NRK Meny
Normal

Skal bevare artsmangfoldet

Regjeringen vil stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. For å få til det må spredningen av nye og fremmede arter i norsk natur stanses.

 

Kongekrabbe
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Ikke mindre enn ti statsråder har signert tiltaksplanen som miljøvernminister Helen Bjørnøy la fram i Stjørdal i dag.

- Målsettingen er ambisiøs og forutsetter innsats på alle områder som påvirker mangfoldet, heter det i planen som har fått navnet "Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter".

Flere tiltak

 

 

Miljøvernminister Helen Bjørnøy

Miljøvernminister Helen Bjørnøy legger fram regjeringens plan for å bevare artsmangfoldet.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Fremmede arters frammarsj skal stanses ved styrket lovverk, bedre kontroll og mer informasjon om den miljøtrusselen disse artene utgjør.

- En del skadelige arter er det vanskelig å fjerne helt, men de skal bekjempes for å hindre ytterligere spredning og skade, sa Bjørnøy.

Hun nevnte tre arter som det etter hennes mening vil være mulig å utrydde helt, nemlig lakseparasitten Gyrodactylus Salaris, samt signalkreps og krepsepest.

 2483 arter

Artsdatabanken i Trondheim har telt opp 2483 fremmmede arter som har kommet til Norge de siste par hundre årene og 93 av dem antaes å utgjøre en høy risiko for det biologiske mangfoldet i hele- eller i deler av landet. Blant dem er kongekrabbe og rømt oppdrettslaks.

Hvert år dukker det opp nye arter som ikke naturlig hører hjemme i norsk natur. Økt globalisering med mer internasjonal handel og reisevirksomhet har ført til at problemet har økt jevnt og trutt gjennom flere år, skriver  Direktoratet for naturforvaltning på sine hjemmesider

 

 

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger