Starter 34 nye veiprosjekter og ruster opp 200 tunneler

De neste fire årene skal Statens vegvesen bruke rundt 100 milliarder kroner på 33 nye prosjekter, og rundt 200 tunneler skal rustes opp.

Kø på E39

80 MILLIARDER: Totalt skal det brukes 80 milliarder på store veiprosjekter de neste fire årene.

Foto: Jørgen Eide / NRK

Det kommer frem i Statens vegvesens handlingsprogram, som presenteres i dag. Programmet gjelder for de neste fire årene, altså perioden 2014-2017, og speiler hvordan Vegvesenet akter å oppfylle målene i Nasjonal transportplan, som ble vedtatt før sommeren.

Rundt 80 milliarder av totalpotten på 100 milliarder skal gå til store veiprosjekter, og det fordeler seg over 31 igangsatte prosjekter som åpner i løpet av perioden, og 33 prosjekter som har anleggsstart.

  • Se liste over alle prosjektene som ferdigstilles og igangsettes nederst i saken

Skremt av Gudvangatunnelen-brannen

Terje Moe Gustavsen

TØFT: Det blir tøffe prioriteringer når så mye vedlikeholdsmidler skal gå til tunneler, sier veidirektlr Terje Moe Gustavsen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi skal starte og avslutte rundt 60 veiprosjekter de neste fire årene, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til NRK.

De øvrige milliardene som går til investering skal brukes på veiplanlegging, bymiljøavtaler, sykkel- og gangvei-tiltak og trafikksikkerhet.

200 tunneller vil ifølge Vegvesenets planer få seg en overhaling de neste fire årene, og prislappen er åtte milliarder. Vegdirektøren sier at den dramatiske brannen i Gudvangatunnelen i sommer har vært en skremmende påminner om hvor viktig det er å sikre tunnelene i et land hvor veinett som i stor grad bindes sammen av nettopp slike.

– Vi prioriterer spesielt å oppgradere tunneler nå med tanke på å bedre sikkerheten, sier Gustavsen.

I 2019 slår en ny tunnelsikkerhetsforskrift inn, og denne er noe av bakgrunnen for den storstilte tunneldugnaden.

– Norske tunneler er sikre, men noen kan bli enda bedre og dette krever noe mer arbeid. Det handler om blant annet lys, ventilasjon, nødutstyr, nødsamband, i det hele tatt en rekke tiltak slik at det blir enda sikrere, sier Gustavsen.

Mindre til vei-vedlikehold

For noen tunneler, blant annet på E 16 mellom Arna og Voss i Hordaland, har Vegvesenet sett seg mer tjent med å bygge nye istedenfor å oppgradere de gamle. Veidirektøren er innforstått med at dette arbeidet vil kunne by på utfordringer for billistene.

Brann i Gudvangatunnelen

TUNNELL-DUGNAD: Brannen i Gudvangatunnelen i sommer tjener som et eksempel på hvor viktig sikkerhet i tunneler er, mener Vegvesenet, som vil rehabilitere 200.

Foto: Monika Blikås

– Tunneler er mange steder eneste vei å komme frem uten en lang omkjøring, og her har vi en forpliktelse, sier han.

Som NRK.no tidligere har skrevet, har forfallet på veinettet en prislapp på minst 500 milliarder. For riksveienes del utgjør etterslepet mellom 31 og 47 milliarder kroner. Med satsing på tunneler, vil andre rehabliliteringsprosjekter på veinettet måtte vente.

– Det blir tøft, men nødvendig. Det blir beinhard prioritering, og ikke mye annet igjen til vedlikehold. Det vil fortsatt gå noen år før vi stopper vedlikeholdet. Men jeg tror billister vil være fornøyd med at vi prioriterer sikkerhet i tunneler, sier han.

Vegvesenet er også i gang med en intern sparedugnad, og må spare rundt én milliard av sine internkostnader. Dette skal komme trafikantene til gode, sier Gustavsen.

– Vi går nå igjennom alle våre arbeidsoperasjoner, sier han.

Store prosjekter som åpner i 2014-2017:

E18 Bjørvika, Oslo
Rv 22 Lillestrøm - Fetsund, Akershus
Rv 110 Simo - Ørebekk, Østfold
E18 Melleby - Momarken, Østfold
E18 Sydhavna, Oslo
E18 Knapstad - Retvet, Østfold og Akershus
E18 Riksgrensen - Ørje, Østfold
E16 Kongsvinger - Slomarka, Hedmark
RV 3 Åsta bru, Hedmark
E18 Gulli - Langåker, Vestfold
E18 Bommestad - Sky, Vestfold
Rv 509 Sømmevågen, Rogaland
E39 Vågsbotn - Hylkje, Hordaland
E39 Drægebø - Grytås og Birkeland - Sande, Sogn og Fjordane
E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug, Sogn og Fjordane
E16 Varpe bru – Smedalsosen, Sogn og Fjordane og Oppland
E39 Harangen - Høgkjølen, Sør-Trøndelag
Rv 7 Sokna - Ørgenvika, Buskerud
E16 Fønhus - Bagn, inkl rasikring, Oppland
E6 Minnesund - Skaberud, Akershus og Hedmark
Rv 706 Nidelv bru - Grillstad, Sør-Trøndelag
E6 Frya – Sjoa, Oppland
Rv 4 Lunner grense - Jaren, inkl Lygna sør, Oppland
E136 Tresfjordbrua, Møre og Romsdal
E136 Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal
Rv 70 Oppdølstranda, Møre og Romsdal
E10 Solbjørnneset – Hamnøy, Nordland
E6 Hålogalandsbrua, inkl E10 Trældal - Lerivik, Nordland
E6 Indre Nordnes – Skardalen, Troms
E6 Sørkjosfjellet, Troms
E6 Halselv – Møllnes, Finnmark

Store prosjekter som har anleggsstart i 2014-2017:

E16 Herbergåsen - Nybakk, Akershus
E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum, Oppland og Buskerud
E18 Lysaker - Ramstadsletta, Akershus
E18 Rugtvedt – Dørdal, Telemark
E18 Tvedestrand - Arendal, Aust-Agder
E18 Varoddbrua, Vest-Agder
E39 Søgne – Lyngdal, Vest-Agder
E39 Ålgård – Sandved, Rogaland
Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2, Akershus og Buskerud
Rv 23 Dagslett - Linnes, Buskerud
E39 Svegatjørn - Rådal, Hordaland
E39 Rogfast, Rogaland
E39 Bjørset – Skei, Sogn og Fjordane
Rv 13 Vik – Vangsnes, Sogn og Fjordane
Rv 555 Sotrasambandet, Hordaland
E39 Betna - Vinjeøra - Stormyra, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag
Rv 9 Setesdal, Aust-Agder
Rv 13 Ryfast, Rogaland
E134 Gvammen - Århus, Telemark
E134 Damåsen - Saggrenda, Buskerud
Rv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand, Telemark
E16 Bagn – Bjørgo, Oppland
E16 Sandvika – Wøyen, Akershus
E16 Sætre- og Bjørkhaugtunnelane, Hordaland
E6 Vindalsliene - Korporals bru, Sør-Trøndelag
E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen, Sør-Trøndelag
Rv 4 Roa - Gran grense, Oppland
Rv 3/rv25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet, Hedmark
Rv 3 i Østerdalen, Hedmark
E16 Øye - Eidsbru, Hedmark
E6 Helgeland, Nordland
Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset, Nordland
E6 Storsandnes – Langnesbukt, Finnmark
E6 Tana bru, Finnmark

SISTE NYTT

Siste meldinger