NRK Meny
Normal

Samanliknar Norwegian med ulv i fåreklede

«Stopp ulven i fåreklede» skriv amerikanske og europeiske pilot-fagforeiningar i ein underskriftskampanje mot flyselskapet Norwegian.

ALPA-leiar Lee Moak

Leiarane for pilotfagforeiningar i USA og Europa er denne veka i Oslo for å skaffa seg medhald i kampen mot det dei meiner er sosial dumping frå flyselskapet Norwegian si side. – Norwegian shoppar etter billeg arbeidskraft, seier Lee Moak i ALPA.

Foto: NRK

Pilotar i USA og Europa tek nye grep for å mobilisera krefter i kampen mot Norwegian.

I ei underskriftskampanje på internett blir det norske flyselskapet samanlikna med ein ulv i fåreklede som vil skada amerikanske arbeidarar og gjera det farlegare å fly dersom dei får det som dei vil med utflagging og bruk av asiatisk arbeidskraft. Underskriftene skal overleverast til Obama-administrasjonen.

Meir enn 30 fagforeiningstoppar frå USA og Europa var onsdag samla på Hotel Plaza i Oslo for å marknadsføra sin kamp mot Norwegian sin bruk av asiatisk mannskap på langdistanserutene og pilotar med kontrakt i Singapore.

– Norwegian shoppar etter billeg arbeidskraft. Me er samla her for å sikra at styresmaktene i Noreg, Irland eller USA vil setja ein stoppar for praksisen til Norwegian, sa ALPA-leiar Lee Moak under pressekonferansen i ettermiddag.

– Norwegian-praksis trugar pilotane

Norwegian ønskjer å flytta drifta av flyselskapet frå Noreg til Irland. Varselet om utflagging kom etter at selskapet i 2013 ikkje fekk norske styresmakter med på å fjerna eit krav i Utlendingsforskrifta om arbeids- og opphaldsløyve for utlendingar utanfor EØS som skal jobba på norske fly.

Pilot-fagforeiningar i USA og Europa meiner Norwegian med dette trugar tusenvis av jobbar og flyindustrien i både USA og Europa. No tryglar dei norske politikarar om hjelp til å stoppa det norske flyselskapet.

Amerikanske fagforeiningar er i harnisk over utflagginga, og får støtte frå både Norsk flyforbund og European Cockpit Association (ECA), som representerer over 38.000 pilotar i 37 land.

– Me ser at dei sosiale ytingane og dei fundamentale arbeidsrettane til pilotane er truga av at Norwegian ønskjer å ha hovudbase utanfor Europa. Thailand har ikkje slike ordningar. Det er noko me ikkje kan akseptera, seier presidenten i ECA, Nico Voorbach.

– Me i Norsk flyforbund støttar opp om våre europeiske og amerikanske kollegaer. Me er heilt på linje med dei i denne saka. Konkurranse er bra, men det skal vera på like vilkår. Arbeidsgjevarar må ta arbeidsgjevaransvar og pilotane skal vera tilsette i det selskapet dei flyg for, seier den norske forbundsleiaren.

Norwegian: – Dryge påstandar

Anne-Sissel Skånvik

Kommunikasjonsdirektør i Norwegian Anne-Sissel Skånvik meiner kritikken botnar i konkurransefrykt.

Foto: Mats Lundqvist / Norwegian

– Dette er dryge påstandar frå dei amerikanske pilotane og Norsk flyforbund, seier kommunikasjonsdirektør i Norwegian Anne-Sissel Skånvik til NRK.

Ho meiner dei har konkurransedyktig løn til sine tilsette, og at kritikken handlar om at flygarane i andre land fryktar konkurranse.

– Norwegian skapar arbeidsplassar. Talet på tilsette me har i USA vil truleg auka i tida framover. Dei amerikanske pilotane går inn for å forpurra at Norwegian kan bli ein konkurrent i framtida.

Dette avviser den amerikanske fagforeiningsleiaren Moak.

– Me føler oss forplikta og positive til å konkurrera i kommersiell internasjonal luftfart på den globale marknaden. Men det Norwegian planlegg vil gje dei ein sterkt urettferdig økonomisk fordel, seier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger