Nye regler i dag: Så mye kuttes inkassosalærene

Fra høsten blir det kraftige kutt i beløpene inkassoselskapene kan legge på regningene når de inndriver småkrav. Kuttene blir mindre enn det regjeringen opprinnelig foreslo.

Bomstasjonen i Fagerheimgata i Oslo

Mange bilister som ikke har betalt småkrav som bompenger har opplevd at regningene vokser hurtig over tid på grunn av gebyrer og salærer. Fra kommende høst halveres satsene.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Et samlet storting står bak ønsket om å stramme til gebyrer og inkassosalærene kraftig.

Salærkuttene som i dag vedtas av regjeringen er likevel ikke like kraftige som de som ble foreslått, hovedsakelig på grunn av innspill fra Finanstilsynet.

Prisen på purregebyr, inkassovarsler samt betalingsoppfordringer for krav under 500 kroner halveres fra 1. oktober i år. For krav over 500 kroner og opp til 2500 kroner reduseres satsene mellom 10–30 prosent.

– Veldig mange har fått en usikker økonomisk situasjon og mange sliter. Da kan vi ikke ha en situasjon der selskapene kan ta seg overbetalt for å drive inn gjeld, sier justisminister Monica Mæland.

Hun sier at på grunn av den teknologiske utviklingen så har det blitt mye billigere å saksbehandle inkassosakene - fordi flere oppgaver er automatiserte.

Bransjen frykter konkursras

Aleksander Nordahl, som er leder for Virke inkasso sier til NRK at de frykter et konkursras som en følge av de nye reglene – og er kritisk til at regjeringen nå hasteinnfører regler han mener den ikke i tilstrekkelig grad kjenner virkningene av.

Dette er et hastevedtak som vil føre til konkurser, oppsigelser og avviklinger i bransjen, sier Nordahl.

Monica Mæland

Justisminister Monica Mæland og regjeringen vedtar i dag nye inkassoregler som gjelder fra kommende høst.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

NRK har vært i kontakt med flere inkassoselskaper som mener regjeringens opprinnelige forslag vil føre til en økt grad av automatisering og færre ansatte til å ta imot telefoner.

Justisminister Monica Mæland avviser at regjeringen har trommet gjennom endringene uten noen tilstrekkelig vurdering av konsekvensene.

– Nei, jeg mener vi har gått grundig til verks. Det har vært en arbeidsgruppe som har sett på dette, og vi jobber med et større lovforslag knyttet til inkassoloven. Disse gebyrene vet vi i dag er altfor høye. De må reduseres, og det er et samlet storting og et samlet politisk Norge som står bak, sier Mæland.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger