Hopp til innhold

Gjenopptakelseskommisjonen fikk aldri vite om Jan Helge Andersens overgreps-erstatning

Staten måtte betale 200.000 i voldsoffererstatning for et overgrep Jan Helge Andersen ble anmeldt for. Politiet varslet ikke Gjenopptakelseskommisjonen.

Siv Hallgren er leder for Gjenopptakelseskommisjonen

LEDER: Siv Hallgren er leder for Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Foto: Heiko Junge / NTB

Ut fra opplysningene som fremgår i vedtaket fra Voldsoffererstatningsnemnda, ville det ha vært naturlig at kommisjonen hadde fått disse opplysningene fra politiet og påtalemyndigheten ved vår behandling av begjæringen, sier Siv Hallgren til NRK.

Hun er leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. I fjor fikk den ene av de to dømte for Baneheia-drapene, Viggo Kristiansen, gjenopptatt saken sin.

Som NRK har omtalt tidligere har eldre overgrepsanklager mot den andre dømte, Jan Helge Andersen, vært et tema i nye avhør i Baneheia-saken.

Den ene anklagen ble politianmeldt i 2009, men selve hendelsen skal ha skjedd flere år før Baneheia-saken. Både den fornærmede og Jan Helge Andersen var mindreårige da hendelsen fant sted.

Andersen ble avhørt av politiet samme år som saken ble anmeldt. Han stilte seg uforstående til anklagene.

Saken henlagt

Saken ble henlagt av politiet, men den fornærmede søkte erstatning hos Kontoret for voldsoffererstatning. Søknaden ble først avvist, fordi de mente saken burde vært anmeldt tidligere og fordi det ikke kunne slå fast at et overgrep hadde skjedd.

Avslaget ble påanket, og Erstatningsklagenemnda for voldsofre tilkjente anmelderen 200.000 i voldsoffererstatning i 2013, noe TV 2 har omtalt.

Avgjørelsen innebærer at nemnda mener det er «klart sannsynliggjort» at søkeren har fått en skade som følge av en straffbar voldshandling.

NRK har vært i kontakt med Jan Helge Andersens forsvarer, Svein Holden.

– Han fastholder at ikke har gjort det han er anklaget for, sier Holden til NRK.

Les også Undersøker ukjente overgrepsanklager mot Jan Helge Andersen

Politihuset på Grønland.

Ikke kjent for kommisjonen

NRK har sendt avgjørelsen fra Voldsoffererstatningsnemnda til kommisjonens leder, Siv Hallgren. Hun er tydelig på at den ikke har vært kjent for kommisjonen tidligere.

Hallgren legger til at hun ikke er kjent med hvor eller hvordan saken ble behandlet i politiet.

Hun sier på generelt grunnlag at kommisjonen ønsker å få tilgang til alle opplysninger som kan kaste lys over gjenåpningsbegjæringen fra den domfelte, eller som kan være av betydning for avgjørelsen om vilkårene for gjenåpning av en sak er til stede.

Dette gjelder opplysninger både om den domfelte selv (som begjærer gjenåpning), men også opplysninger om eventuelle meddomfelte i saken – og for så vidt også om eventuelle fornærmede eller andre vitner i saken, skriver Hallgren.

Den første begjæringen om gjenopptakelse fra Viggo Kristiansen kom inn til kommisjonen 5. september 2008 og ble avgjort 17. juni 2010.

Les også Kan bli tema i en ny rettssak

Teknikere fra Kripos.

– Må granskes

Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin reagerer kraftig på opplysningen om at Gjenopptakelseskommisjonen aldri ble gjort kjent med vedtaket fra Voldsoffererstatningsnemnda.

– Dette viser at man har holdt tilbake opplysninger som kunne ledet til en gjenåpning av saken, og det er etter vår oppfatning alvorlig. Det er sabotasje.

Sjødin er tydelig på at han mener opplysningene bevisst har blitt holdt tilbake.

– Ja, og dette må granskes. Det er det ingen tvil om, sier Sjødin.

«Ikke omtalt av noen som aggressiv»

I februar 2021 kom Gjenopptakelseskommisjonen til at det var så stor usikkerhet rundt bevisene mot Kristiansen at det muligens ikke ville holdt til en dom i dag.

I forbindelse med den første Baneheia-rettssaken var det et viktig moment for politi- og påtalemyndighet at Viggo Kristiansen var en såkalt moduskandidat, på grunn av flere overgrep mot en jente i nabolaget. Kristiansen innrømmet fem overgrep mot jenta.

I forbindelse med den siste begjæringen om gjenopptakelse, innstilte påtalemyndigheten på at saken mot Viggo Kristiansen ikke skulle gjenopptas.

I 2019 skrev Agder statsadvokatembeter, ved førstestatsadvokat Erik Erland Holmen og statsadvokat Jan Tallaksen, følgende om Jan Helge Andersen til kommisjonen:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som spesielt opptatt av mindreårige barn.»

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen ønsker ikke å svare på spørsmål rundt Baneheia-saken, og viser til at den nå etterforskes av politiet i Oslo.

Les også Vil ha ny rettssak mot Viggo Kristiansen

Arne Pedersen med gamle avisutklipp fra Baneheia-saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger