Hopp til innhold

Spesialenheten etterforsker mulige tjenestefeil fra politiet i Baneheia-saken

Spesialenheten undersøker Agder politidistrikt etter at det tidligere i år kom frem nye opplysninger om Jan Helge Andersen. En eller flere er mistenkt, bekrefter Spesialenheten.

POLITIHUSET OG BANEHEIA: Agder politidistrikt med hovedsete i Kristiansand skimtes i bakgrunnen. I skogen til høyre i bildet ble de to jentene drept i mai 2000.

POLITIHUSET OG BANEHEIA: Agder politidistrikt med hovedsete i Kristiansand skimtes i bakgrunnen. I skogen til høyre i bildet ble de to jentene drept i mai 2000.

Spesialenheten, som har sendt ut pressemelding om saken i dag, vil ikke si hvem som er mistenkt i saken.

NRK kunne 17. februar i år fortelle at Oslo politidistrikt undersøker ukjente overgrepsanklager mot Jan Helge Andersen, som gjaldt overgrep begått før Baneheia-drapene.

Opplysningene ble ikke viderebrakt til Gjenopptakelseskommisjonen, da Viggo Kristiansen begjærte saken sin gjenopptatt.

Undersøker om info er holdt tilbake

Spesialenheten vil avklare om det forsettlig eller uaktsomt er holdt tilbake relevante opplysninger for påtalemyndigheten og Gjenopptakelseskommisjonen.

Forsvareren for Viggo Kristiansen har fått med seg ordlyden om at noen kan ha holdt tilbake informasjon.

Da er det sentrale personer i etterforskningen i Agder som har sørget for at det ikke ble allment kjent. Det er veldig alvorlig fordi det kunne ført til et annet resultat for Viggo Kristiansen allerede i 2009, sier forsvarer Arvid Sjødin til NRK.

Arvid Sjødin

LETTET: Forsvarer Arvid Sjødin .

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Advokaten forteller at han har snakket med Viggo Kristiansen, som er lettet over at det er satt i gang etterforskning. Selv ble også Sjødin overrasket.

Jeg ble veldig overrasket fordi jeg ikke har hørt om det før. På en annen siden ble jeg veldig lettet fordi systemet er i stand til å rette opp feil tydeligvis. Vi håper at det er det som kommer ut av dette, sier forsvarer for Viggo Kristiansen, Arvid Sjødin.

Spesialenheten har nå innhentet dokumenter og vil gjennomføre avhør av politiet i Agder. Spesialenhetens etterforskning kan være ferdig i midten av september.

Vurdert siden mai

Oslo politidistrikt fikk ansvaret for den gjenopptatte saken for halvannet år siden. Nå har altså Spesialenheten startet etterforskning av politiet i Agder, som etterforsket saken frem til dommen i 2002.

Halvor Hjelm-Hansen

Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten.

Foto: Håkon Jacobsen

– Det har vært en vurdering fra mai og utover i juni, og vi har kommet frem til at vi etterforsker en bestemt del av det som er knyttet til Baneheia-saken, som går på det som har vært omtalt i media om Jan Helge Andersen, sier påtalefaglig etterforskingsleder Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten til NRK.

Saken det gjelder ble anmeldt i 2009, og Spesialenheten vil vite hvordan Agder politidistrikt har forholdt seg til det.

– Det har en betydning for hvordan Gjenopptakelseskommisjonen og påtalemyndigheten skal behandle saken, sier Hjelm-Hansen.

Vi mener det er riktig

Politimester i Agder Kjersti Askholt ønsket i vinter ikke å kommentere NRKs sak. Politimesteren sa senere at statsadvokatene burde fått vite om overgrepsanklagene mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen.

I dag skriver politimesteren i en e-post til NRK at de er kjent med Spesialenhetens etterforskning.

Kjerstin Askholt, Politimester i Agder politidistrikt

Kjerstin Askholt, Politimester i Agder politidistrikt

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Vi mener det er riktig med en slik etterforskning i en så alvorlig sak som Baneheia-saken. Alle forhold må belyses, også dette. Det er viktig for legitimitet.

Andersen siktet på nytt

Tidligere i sommer skrev VG at Jan Helge Andersen på nytt er siktet. Han ble i 2002 frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

NRK kunne i juli melde at den nye siktelsen gjelder drap. Andersen er siktet på nytt for drapet han ble frikjent for, etter å ha sonet 19 år for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8).

Ettersom han er frikjent må saken gjennom Gjenopptakelseskommisjonen om den skal tas opp på nytt.

Stort tidsrom undersøkes

TV 2 kunne tidligere i år fortelle at en kvinne fikk utbetalt 200.000 kroner etter overgrepssanklagene fra 2009.

Spesialenheten undersøker tidsrommet fra 2009 og frem til den siste gjenopptakelsesbehandlingen startet. Det munnet i gjenopptakelse av saken for Viggo Kristiansen for halvannet år siden.

– Det er et spørsmål om hvorvidt statsadvokatene i Agder har blitt kjent med det. Vi ettergår da om hvordan ansatte i politi og påtale har forholdt seg til at det var en sak fra 2009, sier Hjelm-Hansen.

I forbindelse med den siste begjæringen om gjenopptakelse innstilte påtalemyndigheten på at saken mot Viggo Kristiansen ikke skulle gjenopptas, selv om politiet hadde mottatt en anmeldelse og offeret senere fikk utbetalt voldsoffererstatning.

I politiets anføring ble det sagt følgende om Jan Helge Andersen:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som spesielt opptatt av mindreårige barn.»

Les også: Vil ha ny rettssak mot Viggo Kristiansen

Arne Pedersen med gamle avisutklipp fra Baneheia-saken.
Arne Pedersen med gamle avisutklipp fra Baneheia-saken.

Arne Pedersen ledet etterforskningen av Baneheia-saken. I et stort intervju med NRK tidligere i år sier Arne Pedersen at politiet var kjent med den ene saken i 2009, da Andersen ble anmeldt for seksuelt overgrep mot en mindreårig jente:

Han sier at saken bevismessig sto veldig svakt.

– Det var hans forklaring mot fornærmedes. Det var ikke noen andre støtteerklæringer å innhente.

– Men da du hørte om denne anklagen, tenkte du «skitt, vi har bomma»?

– Nei. Det tenkte jeg overhodet ikke.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Pedersen i dag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger