Hopp til innhold

Splittet utvalg om medieansvar

– Det er behov for en ny medieansvarslov. Den vil utvide kildevernet og gi redaktøren strafferettslig eneansvar, mener mindretallet. Flertallet i Medieansvarsutvalget er uenig.

Anniken Huitfeldt og Helge Olav Bergan

Kulturminister Anniken Huitfeldt fikk medieansvarsutvalgets utredning av utvalgets leder Helge Olav Bergan.

Foto: Holm Morten / Scanpix

Les hele innstillingen

Medieansvarsutvalget vil ikke ha et eget medieombud, men mener det er behov for et styrket personvern i de sosiale mediene.

– Det er ikke mangel på personvern på nettet, på noen områder er det sterkere enn ellers i hverdagen. Utfordringen ligger i håndhevelsen, sa utvalgsleder Helge Olav Bergan da han onsdag overrakte utvalgets innstilling til kulturminister Anniken Huitfeldt.

Opprørte redaktører

Flertallet i utvalget foreslår at særreglene om strafferettslig redaktøransvar blir opphevet.

– Det å fjerne det særlige redaktøransvaret betyr at det blir vanskelig å plukke ut hvem som skal trekkes til ansvar i de konkrete sakene. For hvis ikke redaktøren har sett det som publiseres og heller ingen andre vil vedkjenne seg det, hvem skal da stilles til ansvar, sier generalsekretær Nils E. Øy i Redaktørforeningen.

Han sier dette er en klar svekkelse av redaktørens rolle.
Øy er også skuffet over at et flertall i utvalget går mot en egen medieansvarslov.

I en kronikk i Aftenposten skriver mindretallet:

Mindretallet mener at redaktøren må ha eksklusivt eneansvar for alt som publiseres. Den viktigste årsaken er at ansvaret bør ligge hos den som tar avgjørelser. Det vil tjene såvel ytringsfriheten som pressens samfunnsrolle.

Fra en kronikk i Aftenposten

Guri Hjeltnes, professor på Handelshøyskolen BI, Svein Brursås, førsteamanuensis ved journalistutdanningen på Høgskolen i Volda og Gunnar Flikke, leder i Trøndelag Redaktørforening, er mindretallet i Medieansvarsutvalget.

Utvalgets innstilling er enstemmig på de fleste områder, men mindretallet skiller seg fra flertallet i spørsmålet om kildevern.

En ny medieansvarslov må slå fast at journalister og redaktører har en absolutt og ubetinget rett til å verne sine kilder. Dagens situasjon er i strid med det presseetiske regelverket. Det trengs en medieansvarslov som slår fast at en kilde som er lovet anonymitet, skal vernes.

Mindretallet i utvalget

Ikke medieombud

Pressens faglige utvalg (PFU) fungerer godt, og det trengs derfor ikke noe eget medieombud, mener utvalget. Det er både Øy og generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund svært fornøyd med.

– Presseforbundet er jo primært til for å overvåke og fremme den etiske standard i norsk presse, og vi er veldig glad for at et samlet utvalg sier at selvjustisen fungerer godt og legger tanken om et medieombud dødt, sier Kokkvold.

Det er likevel nødvendig å stykrke personvernet på de sosiale mediene.

– Det trengs et lavterskeltilbud som kan bidra til å løse konflikter på nettsteder uten en sentral redaktør, mener utvalget.

Det foreslår derfor å styrke informasjons- og hjelpetjenesten slettmeg.no.

Innstillingen skal nå ut på høring.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT