bedre beredskap

I slutten av mai slo Riksrevisjonen alarm om det de mente var alvorlige svakheter ved norsk beredskap.

Justisministeren sier til NRK at de felles kartene ikke er kommet på bordet på grunn av kritikken.

– Det vi fikk kritikk for av Riksrevisjonen var tilsynsvirksomheten overfor de andre departementene, ikke samarbeidet og håndteringen av konkrete hendelser, sier han

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener kartsamarbeidet vil løfte den nasjonale beredskapen merkbart.

Avtalen skal sikre at alle politidistriktene får tilkjørt alle kartene de trenger, og de vil automatisk få nye kart når gamle kart oppdateres. Det skal lette kommunikasjonen mellom de ulike partene under hendelser, og det vil føre til færre misforståelser.

– Brannvesenet ikke godt nok organisert til å lede store hendelser

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger