– Sykepleiermangelen er en nasjonal krise

Tall fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at Norge i 2030 kan mangle minst 75.000 sykepleiere.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Helsevesenet sliter med å få ansatt nok sykepleiere.

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– Det er en nasjonal krise, sier Hanne Marit Bergland som er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Troms.

1 av 5 sykepleiere velger å forlate yrket i løpet av de 10 første årene. KS varsler at sykepleiere er den yrkesgruppen som er vanskeligst å rekruttere, rett bak kommer leger og ingeniører.

Bergland mener at lønna må økes, og at det må bli tatt tak i nå, for å få ned mangelen som er stor i Norge og resten av Europa.

Tenker ikke over krisen

De for tiden svært attraktive sykepleierstudentene tenker ikke mye over krisen i arbeidsmarkedet. Men lønn og arbeidsmengde er viktig for dem.

– Lønn er viktig, men jeg går ikke inn i dette yrket for å bli millionær, det sier seg selv. Men det er klart at hvis to parter kan stille med veldig forskjellig lønn så heller jeg selvfølgelig mot den bedre lønna.

Eirik Høie Mortensen
Eirik Høye Mortensen

Sykepleierstudent Eirik Høie Mortensen.

Foto: Thomas Halleland/NRK

– Jeg frykter at man blir litt alene på enkelte omsorgstjenester, og blir en sykepleier med for mye ansvar og press for å kunne utføre jobben på en best mulig måte, sier student Isak Gangeskar.

Isak Gangeskar

Isak Gangeskar studerer til å bli sykepleier.

Foto: Privat

Ifølge fylkeslederen i sykepleierforbundet er det Gangeskar peker på her en viktig grunn til at mange slutter.

– Sykepleiere synes arbeidet er for belastende og med for dårlig lønn velger mange å bytte yrke. Da bør man se på hvorfor det er sånn og hva som skal til for å beholde de som allerede er utdannet, sier Bergland.

Avhengig av ufaglærte

– Vi merker at det er vanskelig å få ansatt sykepleiere. Vi er i stor grad avhengig av ufaglærte til å gjøre jobben, sier Trond Brattland, avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune.

Dagens krise må løses med flere studieplasser, mener kommunen. Sykepleierforbundet er ikke enige i at det er den rette veien å gå.

Trond Brattland

Trond Brattland i Tromsø kommune. Avbildet i det nye velferdssenteret Otium.

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– Arbeidsgivere må ta grep for å bedre arbeidsforhold og lønn for ansatte hvis de skal klare å beholde tjenesten, og da snakker jeg ikke bare om noen få kroner, sier Bergland.

Søkte etter 19 sykepleiere – fikk fem søknader

Både Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge sliter med rekrutteringa av sykepleiere, og må leie inn fra byråer for å dekke behovet.

Det nyetablerte Otium bo- og velferdssenter i Tromsø var antatt å være attraktiv for arbeidstakere på grunn av moderne fasiliteter. Senteret utlyste 19 stillinger, men mottok kun fem søknader.

Det illustrer hvor alvorlig problemet er, mener Bergland.

Lønna må opp for å beholde tjenesten

– Utfordringer i kommunehelsetjenesten ble større etter at samhandlingsreformen kom og kompleksiteten ble større. Det bør man ha mer lønn for, sier Lee Jacqueline Douse, tillitsvalgt i Tromsø kommune.

Hanne Bergland og Lee Jacqueline Douse

LØNNA MÅ OPP: Hanne Marit Bergland i Norsk Sykepleierforbund og Lee Jacqueline Douse i Tromsø kommune.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Bergland understreker at det koster mye å leie inn sykepleiere fra byråer, som kommunen gjør ofte.

– Lønna skal være anstendig og konkurransedyktig. Spørsmålet er om kommunen kan bruke penger på en bedre måte enn det vi gjør nå, avslutter Brattland.