Hopp til innhold

Se karakterkortet for din kommune

Kommunebarometeret har talt: Dette er kommunenes tilstand foran kommune- og fylkestingsvalget 2011.

Lokalvalg 2011

Trykk på linken i teksten under for å se hvor bra din kommune har gjort det i kommunebarometeret.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Gjennom hele valgkampen har NRK.no presentert tilstanden i Kommune-Norge, sektor for sektor.

Hver kommune får karakterer

Utgangspunktet for rangeringene er kommunebarometeret som NRK har utarbeidet i samarbeid med Kommunal Rapport, basert på tall kommunene selv har rapportert inn til sentrale myndigheter.

Deretter har vi gitt hver kommune karakterer fra 1 til 6 på områdene avgifter, helse og omsorg, skole, barnehage og kultur.

Bykle på topp, Nannestad på bunn

I denne oversikten kan du se hvordan vi har rangert hver kommune på hvert av områdene, og hvilken samlekarakter vi har gitt hver kommune.

Best ut kommer Bykle i Aust-Agder, som får karakteren 6 på barnehage- og kulturtilbud, karakter 5 på skole og karakter 4 på avgifter.

Verstingkommunen i vår rangering er Nannestad, som får laveste karakter på helse og omsorg, skole, barnehage og kultur, og karakteren 3 på avgifter. Samletkarakteren blir dermed 1.

Informasjon om hver kommune er hentet fra KOSTRA (Kommune-stat-rapportering), en nasjonal database over tall kommunene selv har rapportert inn til Statistisk Sentralbyrå, og er bearbeidet av NRK og Kommunal Rapport. Innmeldte tall kan være mangelfulle, og for en gitt kommune kan det være områder der det ikke finnes godt nok grunnlag for å gi karakter.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ