Språkproblemer gir dødfødsler

Kvinner fra ikkevestlige land som føder i Norge, har dobbelt så mange dødfødsler som andre kvinner. En medvirkende grunn er store språkproblemer  og tolker som ikke er kvalifisert.

Tahirah Iqbal

Tahirah Iqbal (til venstre) trodde hun var iferd med å miste barnet sitt på grunn av språkproblemer.

Foto: NRK

− Ikke-vestlige kvinner med dårlige språkkunnskaper får i en del tilfeller for dårlig svangerskaps- og fødselsomsorg.

Når barnet dør ved fødsel, kan det henge sammen med at fødselshjelperen tolker fødekvinnen feil eller ikke iversetter de nødvendige tiltakene når det er tegn til problemer hos fosteret eller fremgang i fødselen.

-Da jeg skulle føde, hadde jeg ikke tolk. Jeg klarte ikke å forklare jordmoren at fødselen allerede var i gang.

Tahirah Iqbal

Det sier jordmor og stipendiat ved Høgskolen i Akershus Eli Saastad.

Hun har gransket dødfødsler i Oslo og Akershus, en firedel av fødslene i Norge skjer i disse to fylkene.

Kunne ikke si fra

110 av dødfødslene var med ikkevestlige kvinner. Ikkevestlige fødende har dobbelt så mange dødfødsler.

- Vi fant ut at i halvparten av disse dødfødslene var det kommunikasjonsproblemer. Det betyr at språkproblemer kan være en medvirkende årsak til dødfødsler i denne gruppen, forteller Saastad.

Ved Primærmedisinsk verksted (Pmv) i Oslo er de ikke overrasket. Dette er et sted der innvandrerkvinner med helseproblemer møtes, og konsulent Tahirah Iqbal vet hva hun snakker om.

-Da jeg skulle føde, hadde jeg ikke tolk. Jeg klarte ikke å forklare jordmoren at fødselen allerede var i gang.

Jordmoren gikk ut av rommet, og jeg prøvde å komme meg ut av senga for å rope på hjelp. Stående på gulvet så jeg hodet til ungen komme ut, forteller Iqbal.

Det gikk bra, men nå i dag, 14 år etter, har hun fortsatt problemer med å snakke om den traumatiske opplevelsen.

Leder for Pmv, Ella Ghosh, sier de har mange slike historier.

Mannen tolk

- Kvinnene her forteller at ofte blir mannen eller andre familiemedlemmer brukt til å tolke, fordi sykehuset selv mangler tolk. Da er det ikke rart at det av og til går galt, sier Ghosh.

Stipendiat Eli Saastad bekrefter problemet; sykehusene har ikke tilgang til nok tolker, med det resultat at komunikasjonen blir upresis, og dårlig.

 I verste fall går det på livet løs.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger