Hopp til innhold

Snart går det flere og (litt) raskere tog til Gøteborg

Fra desember kjører Vy én tur mer hver dag, og neste år tar svenske SJ opp konkurransen. – Kjempebra, synes Randi Aune-Steinacher, som sammen med kollegene bevisst valgte studietur med tog.

Randi Aune-Steinacher på vei inn i toget til Göteborg

Randi Aune-Steinacher på vei inn i toget til Göteborg

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Fra ruteendringen i desember vil det gå fire togavganger hver vei mellom Oslo og Göteborg, og fra august neste år blir det fem. I dag er det tre.

Også i helgene blir tilbudet bedre.

– Veldig fint med flere avganger, sier Randi Aune-Steinacher.

NRK treffer henne på Oslo S på vei til Gøteborg.

Hun og kollegene kan stå som et eksempel på den økte interessen for å reise med tog, mye av miljøhensyn.

Tog til Göteborg

15.desember forlenger Vy en av avgangene som i dag stopper i Halden slik at toget kjører helt til Göteborg. Dermed tilbyr selskapet fire avganger i hver retning mellom den svenske vestkystbyen og Oslo på hverdager.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Vi er en gruppe med tjue planleggere fra Rambøll som skal på studietur. Vi valgte bevisst bort flyreise for å dra til et sted vi kunne komme til med tog, sier hun.

Kan nedgangen snus?

Vys egen statistikk viser nedgang i antall togreisende mellom Halden og Göteborg de tre siste årene. Vy mener en del av nedgangen skyldes omfattende banearbeid på strekningen.

Men økt oppmerksomhet om klima de siste månedene, og mer fart i grupper som ivrer for miljø og togreiser, kan likevel ha påvirket Vy til å ville øke tilbudet. Spørsmålet er om det kan snu utviklingen og få flere til å ta toget her.

Gina Scholz på Oslo sentralstasjon.

– Lenger overgangstid i Göteborg skal gjøre det enklere å ta toget videre ut i verden, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Vi hadde god trafikk på denne strekningen i ferieukene i sommer, og vi ser at det er et stort ønske om å bruke toget. Det er en god og miljøvennlig måte å reise på. Folk ønsker seg bedre forbindelser videre ut i Europa. Det legger vi til rette for fra desember, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Litt kortere reisetid

Fra desember kjører Vy fire avganger i hver retning mellom Gøteborg og Oslo på hverdager, mot tre i dag. Rutetabellen er ikke fastsatt i detalj, men avgangene blir rundt klokka 06, 10, 14 og 18 fra begge byene.

I helgene blir det tre daglige avganger, mot to i dag.

Lørdager blir det tre avganger; rundt klokka 08, 14 og 18. Søndager rundt kl. 10, 14 og 18.

Reisetida blir noe kortere på noen av avgangene, ifølge Vy. Den skal bli tre timer og 40 minutter, mot nesten fire timer i dag på to av tre hverdagsavganger.

– Det er ikke all verden i redusert reisetid. Men det gjør at du i hvert fall kommer litt fortere fram, sier Gina Scholz

.

Toget til Göteborg er står klart på Oslo sentralstasjon.

Toget til Göteborg står klart på spor 18 på Oslo S.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Får konkurranse

I august neste år får altså Vy, det tidligere NSB, konkurranse fra svenske SJ på strekningen mellom Gøteborg og Oslo.

– Vi begynner med én avgang hver vei om dagen. Men om det faller i smak, håper vi naturligvis at vi kan kjøre flere avganger, sier Dan Olofsson. Han er sjef for anbudstrafikk i SJ, men understreker at dette er en strekning selskapet vil kjøre uten noen statlig støtte.

SJs tog skal gå fra Gøteborg i 09-tiden om morgenen og tilbake fra Oslo tidlig på ettermiddagen. Ifølge Olofsson blir reisetida på deres tog omtrent 3 timer og 45 minutter.

– Ambisjonen vår er jo om noen år å kjøre uten togbytte hele veien mellom København og Oslo. Men det forutsetter at noen store utbyggingsprosjekt på strekningen er ferdige. Inntil videre blir det togbytte i Gøteborg, sier Olofsson.

Prosjektene er først og fremst Follobanen mellom Oslo og Ski, som etter planen skal være ferdig i desember 2022 og Västlänken i Gøteborg, som er planlagt ferdig i 2026. Begge prosjektene vil korte litt ned på reisetida og gi plass til flere tog.

Dan Olofsson i SJ

– Vi begynner å kjøre tog fra Oslo til Göteborg, ikke bare for å skape en ny forbindelse til Sverige, men også til videre til København og Danmark, sier Dan Olofsson i svenske SJ. Han er sjef for selskapets anbudstrafikk. Men strekningen Oslo – Göteborg vil selskapet kjøre for egen regning og risiko.

Foto: Anna Alverhag / SJ

Forventer lavere pris

– Hvordan vil det påvirke billettprisene at to togselskap konkurrerer på samme strekning?

– De erfaringene vi har fra Sverige er at konkurranse på sporet fører til at billettprisene synker med mellom 10 og 15 prosent, sier Olofsson.

Passasjer Randi Aune-Steinacher mener konkurranse på strekningen er sunt.

– Det er bare positivt. Jeg tror det må konkurranse til for å presse prisen ned og gjøre tilbudet attraktivt. For meg som passasjer er det ikke så viktig hvem jeg reiser med, bare tilbudet er der, sier hun.

AKTUELT NÅ