Slik vasker du lovlig hjemme

I sommer kommer det nye regler for private som hyrer vaskehjelp. Dette må du vite for å få det lovlig rent hjemme.

Vasker skapet

RENT OG PENT: Du som har vaskehjelp har mange muligheter til å få det lovlig rent, selv om det kommer strengere regler for hjelp til vask i sommer.

Foto: Margrete Konstad / NRK

Det blir forbudt for forbrukere å bruke vaskehjelp fra en virksomhet med eller uten ansatte, uten å sjekke med Arbeidstilsynets register over godkjente virksomheter.

Det varsler regjeringen, som vil innføre regelen i sommer.

Men du som har vaskehjelp har mange muligheter til å få det lovlig rent, med nye regler.

Kjøp for 6000 er greit

Hvis du trenger hjelp til renhold hjemme, kan du betale opptil 6 000 kroner i lønn i året per person skattefritt og hvitt.

Det gjelder også hagearbeid, snømåking og arbeid på huset.

LES OGSÅ: Tipsflom om svart arbeid

Når vaskehjelpen er privatperson

Kari Anne Birkeland

GREI SKURING: – Har du ansatt en privat vaskehjelp kun for å vaske hjemme hos deg, er det ikke krav om offentlig godkjenning, sier Kari Anne Birkeland i Arbeidstilsynet.

Kari Anne Birkeland i Arbeidstilsynet er nasjonal koordinator for renholdsbransjen.

– Har du ansatt en privat vaskehjelp kun for å vaske hjemme hos deg, er det ikke krav om offentlig godkjenning, sier Birkeland.

Da trenger du ikke gjøre noe mer, hverken med nye eller gamle regler.

– Men det er nyttig å vite at du som ansetter noen privat, er ansvarlig for å innberette skatt, betale sykepenger og feriepenger, sier Birkeland.

Mer om det her, hvis du vil lese mer.

LES OGSÅ: Fagforeningsansatte trues på livet og skremmes til taushet

Gråsoner mellom virksomhet og privat

– Det er imidlertid mange enkeltpersoner som tilbyr renholdstjenester i forbrukermarkedet. Noen av dem er nok å regne som en virksomhet, fordi tjenestene deres har et stort omfang, sier Kari Anne Birkeland i Arbeidstilsynet.

Da skal hun eller han registrere seg både i Brønnøysundregistrene og søke om godkjenning i renholdsregisteret.

Privatpersoner som kjøper vaskehjelp har ikke ansvar for vaskehjelpens eventuelle plikt til å registrere seg. Det er tjenesteleverandørens ansvar, men du har plikt til å sjekke at den som driver renholdsvirksomheten er godkjent.

Vaskespray.

ANSVARET: Du som ansetter noen privat, er ansvarlig for å betale eksempelvis skatt, sykepenger og feriepenger, men ikke å sjekke om vaskehjelpen er godkjent.

Foto: Tor Risberg / NRK

Hva er en virksomhet?

En virksomhet kan være et enkeltpersonforetak, et AS eller en større bedrift.

Ernst Larsen

UKLAR GRENSE: – Det er ingen eksakt grense for hva som gjøre at du blir næringsdrivende, sier medierådgiver Ernst Larsen i Skatteetaten. At arbeidet gir overskudd over tid, er en viktig faktor.

– Men det er ingen eksakt grense for hva som gjøre at du blir næringsdrivende, sier medierådgiver Ernst Larsen i Skatteetaten.

Noen jobber på dugnad og tjener masse penger på kort tid. Andre har en hobby de også tjener penger på. Ingen av delene er næring, før inntjeningen er av et visst nivå og varig.

– Næring blir det om omsetningen fører til overskudd over tid, sier Larsen.

Virksomheter skal sjekkes

På skatteetatens nettsider er det en test som gir deg en pekepinn på om du er privat eller i næring når du jobber for andre.

Det er allerede forbudt for offentlige og private virksomheter å kjøpe renhold hos virksomheter som ikke er registrerte.

Det betyr at du må sjekke i Arbeidstilsynets renholdsregister om vedkommende du vil bruke, er godkjent.

Ellers vil du bryte loven.

LES OGSÅ: Nå må du sjekke om vaskehjelpen er godkjent

LES OGSÅ: Arbeidet gratis – fikk bare kost og losji

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger