Hopp til innhold

Storberget strammer inn

Justisminister Knut Storberget vil øke straffene og sende utenlandske gjerningsmenn rett ut av landet. Men han avviser at dette er et knefall for Frp.

Knut Storberget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Justisministeren vil at straffene for drap, voldtekt samt overgrep mot kvinner og barn skal øke med rundt en tredel fra dagens nivå.

Utenlandske gjerningsmenn som står bak forbrytelserne skal ut av kongeriket så fort fengselscella låses opp etter endt straff, eller hives ut før, for så å sone i hjemlandet.

Søndag tok utenriksminister Jonas Gahr Støre et oppgjør med Frps snik-islamisering og lanserte "snik-generalisering" som motvekt.

Les: Støre advarer mot snik-generalisering

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Vi kan sloss mot både snik-islamisering og snik-generalisering ved å plassere ansvaret der det skal plasseres, på den som begår forbrytelsen. Det gjelder enten det er folk, en eller flere, som ønsker å begå terror eller grovere lovbrudd.

Men justisministeren avviser at regjeringen nå beveger seg inn på Fremskrittsparti-land med avstikker inn på Høyre-jordet.

- Nei, tvert imot. Det er viktig å få plassert ansvaret på den enkelte. Det de få gjør, skal ikke gå utover de mange, sier Storberget, og mener dette motvirker "snik-generalisering".

Domstolene hører nå

- Straffelovene har vært laget av menn og for menn, og straffen for voldtekt og kvinnevold har blant annet vært tatt lett på i loven. Når vi har bestemt en betydelig straffeøkning for disse forbrytelsene i tillegg til drap, har vi også beskrevet nøye hvordan dette skal gjøres. Det er et kraftig signal til domstolene at vi mener alvor.

- Politikerne har skjerpet straffene før, uten at det har gitt seg utslag i straffelengder? Vil dommerne i domstolene høre på deg?

- Det tror jeg. Høyesterettsjustitiarius har sagt at dette er et signal som domstolene må ta til følge. Og allerede nå ser vi en heving i straffene som gis, sier Storberget.

Han håper det endelige vedtaket i Stortinget blir gjort unna før sommeren.

Frp glapp sjansen

Han mener han med dette har et godt argument, når Frp - som de vanligvis gjør i valgkampen - vil komme med kravet om strengere straffer.

- Frp hadde jo sjansen til å få straffeøkning da de var støttespiller for den borgerlige regjeringen sist gang, uten at de grep den.

- Men - og det er et stort men som utgjør forskjellen. Frp og Høyre vil ha strenge straffer, men de ønsker ikke noe bedre innhold i dem, hevder justisministeren.

- En av to av gjengangere åker inn igjen. Derfor er det viktig at vi fyller soningen med innhold, for å forsøke å bryte den sirkelen - både av hensyn til den enkelte og for tryggheten i samfunnet, sier Storberget.

Justisministeren lanserer også argumentet om at lengre straffer er forebyggende i seg selv.

- Skal vi få lært de som sitter inne noe, skaffe dem et liv utenfor kriminaliteten, er det en fordel at de sitter der lengre, mener justisministeren.

Velgerne ser forskjellen

Han mener han vil klare å selge inn et nyansert budskap til velgerne, selv om en innvandrer før 14. september skulle begå nok en voldtekt eller drap - og med et Norge - med store nyhetstitler og et folk som, etter meningsmålingene å dømme, føler seg mest trygg med dem som vil straffe mest.

- 70 prosent sier at det er innholdet i straffen som er viktig, og ikke bare lengden, sier han og legger til:

- Utenlandske borgere som begår alvorlige forbrytelser, skal ut av landet, så å si på dagen når straffen er ferdig. De som ikke har noe her å gjøre, de som ikke har statsborgerskap - skal ut.

- Og de vi kan sende ut for å sone i hjemlandet, skal også ut.

Les: Fange nyter "luksusliv" i fengsel

Og avviser at han snakker som han er inne på Frp-halvdelen av justispolitikken.

Han tror ikke de nye tallene fra Oslo-politiet, som viste at nesten alle overfallsvoldtektene er begått av innvandrere eller asylsøkere vil få betydning på synet av innvandrere, flyktninger eller asylsøkere.

Les: Overfallsvoldtekter begås av ikke-vestlige innvandrere

Anmeldte overfallsvoldtekter

År

Saker

2006

7

2007

20

2008

14

- Voldtekt begått i det offentlige rom kaller jeg nesten-drap. Det er svært viktig at vi ikke feier verken forbrytelsen eller hvem som begår dem under teppet. Det er vesentlig at tallene kommer opp, mener han.

- Det er mye forebygging i oppklaring, mener han.

Han trekker fem jobben sedelighetsavsnittet ved Oslo politikammer har gjort med å oppklare sakene, ved å pøse på med ressurser og bruke DNA-spor.

- Det samme gjelder for den åpenlyse narko-omsetningen. Politiet har startet straksreaksjoner, med varetektsfengsling og snarlig utvisning. Det er hva jeg ønsker.

- Det er viktig å vise folk at vi tar det på alvor. Slik får vi også dempet frykten og fordommene.

Og han hugger løs på høyresiden som om valgkampen hadde begynt:

- Det har aldri vært begått så få drap i Norge som nå. Det kommer ikke av strenge straffer alene, men av et samfunn som fungerer godt.

- Det Høyre og Fremskrittspartiet ikke tar med, er at avregulerte samfunn gir mer kriminalitet - selv om slike samfunn har lange straffer.

Les svaret fra Frp: – Storberget er lite troverdig

En unge for mye

På landsmøtet beskriver Knut Storberget overgrepene mot kvinner og barn som sin hovedsak.

- Hver uke kommer det inn 1300 bekymringsmeldinger til hjelpeapparatet om vold i hjemmet. Det betyr at det hver uke finnes mange unger som vokser opp i frykt og redsel.

- Det hadde da vært feigt av meg å la være å bry meg. For det er menn som er voldsutøvere, mens kampen mot det har tradisjonelt vært en kvinnesak. Men fordi jeg er mann, og kjører så hardt på, blir jeg lyttet til.

Storbergets kampsak blir nå internasjonal. Til sommeren kommer alle Europas justisminstre til Tromsø for å drøfte hjemmevolden. FN har grepet saken, og selv skal Storberget til Mali på mandag for å lære av et foregangsprosjekt der.

Justisministeren sier opprinnelsen til kampsaken kommer fra hans praksis som advokat.

- Gjennom 10 år så jeg baksiden av familielivet, i barnevernssaker og i barnefordelingssaker. Alt dette mens politiet ofte stemplet slikt som husbråk.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger