Hopp til innhold

Ny statsråd om kjemiske våpen i Skagerrak: – Alvorlig situasjon

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) får det nesten 70 år gamle kjemiske problemet i Skagerrak på sitt bord, og mener fagetatene har mer kontroll enn de selv sier de har.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommenterer sennepsgassen som ble dumpet utenfor Arendal etter krigen

VIDEO: Se Ketil Solvik-Olsen kommentere kjemiske stridsmidler i Skagerrak på Dagsrevyen.

NRK kunne onsdag fortelle om hvordan norske myndigheter ikke har fullstendig oversikt over hvor store mengder kjemiske våpen og stridsmidler ligger i Skagerrak, blant annet utenfor Arendal.

Les mer: Norge har ikke oversikt over store mengder kjemiske stridsmidler i egne havområder

Ansvarlig for forurensning til havs er Kystverket.

Da Høyre og Fremskrittspartiet overtok regjeringsmakten bestemte Erna Solberg at etaten skulle flyttes fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet.

Dermed får Ketil Solvik-Olsen (Frp) saken på sitt bord.

Den første reaksjonen hans etter å ha hørt om situasjonen i havet utenfor Arendal, og hvordan faglige råd ikke er fulgt opp er følgende:

– Dette er en alvorlig situasjon, men det er også noe vi har vært bevisst på veldig lenge. Tidligere regjeringer har også visst om dette, sier Solvik-Olsen til NRK.

Les også: – Ein skandale at ikkje noko er blitt gjort

Statsråden mener det finnes oversikt – fagekspertene det motsatte

Både Kystverket og Forsvarets forskningsinstitutt er ærlige på at det ikke finnes en fullgod oversikt over hvor de kjemiske våpnene og stridsmidlene ligger på havbunnen i Skagerrak.

Det er avmerket et område i sjøkart hvor det ble senket skip med kjemiske våpen og stridsmidler, men det er ikke sikkert alle ligger innenfor området, og man vet ikke nøyaktig posisjon for alle skipene.

Til tross for dette påstod den ferske samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen på NRK Dagsrevyen at myndighetene har full oversikt:

– Både Kystverket og Forsvaret har fått en oversikt over hvor denne ammunisjonen ligger, og merket det av på kart. De har så god dialog med fiskerinæringen for å hindre at de kommer i nærheten av dette, sier Solvik-Olsen.

Kystverket opplyser derimot til NRK at de tror det er 16 skip de ikke har lokalisert nøyaktig.

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket

FAGEKSPERT: Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket representerer fagmiljøet som har ansvaret, og de innrømmer at de ikke har full oversikt over hvor alle vrakene med kjemiske våpen og stridsmidler befinner seg.

Foto: Kystverket

– Vi har indikasjoner på at det kan være 36 vrak, og vi har kartlagt og identifisert 20. Vi ønsker å få kartlagt og identifisert hele området slik at vi er sikre på at vi har eksakt posisjon, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.

Fagetaten fikk også de siste dataene fra området i 2009 som ga urovekkende opplysninger om at fiskeriforbudssonen kan være for lite omfattende avmerket på sjøkartene.

– Undersøkelsene vi gjorde i 2009 med sonar konstaterte at det befinner seg vrak i randsonen av det avmerkede området, og delvis også utenfor området merket i sjøkartene, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket til NRK.

Ønsker du å komme i kontakt med NRKs journalister som jobber med saken? Send inn din henvendelse her og merk den «Kjemiske stridsmidler i Skagerrak».

– Vi vil innhente status

Samferdselsministeren innrømmet på lufta i Dagsrevyen at han som fersk statsråd ikke ennå har full oversikt over dette saksområdet.

Samtidig sier Ketil Solvik-Olsen at han har bedt om informasjon.

– Vi har, etter at vi overtok Samferdselsdepartementet, vært i kontakt med fagmyndighetene for å få en status på situasjonen, og for å høre hvilken beredskap de har hvis det skulle skje noe som er uforutsett, sier Frp-statsråden.

– Hvor alvorlig mener du det er og har du gjort deg opp noen mening om å gjøre noe?
– Vi må gå mer i detalj for å kunne ha full oversikt. Jeg har likevel stor tillit til det arbeidet som Kystverket har gjort, svarer Solvik-Olsen uten å komme med noen lovnader om penger til nye kartlegginger slik fagfolkene anbefaler.

AKTUELT NÅ