Hopp til innhold

Myndighetene vil granske Shabana Rehmans organisasjon Født Fri

Myndighetene undersøker nå om organisasjonen Født Fri har opptrådt i strid med vilkårene for offentlig støtte. Flere personer har levert et skriftlig varsel om forholdene i Født Fri.

Shabana Rehman Gaarder

IMDi har nå iverksatt undersøkelser av organisasjonen Født Fri, som ledes av Shabana Rehman.

Foto: Ola Hana / NRK

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har sendt en e-post til kunnskapsministeren om et varsel de har mottatt. I e-posten står det «Vår vurdering er at varselet gir grunnlag for en grundig gjennomgang av organisasjonen med utgangspunkt i vilkårene for ordningen.».

På spørsmål om hva hun tenker om undersøkelsene igangsatt av IMDi, svarer Shabana Rehman følgende på e-post:

– Hvis det er slik at IMDi skal granske Født Fri for disse forholdene, så er vi glade for det, slik at de faktiske forholdene rundt de anklagene som har versert i månedsvis, kommer frem.

brev fra IMDi til KD

Mailen fra IMDi til Kunnskapsdepartementet om forhold i Født Fri.

Foto: NRK

Initiert av Venstre

Født Fri ble etablert i november i 2017, og har siden vært en budsjettvinner på innvandrings- og integreringsfeltet med årlige millionbevilgninger over statsbudsjettet. Organisasjonen ble opprettet på initiativ fra Venstres leder Trine Skei Grande og Abid Raja. De tok kontakt med Shabana Rehman, som etablerte organisasjonen.

Målet er å bekjempe sosial kontroll og æresvold i innvandrermiljøer.

Grande og Raja ønsket at Rehman skulle lede organisasjonen. Rehman slo igjennom som komiker på 90-tallet, og har i flere tiår vært sentral i norsk innvandrings- og integreringsdebatt.

– Venstre har budsjettmakt, og jeg forventer at vi får gjennomslag for dette forslaget i budsjettforhandlingene. Kampen mot æresvold er så viktig, at jeg ikke tror noen partier vil avvise dette, sa Raja til Aftenposten.

For 2019 gikk Raja i spissen for å øke bevilgningen fra 5 millioner til 6 millioner kroner.

Får mest penger

Nå undersøkes organisasjonen av IMDi. Det har tilsynsansvar overfor organisasjoner som mottar støtte under ordningen nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet. Det er en pott som Stortinget deler ut, og organisasjonene nevnes eksplisitt i statsbudsjett. 15 organisasjoner får støtte gjennom denne ordningen, som hvert år er gjenstand for politisk tautrekking i Stortinget.

Født Fri får mest penger av alle organisasjonene som mottar denne støtten i 2020.

IMDi og direktør Libe Rieber-Mohn ønsker ikke å kommentere saken mens den undersøkes.

Skal engasjere revisorfirma

Etter det NRK forstår mottok IMDi i forrige uke et brev der flere varslere hadde skrevet under. På bakgrunn av dette har IMDi iverksatt en grundig gjennomgang av organisasjonen, og IMDi skal også engasjere et revisorfirma til å bistå i undersøkelsene.

Varslene skal etter det NRK forstår dreie seg om flere forhold, som NRKs kilder sier ikke er forenlig med å motta statsstøtte, hvis det viser seg at varslene medfører riktighet.

Resultatet av gjennomgangen, hvis det blir avdekket alvorlige forhold, kan føre til at Født Fri mister støtten på neste års statsbudsjett. Det er også en mulighet for at midler som er utbetalt kan bli krevd betalt tilbake, etter det NRK forstår.

NRK har vært i kontakt med en av varslerne. Vedkommende ønsker å være anonym, men bekrefter at IMDi er orientert om vedkommendes opplevelse av å jobbe for Født Fri.

AKTUELT NÅ