Hopp til innhold

Statoil snur om skjulte eiere

Statoil har blitt kraftig kritisert for ikke å offentliggjøre hvem som er selskapets virkelige eiere, slik Oslo Børs anbefaler. Nå vil også landets største selskap fortelle hvem som faktisk eier det.

Statoils hovedkontor på Forus utenfor Stavanger

Norges største selskap vil bli mer åpne om hvem som faktisk eier det.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Statoil fikk i februar kraftig kritikk fra flere hold etter at NRK kunne fortelle at selskapet ikke forteller offentligheten om hvem som er selskapets største reelle eiere.

Pressekontakt i Statoil, Jannik Lindbæk Jr.

- Vi forstår offentlighetens ønske om innsyn i Statoils reelle eiere, sier kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Statoil.

Foto: Harald Pettersen / Statoil

Oslo Børs anbefaler selskapene åpenhet om faktiske eiere. DNB, Telenor, Hydro og Orkla offentliggjør jevnlig slike oversikter.

Nå snur Statoil.

Fra 2. kvartal vil Statoil nå opplyse om selskapets største reelle eiere på sine hjemmesider.

– Vi har vurdert dette og kommet til at vi vil etterkomme anbefalingen fra Oslo Børs, sier kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Statoil.

– Har lyttet til synspunktene

Han sier at endringen ikke kommer før, fordi det tar tid å få på plass nødvendige systemer som sørger for at informasjonen er presis og korrekt.

– Dere har blitt kritisert både av lederen for Finanskomiteen på Stortinget og av Transparency International for manglende åpenhet. Er det en kritikk dere har tatt til dere?

Hans Olav Syversen (KrF)

- Åpenhet er i seg selv viktig fordi det viser at man ikke har noen skjulte agendaer, sier lederen for Stortingets finanskomite, Hans Olav Syversen (KrF).

Foto: Simon Solheim / NRK

– Ja, vi har lyttet til de synspunktene som har vært fremme i debatten, og fant det egentlig lett å endre denne praksisen fordi det samsvarer med vår holdning til åpenhet, sier Lindbæk.

I følge Statoil har det ikke vært noen stor etterspørsel etter informasjon om selskapets største reelle eiere, all den tid staten eier 67 prosent.

– Viktig med kursendring fra Statoil

Lederen for Stortingets finanskomite, Hans Olav Syversen (KrF), sier han er glad for at Statoil nå snur.

– Jeg vil gjerne applaudere en slik kursendring fra Statoil. Når et så viktig selskap som Statoil velger å gjøre dette, tror jeg det har en virkning utover selve selskapet og er et klart signal også til mange andre, sier Syversen.

Han sier at alt som kan bidra til å avmystifisere og klargjøre eierskap i et så viktig selskap som Statoil er av det gode.

– Skulle bare mangle

Sigrid Klæboe Jacobsen i Taxjustice Network Norway sier at hun er glad for at Statoil nå snur.

– Samtidig skulle det bare mangle at Statoil er åpen om hvem som eier dem. Men vi kan ikke ha et system hvor selskapene selv, etter eget forgodtbefinnende, avgjør om de skal være åpne eller ikke. Vi må få på plass regler som gjelder alle selskaper, sier hun.

Stortinget behandler nå et forslag fra Arbeiderpartiet og KrF om å be regjeringen utrede muligheten for å få et offentlig register over egentlige eiere.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger