Så mange er registrert som arbeidssøkere i Norge påsken 2020

433.000 er registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Norge. 291.000 er registrert som helt ledige. Det viser helt ferske tall fra Nav.

Nav

ARBEIDSLEDIGHET TIL VÆRS: Koronapandemien gjør at den registrerte arbeidsledigheten i Norge blir stadig høyere.

Foto: Ola Helness / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Arbeids-og velferdsdirektør i Nav, Sigrun Vågeng

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Den siste uken har antallet arbeidssøkere hos Nav økt med ytterligere 21 000 personer. Totalt er dermed 433 000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Åtte av ti nye arbeidssøkere den siste uken oppgir permittering som årsak til at de må melde seg hos Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Tirsdag la Nav frem ny statistikk om arbeidsledighet og antall arbeidssøkere. Den viser også at det nå er 291.000 personer registrert som helt ledige hos Nav.

Det utgjør 10.4 prosent av arbeidsstyrken.

304.000 er registrert som helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. I tillegg er 129.000 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere.

Det betyr at 15,4 prosent av arbeidsstyrken nå er registrert som arbeidssøkere hos Nav.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge

143 111 total
8 359 færre
Graf fra 3. mars
Oppdatert 23. juni

Dagpenger ved permittering Innsendte søknader

405 169 total
189 nye
Graf fra 9. mars
Oppdatert 13. juli

Her er det mest arbeidsledighet

Reiselivs- og transportbransjen er den bransjen som er hardest rammet av koronapandemien. Tallene viser at andelen som er registrert som helt arbeidsledige i denne sektoren, er på 26,9 prosent av arbeidsstyrken.

Andelen helt ledige er høyest i Oslo med 13,8 prosent av arbeidsstyrken, mens den er lavest i Nordland med 8,5 prosent.

Det er også forskjeller i helt ledige når det gjelder kjønn og alder. Ifølge tallene fra Nav er det flest ledige blant kvinner i aldersgruppen 20–24 år med en ledighet på 17,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for menn i samme aldersgruppe er på 16,2 prosent.

I alle aldersgrupper over 25 år er ledigheten høyere hos menn enn hos kvinner med henholdsvis 10,7 prosent og 10,0 prosent.

Slik rammer koronaviruset norsk økonomi

Oppdateres

Arbeidsledighet Helt ledige i norge

143 111 total
8 359 færre
Graf fra 3. mars
Oppdatert 23. juni

Dagpenger ved permittering Innsendte søknader

405 169 total
189 nye
Graf fra 9. mars
Oppdatert 13. juli

Nasjonale tiltak

12. mars 2020 varslet statsminister Erna Solberg de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Skoler og barnehager ble stengt, karantener innført og det meste av restauranter og barer måtte lukke dørene inntil videre.

Tiltakene grep direkte inn i menneskers hverdagsliv, og fikk umiddelbart omfattende konsekvenser for norsk økonomi og næringsliv.

I oversikten under følger et utvalg grafikker som viser konsekvensene av koronaepidemien og de innførte tiltakene. Disse grafene oppdateres fortløpende etterhvert som offisielle tall kommer inn.

Prislapp

7. april konkluderte et ekspertutvalg med at krisetiltakene koster det norske samfunnet rundt 24 milliarder kroner i måneden. Dette tallet har senere blitt justert ned, ettersom de strengeste restriksjonene har blitt lettet på. 

Utvalget har også sett på kostnadsutviklingen for tre strategier for smittebekjempelse – «slå-ned-hold-nede», «slå-ned» og «brems»:

For å hjelpe kriserammede bedrifter etablerte staten også en kompensasjonsordning.

Den skal dekke en del av næringslivets faste, uunngåelige inntekter.

Bedrifter som er pålagt å stenge på grunn av koronatiltak, kan få dekket 90 prosent av kostnadene, mens resten kan få dekket 80 prosent. Ordningen gjelder i første omgang fra mars og ut mai, og forutsetter at bedriftene har tapt minst 30 prosent av inntektene.

Da ordningen ble lagt frem, var den ventet å koste inntil 50 milliarder kroner for perioden fra mars til mai. Dette har senere blitt nedjustert til 10 til 20 milliarder for perioden. 

Her kan du se hvor mye som er tildelt så langt:

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge

4 684 914 693 kroner totalt
60 077 Antall mottakere
Graf fra 20. april
Oppdatert 31. juli
  • Sjekk også ut Skatteetatens oversikt for å se hvem som har fått penger, og hvor mye de har fått tildelt.

Arbeidsledighet

De strenge tiltakene gjør at en rekke bedrifter har blitt tvunget til å stenge. Andre har mistet store deler av kundegrunnlaget fordi kundene holder seg hjemme.

Det har gitt massepermitteringer, og vi har gått fra å ha historisk lav arbeidsledighet til å ha hatt den høyeste ledigheten i etterkrigstiden.

Permitteringer gjør at mange går ned i lønn eller risikerer å miste inntekter fremover. Folk blir da ekstra forsiktige med pengebruken, som igjen gjør at butikkene får enda mindre å gjøre.

Etter utbruddet av koronaviruset i Norge begynte Nav å publisere statistikk som gir løpende informasjon om konsekvensene av viruset. Tall for arbeidsledighet gjelder kun helt ledige, ikke de som er delvis ute av arbeid.

Disse bransjene er hardest rammet

Antall søknader om dagpenger under permittering siden uke 11, fordelt på bransje.

BransjeAntall permitterteAndel permitterte
Overnattings- og serveringsvirksomhet77 959
55.87%
Private tjenester ellers39 063
32.08%
Varehandel, reparasjon av motorvogner96 932
25.75%
Forretningsmessig tjenesteyting40 814
23.5%
Omsetning og drift av fast eiendom7 681
23.36%
Oppdatert 22. juni

Yrkene med flest arbeidsledige

Arbeidsledigheten ble mer enn firedoblet på to uker etter 10.mars.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKENARBEIDSLEDIGE
FØR KORONA
ARBEIDSLEDIGE
ETTER KORONA
Reiseliv og transport
3.4%
13.2%
Kontorarbeid
3.2%
7.4%
Industriarbeid
3.3%
6.9%
Ledere
2.4%
6.6%
Butikk- og salgsarbeid
2.9%
6.5%
Oppdatert 23. juni

Kronekurs

Kronekursen har falt kraftig de siste ukene, og da fra allerede historisk svake nivåer. Både dollar eller euro har vært på historisk svake nivåer, men gjennom mai og juni har kronen kommet tilbake til nivåene før koronakrisen slo inn over norsk økonomi.  

Grunnen til kronesvekkelsen er hovedsakelig todelt.

Når det er stor usikkerhet for verdensøkonomien, flytter investorer penger til sikre valutaer, som dollar og euro. Det, i tillegg kraftige oljeprisfall, gjør at kronen har tapt seg mye i verdi. For å stabilisere kronekursen har Norges Bank begynt å kjøpe kroner, noe de egentlig sluttet med tidlig på 90-tallet.

Fall i kronekursen gjør at det blir dyrere å kjøpe varer fra utlandet. Det gjør at prisene for en rekke varer stiger, med mindre butikkene tar hele regningen for de økte prisene. På den andre siden gjør den svake kronekursen at bedrifter som selger varer til utlandet får flere kroner igjen for det de selger.

10.7188
Dagens kurs
€ EUR
9.1411
Dagens kurs
$ USD

Euro (EUR)

Amerikanske dollar (USD)

NOV 19DES 19JAN 20FEB 20MARS 20APR 208910111213NOK
Høye tall på indeksen betyr at kronen svekkes.
Oppdatert 3. august

Norge handler ikke bare med land som bruker euro eller amerikanske dollar. For å se hvordan kronen utvikler seg mot våre viktigste handelspartnere, brukes den importveide kronekursindeksen. Det er en sammensetning av utviklingen av 44 valutaer sammenlignet med den norske kronen. Indeksen viser at norsk valuta har svekket seg kraftig mot våre handelspartnere den siste tiden.

Importveid Kronekurs

80859095100105110115120KURSFinanskrisen20082000COVID-19
Høye tall på indeksen betyr at kronen svekkes.

Renten

For å svare på de økonomiske konsekvensene fra koronaviruset, kuttet Norges Bank 20. mars styringsrenten til 0 prosent – det laveste på 200 år. Begrunnelsen for å kutte renten er å hjelpe bedrifter og personer som vil slite med å betale gjelden når de mister inntekter. 

Det betyr at folk får lavere utgifter til boliglån, men også at bankinnskuddene vokser mindre.  

Selv om Norges Bank har kuttet renten med hele 1,25 prosent på knappe to uker, betyr det ikke at privatkunder og bedrifter får like mye i rentekutt. De fleste norske bankene har varslet at de vil kutte listeprisen på lånene med 0,85 prosent fra starten av april. 

Styringsrente i Norge

20102012201420162018202000.511.522.53PROSENT
Oppdatert 3. august

Oslo Børs

Koronaviruset har utløst store børsfall verden over – og Oslo Børs er ikke noe unntak. Økonomien bremser kraftig på grunn av tiltakene som gjøres for å bremse smitte, noe som gjør at selskapene tjener mindre penger. Dette gjør at de blir mindre verdt på børsen.

Før børsfallet for alvor tok til i slutten av februar, var Hovedindeksen på Oslo Børs på det høyeste nivået noensinne.

De voldsomme fallene spiste opp mer eller mindre hele oppgangen fra de siste fem årene. Store deler av fallene ble raskt hentet inn igjen fra bunnen i midten av mars, selv om det er et stykke igjen til toppen fra januar. 

Allerede før myndighetene innførte strenge tiltak for å hindre koronasmitte, startet Oslo Børs å falle, rett og slett fordi investorene forventet at økonomien ville bli rammet.

At børsene verden over har steget kraftig, begrunnes med tro på en rask gjenninnhenting for økonomien. Rekordlave renter gjør at det er mye penger i omløp og få alternativer til å investere i aksjer. 

Hovedindeksen på Oslo Børs

2015201620172018201920204005006007008009001000POENG