Hopp til innhold

Norges kriseberedskap ved koronautbrudd: Skoler og barnehager kan bli stengt

Koronasmitten kan føre til at skoler og barnehager blir stengt i en lengre periode i Norge. Det drastiske tiltaket vil bli gjennomført dersom helsevesenet blir for hardt presset.

Illustrasjonsbilder fra barnehagemiljø

LITT FOR MYE NÆRHET: Barn blir lett smittet og tar med seg smitten hjem. Å stenge skoler og barnehager kan bremse smittespredningen i befolkningen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Er vi veldig, veldig heldige, så får vi ikke spredning av viruset i befolkningen. Gjør vi det, og det ligger an til at mange mennesker blir syke, er det en rekke tiltak som kan gjennomføres, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Et av tiltakene er å stenge skoler og barnehager.

– Tiltakene som blir gjennomført vil alltid være for å sikre alle, både virussmittede og andre, får tilfredsstillende helsetjenester, sier helsedirektør Bent Høie.

Formålet med å stenge skoler og barnehager er for å dempe takten i smittespredningen.

– Det er altså ikke for å forhindre at folk blir smittet, men for å spre antallet smittede over tid, og på den måten spare helsevesenet, opplyser smitteekspert og overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) inne på Akuttmottaket på Ringerike sykehus

BEGRENSET KAPASITET: Helseminister Bent Høie (H) inne på akuttmottaket på Ringerike sykehus under et besøk. Det er begrenset med slike akuttplasser i Norge, og det kan bli nødvendig å gjennomføre tiltak for å sørge for at alle som trenger slik hjelp får den.

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Barn er bærere

Under vanlige influensaepidemier spiller barn en nøkkelrolle. Først og fremst blir de lett smittet av andre barn på grunn av lek, nærhet og hygiene. De fører også smitten inn i familier.

Det er vanskelig for familiemedlemmer å unngå å bli smittet. De må pleie det syke barnet. En syk voksen kan ofte greie å ta vare på seg selv, og på den måten unngå å overføre viruset til familiemedlemmer.

– Det vi ikke vet nå, er hvor effektivt dette tiltaket vil være. Vi trenger mer informasjon for å kunne si noe om sannsynligheten for at det vil komme råd om stengning av skoler og barnehager, sier helsedirektør Guldvog.

Helseminister Bent Høie mottar beredskapsrapport fra Helsedirektoratet.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, overleverte den nye beredskapsplanen til helseminister Bent Høie i fjor. Der står det mye om hvordan sykehusene skal takle vanskelige situasjoner.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Store konsekvenser

Både helsedirektøren og helseministeren poengterer at et slikt tiltak vil være forstyrrende for folks hverdagsliv. Det har også økonomiske konsekvenser dersom mange arbeidstakere må være hjemme for å passe barn.

Kinesiske barn med ansiktsmaske

BARNA BLIR IKKE SYKE: Kinesiske foreldre gjør nå alt som er mulig for dem for å beskytte barna. Likevel har viruset nådd veldig mange. Ut fra tallene så kan det bli slått fast at veldig få barn utvikler alvorlig sykdom, men de kan kanskje fortsatt være smittebærere.

Foto: TYRONE SIU

Konsekvensene for barn kan også være store. De får mindre kontakt med venner, og de mister undervisning.

– Tiltakene må være hensiktsmessige. Dersom det viser seg at sykdommen ikke er så alvorlig at en stor topp med smittede i Norge vil overbelaste sykehusene, så er det ikke noen grunn til å sette i gang slike kraftige tiltak, sier helseminister Høie.

Han poengterer at han vil lytte til rådene fra de helsefaglige ekspertene.

Kina har nøkkelen

Den store smittespredningen til nå, har skjedd i Kina. I tallene som kommer ut fra landet, er det veldig få barn. Det betyr at viruset gjør få barn alvorlig syke selv om mange har blitt eksponert for smitten. Den kinesiske kartleggingen av alvorlig syke blir av ekspertene vurdert som god.

– Det som er uklart, er om barn kan være smittebærere selv om de ikke utvikler alvorlig sykdom. Er de det, så kan stenging av skoler og barnehager være nyttige tiltak, sier Aavitsland.

Preben Aavitsland

MANER TIL RO: Smittevernekspert Preben Aavitsland mener det er for tidlig å be foreldre tenke grundig gjennom hvordan de skal takle en hverdag der skoler og barnehager er stengt. Det er tiltak som kanskje aldri kommer.

Foto: Kjartan Bjelland

Det som kan gi svaret på dette spørsmålet, er såkalte familiestudier. Det er en type forskning som slår fast hvordan smitten kom inn i en familiegruppe og hvordan den spredde seg i gruppen.

– Slike studier har det nesten ikke kommet noen av fra Kina, opplyser Aavitsland.

Der det nå kommer informasjon om barn, er fra Italia. Der tester de bredere blant antatt smittede. Blant de nye smittede som ble oppdaget onsdag, så var det fire barn.

Laster Twitter-innhold

AKTUELT NÅ