Hopp til innhold

Skatteadvokater: Skattekrav mot Ropstad holder neppe i retten

Erfarne skatteadvokater sår tvil om at Ropstad må betale skatt for gratis pendlerbolig. De mener Skatteetaten mangler lovhjemmel. Ropstad selv sier han uansett vil betale.

Ekstraordinært statsråd i forbindelse med at Kjell Ingolf Ropstad går av som barne- og familieminister.

Etter dramatiske uker, valgte Kjell Ingolf Ropstad å trekke seg som partileder og statsråd. Her utenfor slottet i forbindelse med ekstraordinært statsråd 20. september.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Det kom gjentatte påstander om skattesnusk. I flere uker gjennom valgkampen ble Ropstad jaget, med spørsmål om gutterommet og pendlerbolig.

På sosiale medier flommet det over av satire og påstander om skatteunndragelse. Situasjonen ble uholdbar.

Etter dramatiske uker, valgte Kjell Ingolf Ropstad å trekke seg som partileder og statsråd.

Hele Medie-Norge dekket historien etter Aftenposten saker om KrF-lederens kreative skattegrep.

Stortingsvalg 2021. Valgvake for Kristelig Folkeparti

SKATTETRØBBEL: Tidligere partileder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad har fått hard medfart den siste tiden. Kreative skattegrep førte til partilederens fall. Nå får han støtte av flere skatteadvokater.

Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Tilgangen på gratis pendlerbolig, mens han var folkeregistrert på gutterommet uten kostnader, bidro til fallet.

Fredag i forrige uke skrev Skatteetaten et brev til Statsministerens kontor. Der slo de fast at merkostnader knyttet til bolig, er avgjørende for skattefri pendlerleilighet.

Skatteetaten har slått fast at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av fordelen av å ha gratis pendlerbolig.

Etatens konklusjon skjerpet kritikken mot Ropstad ytterligere. Basert på etatens konklusjoner, ble det vist til at Ropstad risikerte krav om 680.000 kroner, pluss tilleggsskatt.

Men Ropstad får nå støtte av flere skatteadvokater. De bestrider etatens konklusjoner.

Mener etaten feiltolker loven

– Ropstad er ikke skattepliktig hvis denne saken behandles rettslig. Det mener advokat Torbjørn Stokke i PwC. Tidligere var han kontorsjef i Skatteetaten.

For en uke siden tok Stokke kontakt med gamle kolleger i etaten, og påpekte manglende hjemler for deres tolkning.

Torbjørn S. Stokke i Pwc

KRITISK TIL ETATEN: – Skatteetaten mangler hjemler for sin tolkning av loven. Ropstad skal ikke betale tilleggsskatt, sier skatteadvokat Torbjørn Stokke i PwC.

Foto: Line Tomter / NRK

– Jeg så tidlig at etatens konklusjon ikke kunne stemme. Sist lørdag morgen før Ropstad meldte sin avskjed fra regjeringen, var jeg i kontakt med Skatteetaten. Jeg forklarte hvorfor det ikke ville være beskatning i dette tilfellet, sier skatteadvokat Stokke.

Også skatteadvokat Helge Skogseth Berg i Lynx hevder etaten mangler hjemler.

– Jeg har erfart at man bør være forsiktig med å skrike opp om skatteunndragelser uten å ha dekning for det. Det er både faktisk og rettslig usikkerhet her i saken, sier Berg.

Gjennom mer enn ti år har Berg ført en rekke saker for Skatteetaten som prosessfullmektig. Nå beskylder han etaten for kreativ lovtolkning.

Helge Skogseth Berg, advokat i Lynx

OM MORAL: – Det er forskjell på jus og det moralske, sier Helge Skogseth Berg, advokat i Lynx. Han tviler på at Ropstad får tilleggsskatt.

Foto: Line Tomter / NRK

Dagen før Ropstads avgang skrev seksjonsleder Lenge Ringså i Skatteetaten til Statsministerens kontor:

«Dersom man ikke har merkostnader knyttet til bolig på hjemstedet, vil man heller ikke kunne få dekning av fri bolig fra arbeidsgiver skattefritt.»

Elin Ringså, seksjonssjef i Skatteetaten.

VISER TIL ABC-HÅNDBOK: – Det har vært en praksis på dette området i mange tiår, sier Lene Ringså i Skatteetaten.

Foto: Andreas Vatnøy / Skatteetaten

Etatens viser blant annet til sin ABC-håndbok, men både Berg og Stokke mener den boka har klare mangler.

Håndboken benyttes av ansatte, og er føringer på hvordan reglene Stortinget vedtar skal tolkes. Det er en håndfull av etatens egne ansatte som årlig gjennomgår håndboken.

– Flere har lurt på hvordan dette kravet har kommet inn i ABC-håndboken som Skatteetaten benytter, sier Stokke og fortsetter:

– Hverken lovtekst, lovforarbeider eller rettspraksis ser ut til å ha foranlediget dette.

Jus og moral

Seksjonsleder Lene Ringså i Skatteetaten holder fast ved sin tolkning av skatteloven når NRK møter henne i etatens kontorer på Helsfyr.

Ringså viser til fast praksis.

– Reglene om pendling har vært like i alle år. De har vært praktisert likt og forstått likt. Vi har forarbeider tilbake snart 100 år, som sier at det er et vilkår for å få fradrag, at man har utgifter. Man må ha merkostnader til pendlerbolig for å få fradrag og deretter igjen, få fri bolig fra arbeidsgiver.

Hvor tydelig fremkommer dette i lovteksten?

– Det har vært regulert i forskrift og regler

– Kan du vise til hjemmelen?

– Det er et grunnleggende prinsipp i Skatteretten at du må ha en utgift for å få et fradrag. Man får ikke fri bolig fra arbeidsgiver uten å ha utgifter.

– Etatens oppgave er å forvalte regler. Det gjør vi i Skatte-ABC. Det er godt forankret, sier Ringså.

– Men denne saken har ikke vært prøvd rettslig?

– Det har vært en praksis på dette området i mange tiår. Vi har praktisert reglene sånn. Dette er sikker jus, hevder Ringså.

Mener etatens håndbok har mangler

Det var forhåndsdømmingen av Ropstad som fikk Stokke til å engasjere seg.

Det er mange angrep på moralen til Ropstad, Rotevatn og andre som har vært folkeregistrert på gutterommet.

Stokke mener Skatteetatens tolkning av reglene kan ha bidratt til at Ropstad måtte gå.

– Sett fra mitt ståsted, så har man nok denne gangen tatt håndbokens krav om kostnader til egen bolig for å få fradrag for «god fisk», uten å undersøke nærmere. Man har i tillegg latt dette smitte over på kravene som stilles for å kunne få fri bolig. Dette er et sammensurium av regler, sier Stokke.

Et nytt og klarere regelverk, er ifølge Stokke nødvendig.

Skatteetaten har tapt mange saker

Advokat Hanne Skaarberg Holen i Advokatfirmaet Ernst & Young mener også at etaten tolker loven feil. I flere profilerte saker har hun vunnet mot Staten.

Det gjelder saker der Skatteetatens vurderinger har dannet grunnlaget for strafferettslig forfølgelse.

Hanne S. Holen

VANT MOT SKATTEETATEN: En av landets mest anerkjente skatteadvokater, Hanne Skaarberg Holen i EY, forsvarer Stortingets tolkning av loven.

Foto: Ernst & Young

Holen kan ikke finne noe i loven som slår fast at Ropstad skal betale skatt for gratis pendlerbolig.

Holen uttaler til NRK:

– Det er ikke alltid skatteetatens uttalelser eller beslutninger gir fasit. Det er en lærdom å ta med seg etter Transocean-saken, sier Holen.

Hun fortsetter.

– I Transocean-saken måtte staten betale store erstatninger etter en høyt profilert straffesak mot multinasjonale selskaper og skatteadvokater. Økokrim baserte saken på skatteetatens vurderinger.

Beskylder Skatteetaten for kreativ lovtolkning

– Skatteetatens Lene Marie Ringså hevder at merkostnader til pendlerbolig forutsetter at det påløper et minimum av kostnader ved den faste boligen på hjemstedet.

– Dette er kreativ lovtolking fra skatteetatens representant. Det sier Berg til NRK.

Berg viser til etatens egen ABC om skatt:

– Ifølge Skatteetatens egen Skatte-ABC er det ikke kostnadsdekning som er avgjørende for skattefri pendlerbolig. Spørsmålet er i stedet om Ropstad «disponerer fast bolig til privat bruk».

Normalt er Skatteetaten tilbakeholdne med å konkludere før en sak er prøvd grundig.

Denne saken er ikke prøvd rettslig. Burde den vært det?

Jeg tror at Skatteetaten ikke kommer til å ilegge noe ekstraregning for 2019 og tidligere. Jeg tror tilleggsskatt er lite sannsynlig. For tiden etterpå er det en problemstilling jeg mener burde opp i domstolen, avslutter Berg.

Også Stortingets administrasjon har fått hard medfart i Ropstad-saken. Stortingets direktør Marianne Andreassen skriver i en e-post til NRK:

– Jeg opptatt av å komme til bunns i disse sakene. Enkeltsaker gjennomgås for å vurdere om det eventuelt skulle vært beregnet inntektsskatt på fordeler. Uavhengig av dette synes jeg det er interessant at det fremkommer ulike syn i denne saken.

Ropstad vil uansett betale

Kjell Ingolf Ropstad sier til NRK at han er i dialog med Skatteetaten om denne saken. Han sier han vil gjøre opp for seg. Han har ingen planer om å prøve saken for retten.

– Jeg kommer til å betale den summer jeg får. Jeg har gjort en feil og er fast bestemt på å betale hvis det er noe mer jeg skal betale, sier han.

– Men hvis skattejurister sier dette ikke holder rettslig?

– Jeg skal betale det som jeg skulle ha betalt, avslutter Ropstad.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ