Politiet mottok i snitt tre voldtektsanmeldelser daglig i fjor

Politiet mottok i fjor 1077 voldtektsanmeldelser. I snitt utgjør det nesten tre anmeldelser om dagen.

KRAFTIG ØKNING AV ANTALL OVERFALLSVOLDTEKTER I OSLO

I løpet av høsten fikk overfallsvoldtekter mye oppmerksomhet, men de utgjør en liten del av voldtektsstatistikken.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Voldtekt i Slottsparken natt til søndag 23.10

En kvinne ble voldtatt da hun gikk gjennom slottsparken i oktober.

Foto: Martin Roalsø/NRK

Over en femårsperiode er økningen av seksualforbrytelser på over 22,1 prosent, og siden 2010 har anmeldte seksualforbrytelser i Norge økt med over 7,5 prosent. Det viser ferske tall fra politiets straffesaksregister.

Seksualforbrytelser innebærer voldtekt, seksuell omgang og handling med barn, incest, kjøp av seksuelle tjenester, krenkende adferd og pornografi.

Se hele oversikten til politiet her.

I fjor mottok politiet 1077 anmeldelser av voldtekt. Det er i snitt 2,95 anmeldte voldtekter om dagen. I tillegg ble det anmeldt 140 voldtektsforsøk.

Størst er økningen av voldtekt, § 192, 1. og 2. ledd som gjelder seksuell omgang ved vold eller truende adferd, eller seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller er ute av stand til å motsette seg voldtekten.

Anmeldte seksualforbrytelser 2007-2011, utvalgte grupper

 

2007

2010

2011

Prosentendring 2010-2011

Prosentendring 2007-2011

Voldtekt § 192,1. og 2. ledd

899

881

1027

16,6

14,2

Voldtekt § 192, 3. ledd

40

43

37

-14,0

-7,5

Grov uaktsom voldtekt

6

17

13

-23,5

116,7

Forsøk på voldtekt

115

104

140

34,6

21,7

Seksuell omgang med barn under 10 år

164

161

182

13,0

11,0

Seksuell omgang med barn under 14 år

 295

 337

 359

 6,5

 21,7

Seksuell omgang med barn under 16 år

 285

 307

 443

5,2

 13,3

Seksuell handling med barn under 16 år

 337

 463

 443

 -4,3

 31,5

(Kilde: politiet)

Har sett flere gruppe- og overfallsvoldtekter

Herdis R. Magerøy

Herdis Magerøy i Dixi.

Foto: NRK

Daglig leder i Dixi ressurssenter for voldtatte, Herdis Magerøy, sier at senteret har sett en økning av overfalls- og gruppevoldtekter.

– Tallene viser at det er en lang vei å gå når det gjelder forbygging av voldtekt. Skammen og skylden er fortsatt eksisterende. Men jeg er glad for at flere anmelder, sier hun.

– Vi har sett en økning av overfalls- og gruppevoldtekter. Jeg tror mørketallene kan være på vei ned, og det må være første gang i historien. Jeg tror økt oppmerksomhet rundt voldtekt har bidratt til at flere anmelder.

Hun understreker at selv om mørketallene kan være på vei ned, er de fortsatt høye, og det er en lang vei igjen å gå.

– Jeg savner en statistikk på hva som skjer med de anmeldte voldtektene. Vi er avhengige av en grundig etterforsking av voldtektssaker, hvis ikke får ofre mistillit til politiet. Et tiltak som er veldig bra, men for lite kjent, er at man har krav på en bistandsadvokat dersom man vurderer å anmelde en voldtekt, sier Dixi-lederen.

Magerøy sier hun på vegne av Dixi har bedt om et møte med justisminister Grete Faremo for å diskutere tiltak mot voldtekt.

Økning i overgrep mot barn

Økningen av overgrep mot barn bidrar til en kraftig økning i femårsperioden sett under ett.

I løpet av det siste året har overgrep mot barn under ti år økt med 13 prosent, mens siden 2007 er økningen på 11 prosent.

Når det gjelder seksuell omgang med barn under 14 år er økningen på 6,5 prosent det siste året og hele 21,7 prosent de siste fem årene.

Seksuell omgang og handling med barn under 16 år har også økt. Over en femårsperiode har seksuell handling med barn under 16 økt med 31,5 prosent.

Seksuell handling med barn omfatter blant annet «den som forleder barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd».

Kan henge sammen med bruk av sosiale medier

En rekke av de tilfellene hvor barn lures til å kle av seg foran webkamera og lignende, vil bli registrert her.

– Det er grunn til å tro at en økning i antall anmeldelser for seksuell handling med barn under 16 år i femårsperioden henger sammen med en kraftig økning i bruk av sosiale medier, skriver politiet i rapporten.

Ifølge politiet kan medienes, politiets og skolenes økte oppmerksomhet om seksualforbrytelser overfor barn på internett ha vært med å påvirke at flere slike forhold blir anmeldt.

Overfallsvoldtekter utgjør liten del

I løpet av høsten fikk overfallsvoldtekter mye oppmerksomhet etter at politiet fikk anmeldelser av denne typen nesten hver helg.

Overfallsvoldtekter oppgis ikke i straffesakstallene, men en oppsummering NRK har gjort viser at minst 109 overfallsvoldtekter ble anmeldt i fjor.

Sett i sammenheng med andre typer seksualforbrytelser utgjør overfallsvoldtektene en liten del av statistikken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger