Hopp til innhold

Sender norske leger til Italia: – Norge er i en annen situasjon nå

Norske myndigheter har mottatt en anmodning om å bistå Italia i koronakrisen. Nå sendes 19 leger og sykepleiere til Lombardia-regionen, der over 8.000 mennesker har mistet livet.

Italienske leger jobber ved et feltsykehus på utsiden av legevakta i Bergamo

STOR PÅGANG: Italienske helsearbeidere tar imot nye mulige smittetilfeller i et provisorisk sykehustelt satt opp utenfor akuttmottaket i Brescia i Lombardia-regionen i mars.

Foto: Miguel Medina / AFP

Italia er det landet i verden med flest dødsfall som følge av covid-19-sykdom. Totalt har over 15.000 mennesker mistet livet.

Lombardia-regionen regnes som episenteret for koronautbruddet i Italia. NRKs reporter besøkte nylig sykehus i regionen, og beskriver en desperat mangel på medisin, utstyr og helsepersonell.

Hit har regjeringen nå besluttet å sende et kriseteam med helsepersonell, bestående av 22 personer fra Norge. Det presiseres at tallet kan endres seg fram til avreise.

– Norge er i en annen situasjon

Beslutningen er et svar på en anmodning som kom fra Italia på tirsdag, opplyser Helse – og omsorgsdepartementet til NRK.

Helse – og omsorgsdepartementet opplyser at det er en forutsetning for bidraget at intensivkapasiteten ved norske sykehus ikke svekkes. Teamet består av medarbeidere fra ulike deler av landet, noe som gjør belastningen på hvert enkelt sykehus dermed blir liten.

Høie sier verdien av teamet vil være betydelig større i Italia, som er på toppen av koronakrisen.

– Dette gjør vi fordi Italia har et veldig stort behov, mens Norge nå er i en annen situasjon, hvor vi har muligheten til å hjelpe. Det er ingen land i verden som klarer dette alene, vi er nødt til å hjelpe hverandre.

Høie påpeker at Norge allerede har fått hjelp fra leger i Lombardia-regionen.

– De har brukt noen av timene av den korte fritiden de har, til å dele sine erfaringer med norske leger og helsemyndigheter. Dette er europeisk solidaritet i praksis.

Støtte

Teamet består av 19 leger og sykepleiere, samt tre logistikkmedarbeidere, som har meldt seg frivillig. Det skal ledes av Johnny Aslaksen, som til daglig er inspektør i Sivilforsvaret i Hordaland.

Johnny Aslaksen, leder det medisinske beredskapsteamet som skal reise fra Norge til Italia for å bistå under koronakrisen.

Johnny Aslaksen, til daglig inspektør i Sivilforsvaret, skal lede det norske helseteamet.

Foto: NRK / NRK

– Vi skal inn på sykehusene og støtte det lokale helsevesenet direkte i Nord-Italia. De har levd under veldig høyt press lenge nå, sier Aslaksen.

Teamet skal bistå den lokale helsetjenesten i Lombardia-regionen, trolig Bergamo, i fire uker.

Aslaksen sier man helt i starten skal jobbe sammen med italienske lokale helsearbeidere, for å lære rutiner og systemer, enten via tolk, eller leger som kan engelsk godt.

Han ser for seg at man det norske teamet skal kunne arbeide på egen hånd etter «noen dager eller en uke». Det er allerede legeteam fra store deler av verden, blant annet Russland og Ukraina, på plass i Italia.

– I utgangspunktet skal vi ikke inngå i en større, internasjonal gruppe. Det blir min jobb å koordinere arbeidet vårt, sier Aslaksen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at det er nå vi alle viser hva solidaritet i Europa betyr i praksis.

– Vi må hjelpe hverandre når krisen rammer, og det er fint å kunne bidra til å hjelpe Italia nå, som et av de hardest rammede landene, sier hun.

Pandemi-erfaring

Nesten 90.000 personer er «aktivt smittet» i Italia, og for om lag 4000 av disse er tilstanden kritisk, ifølge tall fra worldometers.

– Folk er veldig syke, og mange dør. Det er den virkeligheten dere skal inn i?

– Ja. Og det er der vi kan støtte godt, med personell som blant annet har erfaring fra ebolautbruddet i Vest-Afrika, og meslingutbruddet i slutten av 2019 til januar i år, sier Aslaksen.

– De fleste i teamet har erfaring fra epidemier, men ingen covid-19 har vi ingen erfaring med, sier Aslaksen.

Selvforsynte

Til tross for rapporter om at italiensk helsepersonell mangler smittevernsutstyr, som ansiktsmasker, sier Aslaksen at han ikke er redd for å bli smittet av korona.

Han viser til at medarbeiderne fra Norge skal være selvforsynte, med smittevernutstyr og noe medisinsk materiell.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvar teamet, i samarbeid med Helsedirektoratet. EMT-team er en del av en beredskapsordning som Norge kan tilby til internasjonal krisehåndtering.

Teamet har normalt med seg et eget feltsykehus, men det skal ikke være aktuelt nå. I stedet skal det norske bidraget bistå på direkte på italienske sykehus.

Planen er at de norske legene og sykepleierne reiser til Italia tirsdag eller onsdag. Foreløpig har ikke det norske teamet et sted å bo.

– Det jobbes iherdig for å finne ut hvor vi skal bo. Italiensk Sivilforsvar skal finne en løsning på det, sier Aslaksen.

AKTUELT NÅ