Hopp til innhold

Utvalg vil ha svensk test – studentene skeptiske

Søkere som ikke kommer inn på høyere utdanning, skal få en ny sjanse gjennom en opptaksprøve, foreslår utvalg – som ser til Sverige. Men studentene liker ikke forslaget.

Maika Marie Godal Dam

SKEPTISK: Norske studenter støtter de fleste forslagene fra utvalget, men NSO-leder Maika Marie Godal Dam er kritisk til opptaksprøve.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Et regjeringsoppnevnt utvalg la i dag fram forslag til endringer i reglene for opptak til høyere utdanning.

Utvalget vil blant annet fjerne alle tilleggspoeng og avvikle muligheten til å forbedre karakterer ved å ta opp fag som privatist.

I stedet foreslås blant annet en standardisert opptaksprøve, og 20 prosent av plassene settes av til en «opptaksprøvekvote».

Marianne Aasen

UTVALGSLEDER: Marianne Aasen har sett på systemet for opptak til høyskoler og universiteter i Norge.

Foto: Su thet mon / NRK

– Det er en enklere måte å vise at du kan bedre enn de karakterene du hadde på videregående, sier utvalgsleder Marianne Aasen til NRK.

Prøven tester søkerne i kjernekompetanse innen eget språk, engelsk og grunnleggende matematikk.

– Evner du å lese og oppfatte tekst? Evner du å forstå vanskelige begreper? Evner du å tolke tall?

Aasen har ikke selv tatt hele prøven.

– Men jeg har sett på den og bladd meg nedover, sier hun med et smil.

– Mattedelen er vanskelig, i hvert fall for en som har passert 50 og som ikke har gått på skole på lenge.

Den standardiserte opptaksprøven som foreslås, tar utgangspunkt i en svensk modell.

Til rangering

I Sverige er det mulig å komme inn på høyere utdanning nettopp ved å gjør det godt på en slik prøve. I vårt naboland er Högskoleprovet en standardisert, generell prøve som benyttes som grunnlag for rangering.

– Denne prøven fungerer som et alternativ til å ha en løsning for forbedring av karakterer. Det er om lag 100 000 personer i året som tar prøven, og den gjennomføres to ganger i året, heter det i den norske utredningen.

– Søkere kan ikke kvalifisere seg kun på bakgrunn av prøven, men de må også ha generell studiekompetanse, heter det.

Frykter favorisering

Norsk Studentunion (NSO) er positiv til å ha flere veier inn i høyere utdanning, men skeptisk til opptaksprøve som metode.

– Alle skal ha like muligheter til å kunne komme inn i høyere utdanning, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

– Vi er redde for at en opptaksprøve vil favorisere en spesifikk gruppe, nemlig de som er flinke til å pugge og har nok ressurser til å forberede seg til en slik prøve, fremholder hun.

NSO mener det finnes en bedre løsning enn den utvalget foreslår.

– Man kan heller ser på å gjøre en helhetlig vurdering av enkelte studenter, basert på hvilken erfaring, motivasjon eller annen kompetanse de har.

Les også – Dumt å bli fratatt muligheten til å komme inn på drømmestudiet

Elever på Bjørknes

Utvalget peker for sin del på at opptaksprøver er utbredt internasjonalt, både for å kvalifisere søkere til høyere utdanning og for å rangere dem. Det finnes både generelle og fagspesifikke opptaksprøver.

Aasen mener en opptaksprøve vil være mer relevant enn å skulle ta opp fag som kanskje ikke er relevant for videre studier.

– Det er en mye mer effektiv måte å gjøre det på, samtidig som det helt generelt veldig spisset måler det som akkurat er aktuelt for om du er studieforberedt.

Her kan du bryne deg på spørsmål fra den svenske prøven:

1/6 Meningskomplettering

Den store ______ til først og fremst USA, som omfattet nærmere 1,2 millioner mennesker i løpet av 50 år (1860–1910), _____ de verste farene for veldig _____ konsekvenser av overbefolkningen i Sverige.

2/6 Matematisk problemløsning

Albert står i en kø. Antallet personer som står foran ham i køen, er tre ganger så stort som antallet personer som står etter ham i køen. Hvilket svaralternativ kan være det totale antallet personer i køen?

3/6 Ordforståelse

Hva betyr revidere?

4/6 Ordforståelse

Hva betyr framsynthet?

5/6 Matematisk problemløsning

Hva er 7 prosent av 15?

6/6 Matematisk problemløsning

Hvilket svaralternativ er en funksjon som oppfyller at f(1) > f(0)?

AKTUELT NÅ