Hopp til innhold

Stor sykepleiermangel: – Dette er en varslet krise

Sykepleiermangelen har økt med 47 prosent det siste året. Det kan bety ekstra arbeid for pleiere på jobb, og risiko for pasientene.

Sykepleiermangelen har økt med 47% siden 2017.

Sykepleiere er blant yrkesgruppene som er vanskeligst å rekruttere. Derfor må kommunene strekke seg lenger for å gjøre seg attraktive, mener fagforbundet deres.

Foto: Petter Larsson / NRK

Mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere i Norge har økt med 47 prosent fra 2017 til 2018. Estimater fra NAVs bedriftsundersøkelse viser at det i år mangler 5900 personer i slike stillinger, mot 4000 i fjor.

Sykepleierforbundets melding er klar: Vi er nå inne i en varslet krise. En krise politikerne burde sett komme.

– Vi mangler helt konkrete tiltak for å gjøre noe med denne krisen. Nå er det viktig at politikerne tar grep, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Bekymret for pasientsikkerhet

By frykter at sykepleiermangelen kan gå ut over pasientsikkerheten.

Eli Gunhild By byline

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund, frykter mangelen på sykepleiere kan gå ut over pasienter.


– Når man ikke har nok sykepleiere på jobb, kan det føre til for eksempel feilmedisinering, infeksjoner, eller psykiske lidelser hos pasienter som ikke blir ivaretatt, sier hun.

Etterspørselen etter sykepleiere er stor, men er blant yrkesgruppene det er vanskeligst å rekruttere. Derfor må kommunene strekke seg lenger for å gjøre seg attraktive, mener fagforbundet deres, og krever penger på bordet.

– Arbeidsgiver har et stort ansvar. Men da må også politikerne bevilge penger. Nok penger til at man kan ivareta en god nok bemanning, at man kan gi kompetanseheving, at man kan utlyse hele stillinger, sier By.

At sykepleiermangel er en varslet krise, anerkjenner også helseminister Bent Høie. Han sier regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å motvirke dette.

– De siste årene har vi ansatt over 12.000 sykepleiere, både i kommunene og i sykehusene. Vi har også satset mer på utdanning, og stiller krav til sykehusene om at de skal redusere bruken av deltidsstillinger.

Han sier at tallene fra NAV viser at det er stor etterspørsel etter sykepleiere. Da er det viktig at flere velger å utdanne seg til å bli nettopp det.

Helseminister Bent Høie (Høyre)

Helseminister Bent Høie mener utdanning er viktig for å motarbeide sykepleiermangelen.

Foto: Siri Vålberg Saugestad / NRK

– Dette er en populær utdanning blant unge, og det er jeg glad for. Så må vi sørge for at flere av dem som begynner på sykepleierutdanningen faktisk fullfører og blir sykepleiere. Det er derfor regjeringen har innført et karakterkrav, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger