Sjøkabel i Hardanger blir dyrt og vanskelig

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

De nye utredningene om strømoverføring i Hardanger viser at sjøkabelløsning blir dyrere og vanskeligere enn først antatt, erfarer NRK.

Utredningene om kraftlinjen i Hardanger skal overleveres regjeringen i morgen, tirsdag 1. februar.

Å bygge sjøkabel i Hardangerfjorden er både vanskeligere og dyrere enn å bygge først antatt, vil det etter det NRK erfarer fremgå av utredningene..

Bunnforholdene i området ble undersøkt i høst. En av konklusjonene er at det er bratt der kabelen skal gå ned i fjorden, og komme opp fra vannet.

Bevar Hardanger hindrer Statnett byggestart

Aksjonsgruppa 'Bevar Hardanger' hindret Statnett i å komme i gang med byggingen av kraftlinjen.

Foto: Hommedal, Marit / Scanpix

Kabelløsninger er også dyrere: Kostnadsberegningene fra 2006 tok ikke hensyn til pris på anleggene i vannkanten i kabelendene. Totalprosjektet blir dyrt, viser de nye beregningene.

Stort engasjement

I sommer var engasjementet mot høyspentmaster i området stort.

Lokalbefolkningen fikk presset regjeringen i kne: De rødgrønne snudde, og fire uavhengige utvalg skulle vurdere sjøkabel fremfor kraftmaster.

– Jeg er spent på hva de kommer opp med, sa Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen til NRK da utvalgene skulle ta fatt på arbeidet.

Nå får regjeringen altså vite hva de har å forholde seg til.

Byggestart på Kvamskogen

Byggstarten for de nye kraftlinjene på land i Hardanger gikk på Kvamskogen i høst. Parallelt har eksperter utredet sjøkabel som alternativ på nytt.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

SISTE NYTT

Siste meldinger