Sikkerhetsmøte om tunnelen bare timer før ulykken

DRØBAK/OSLO (NRK.no) Torsdag morgen hadde Statens Vegvesen møte om å forbedre skiltingen i Oslofjordtunnelen. Bare timer senere smalt det.

Video Tunnelen stengt for vogntog

Tunnelen stengt for vogntog

  • Brannen har forårsaket store skader
  • Stenger tunnelen for vogntog på ubestemt tid
  • Utelukker ikke to løp på sikt

12 personer måtte på sykehus med røykskader da et vogntog tok fyr i bunnen av den over syv kilometer lange tunnelen mellom Måna og Verpen like etter klokken 14.30 torsdag ettermiddag.

NRKs bilder fra Drøbak torsdag kveld viser de enorme skadene på vogntoget.

Den dramatiske ulykken er den andre vogntogulykken i Oslofjordtunnelen på under et halvt år. Imars i år ble sjåføren og tre andre personer skadet da et vogntog tok i fyr i bunnen av tunnelen.

Ifølge Statens Vegvesen skjedde ulykken torsdag på nesten samme sted.

– Vi har satt i gang tiltak for å forsterke skiltingen i tunnelen, og hadde senest i dag et møte om dette basert på rapporten etter ulykken i mars, sier avdelingsdirektør i Statens Vegvesen i Akershus, Nils-Erik Bogsrud til NRK.no.

Var du i tunnelen torsdag? Kontakt oss!

Stengt

Vegvesenet tar ingen sjanser etter brannen torsdag, og har i et krisemøte besluttet og stenge tunnelen for vogntog på ubestemt tid, også etter at den er åpnet for normal trafikk.

– Vi er nødt til å sørge for at alle systemer er oppe og går før man kan åpne. Vi har hatt inspeksjon av det elektriske anlegget i Oslofjortunnelen. Det er omfattende skader på en strekning på 500 meter som må skiftes og repareres før vi kan vurdere å åpne, sier Nils Erik Bogsrud, sjef i Statens vegvesen Akershus.

– I tillegg har vi funnet skader på veggelementer, og disse vil bli inspisert av eksperter i formiddag. Dersom veggelementene må skiftes kan det ta enda lengre tid før tunnelen kan åpnes igjen, fordi det er en stor jobb å skifte disse og de må spesialbestilles, opplyser han.

De vet fortsatt ikke hvorfor det brant. Politiet etterforsker hva som har skjedd.

For bratt

Det har vært flere hendelser som dette tidligere, er det en farlig tunnel å kjøre i?

– Det er en bratt tunnel, og derfor har vi veldig strenge sikkerhetsrutiner som gjør at vi stenger tunnelen ved den minste hendelse i tunnelen. Vi mener tunnelen er så sikker som den kan være, men det er alltid en risiko med tunneler som dette, sier Bogsrud.

Etter dagens forskrifter er tunnelen for bratt, men den er bygget etter tidligere forskrifter.

– Den er brattere enn vi skulle ønske at den var, sier Bogsrud.

Bremser for hardt

Oslofjordtunnelen er allerede merket med skilt som forteller at strekningen har en stigning på syv prosent.

– Disse skiltene har stått der lenge, og er ment som et varsel til lastebilsjåfører. Vi har planer om å forsterke dette ved å sette opp skilt som mer direkte forteller sjåførene om å kjøre på lavt gir, forklarer Bogsrud.

Etter ulykken i mars ble det konkludert med at vogntoget tok fyr fordi sjåføren satte ned farten med bremsene i stedet for å kjøre på lavt gir. Mye tyder på at det samme skjedde torsdag.

– Det er for tidlig å konkludere med hva som var årsaken til den siste ulykken, men vi har en mistanke om at det er samme årsak som tidligere. Brannen startet nesten på samme sted som i mars, i bunnen av tunnelen, sier han.

– Underdimensjonert

Norges Lastebileierforbund sier til Aftenposten.no at sikkerheten i den tungt trafikkerte tunnelen er for dårlig.

– Vi bare venter på den store smellen, sier Olav Klasson Vefald, regionsjef for Buskerud, Vestfold og Telemark Lastebileierforbund til avisa.

Ifølge Vefald utgjør den bratte tunnelen en alvorlig sikkerhetstrussel i seg selv fordi den er underdimensjonert.

– Det bratte partiet kommer uventet på mange, og er en stor påkjenning på bremsene. Resultatet er at det kan gå varmt i bremsene, sier han til Aftenposten.

Bakgrunn: Sjåfører gruer seg for å kjøre gjennom tunnelen

Utelukker ikke to løp

Evakuerte Oslofjordtunnelen

DRAMATISK: Redningsaksjonen etter tunnelbrannen torsdag pågikk i flere timer. 12 personer ble skadet.

Foto: Tipser

Bogsrud i Statens Vegvesen innrømmer at forholdene i Oslofjordtunnelen er en utfordring, men understreker at dagens skilting oppfyller kravene i henhold til dagens regelverk.

– Mange av tunnelene vi har er toløpstunneler, men her kjører begge retninger i samme løp. Med dette som utgangspunkt har vi lagt stor vekt på sikkerhet. Med en gang det skjer noe i tunnelen blir den stengt. Jeg vil si at sikkerheten er god, men ikke like god som i en toløpstunnel, sier han til NRK.

– Betyr det at det kan være aktuelt å legge tunnelen i to løp?

– En slik omlegging innebærer en stor investering. Vi har registrert at det på et eller annet tidspunkt vil bli et behov for to løp, fordi trafikken øker, men det foreligger ingen konkrete planer. Finansiering og planlegging av et nytt løp tar mange år, og kanskje tiår. Akkurat nå har vi fokus på forbedringer som kan gjøres på kort sikt, sier han.

Store skader

I tillegg til å forbedre skiltingen har Vegvesenet bestilt et bedre varslingssystem.

– Vi har dessverre for mange stenginger av Oslofjordtunnelen. Dette får vi ikke varslet trafikantene godt nok om. Derfor har vi bestilt elektroniske tavler som raskere kan varsle bilistene. Prosjektet er et samarbeid mellom Buskerud og Akershus, sier vegdirektøren.

Etter ulykken i mars var tunnelen stengt i flere dager. Skadene etter brannen torsdag er trolig enda større.

– Det tok lang tid før vi slapp inn i tunnelen på grunn av redningsarbeidet, men mye tyder på at det er skader både på det elektriske anlegget og betongelementene. Vi har bestilt en betongekspert som skal inspisere tunnelen i morgen tidlig, men det vil trolig gå en stund før vi kan åpne for normal trafikk igjen, sier Nils-Erik Bogsrud.

Les også: Tunnelen stenger annehver dag

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger