Rødt fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie

Rødt fremmer mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av Nav-saken. – Hun har etter alt å dømme bidratt til justismord, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Arbeidsminister Anniken Hauglie

Rødt fremmer mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I en uttalelse som han har lagt ut på sin Facebook-side, påpeker Rødt-lederen at ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av trygdeskandalen, men at sakens alvor og omfang har «økt under Anniken Hauglies periode som ansvarlig statsråd».

Til NRK sier Moxnes at skandalen skyldes en «villet politikk og uvilje til å rydde opp som Anniken Hauglie er direkte politisk ansvarlig for».

– Da må hun stilles til ansvar for det, sier han.

– Bidratt til justismord

Rødt er spesielt kritisk til at det gikk flere uker før departementet hadde møte med Nav etter varselet i august om at flere kunne ha blitt uriktig dømt til fengselsstraff på grunn av feiltolkningen av regelverket. I tillegg gikk det nesten fem uker før Riksadvokaten ble orientert.

– Anniken Hauglie instruerte i februar 2019 Nav til å ikke se på saker tilbake i tid, det vil si rydde opp i uretten. Vi vet også at Hauglie 30. august fikk vite at folk urettmessig var bak lås og slå, og lot det gå to uker før hun hadde møte med Nav, sier Moxnes.

Rødt-lederen mener derfor at Hauglie kan ha bidratt til justismord.

– Hauglies sendrektighet har, etter alt å dømme, bidratt til justismord. Hun satt i ukevis uten å gjøre noe som helst for å få folk ut av fengsel eller hindre nye uriktige domfellelser – hun gjorde ingen verdens ting. Det mener jeg er helt uholdbart, sier han.

NRK har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet som sier at Hauglie ikke ønsker å kommentere Rødts mistillitsforslag.

Bjørnar Moxnes i Rødt under partilederdebatten på Stortinget etter Kommune- og fylkesvalget 2019

Bjørnar Moxnes i Rødt mener arbeidsministerens «sendrektighet etter alt å dømme har bidratt til justismord».

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Støre: – For tidlig å trekke konklusjoner

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NRK etter at nyheten om Røds mistillitsforslag ble kjent at det er for tidlig å trekke konklusjoner i saken, og at Arbeiderpartiet ikke vil ta stilling til et mistillitsforslag enda.

– Det er i gang et grundig arbeid fra Stortinget med å stille spørsmål i kontrollkomiteen. Det kan komme høringer der, og nå må vi ta ting i riktig rekkefølge. Den konklusjonen trekker ikke vi i dag, sier han.

– Går Rødt for langt?

Det er deres stil og være først ute med slike ting. Det får være deres måte å jobbe på. Vår måte å jobbe på i denne saken, som handler om mennesker som har lidd urett, er å finne ut av hva som har skjedd og hvordan ansvaret fordeles, sier Støre.

Ap-lederen legger til at de ikke utelukker mistillit helt.

– Vi utelukker ikke det, men det er et såpass viktig og alvorlig spørsmål at vi ikke gjør det forhastet, sier han.

Jonas Gahr Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er for tidlig å konkludere om det bør fremmes et mistillitsforslag mot Anniken Hauglie.

Foto: Terje Pedersen / NTB scan

– Kan ikke ha Stortingets tillit

– Er dette mistillitsforslaget forhastet, Moxnes?

– Hele skandalen skal granskes i sin fulle bredde tilbake i tid. Det ser vi fram til. Men nå vet vi mer enn nok til at Hauglie ikke kan ha Stortingets tillit. Det er også feil at en sånn statsråd skal lede oppryddingen. Hun har til de grader vært uvillig til, og ikke evnet, å svare på Stortingets spørsmål og få alle fakta på bordet, svarer Rødt-lederen.

– Har du noe støtte i Stortinget til dette mistillitsforslaget?

– Jeg tror hele opposisjonen, når de får tenkt seg om, vil støtte mistillitsforslaget. Jeg tror også det finnes representanter i Frp og andre partier som synes det er helt uholdbart hvis denne rettsskandalen ikke skal få konsekvenser for den øverste politiske ansvarlige, sier Moxnes.

Rødt mener også at statsrådens håndtering etter at skandalen ble offentlig kjent ikke har vært tillitvekkende, tross Hauglies forsikring om at hun ville gjøre det hun kunne «for å opplyse Stortinget og offentligheten om alt vi vet om denne saken per nå, og få alle fakta på bordet».

Moxnes mener Hauglie har unnlatt å svare på spørsmål fra opposisjonen og media, og har skjøvet granskingsutvalget som er satt ned av regjeringen foran seg.

Rødt mener opprydningen etter skandalen «krever en høy grad av tillit til statsråden som skal lede dette arbeidet».

 • LES:

  NRK forklarer

  Kva er trygdeskandalen?

  for svar

  Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

  Minst 80 er dømt i retten. Minst 2400 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

  Kven er ramma?

  Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

  Kva er feilen?

  Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

  Kven har gjort feil?

  Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

  Kor lenge har det pågått?

  Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

  Kva skjer no?

  Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval skal finne ut korleis det kunne skje.

SV: – Kan virke mot sin hensikt

Heller ikke SV utelukker et mistillitsforslag mot Hauglie, men mener i likhet med Arbeiderpartiet at det er viktig å ikke forhaste seg.

– Et for dårlig forankret og for tidlig mistillitsforslag kan virke mot sin hensikt og styrke Hauglie, sier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård til NRK.

Han legger til at partiet nå vil fullføre arbeidet i kontrollkomiteen før de konkluderer.

– Vi utelukker ingenting, men jobber nå i kontrollkomiteen for å få best mulig svar på hva som har skjedd. Hauglie har mye å bevise i høringen, om hun skal få bli sittende, sier Øvstegård.

Også Miljøpartiet de grønne er svært kritiske til statsrådens håndtering av trygdeskandalen.

– Skulle Kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling bekrefte at uskyldige har blitt dømt fordi ministeren ikke har grepet inn i tide, mener MDG at det er grunnlag for mistillit, skriver de i en pressemelding.

Solberg: – Hadde vært naturlig å vente på gransking

Statsminister Erna Solberg påpeker at saken nå skal vurderes av en granskingskommisjon.

– Jeg ville syns det hadde vært naturlig å trekke konklusjoner etter en gjennomført gransking, ikke før man har fått svar på spørsmålene sine ordentlig engang, sier hun til NRK.

– Har du tillit til din statsråd?

– Jeg har tillit, ja. Jeg opplever at hun har satt alle kluter til for å rette opp i dette som er en alvorlig feil som har vært gjort over lang, lang tid. Det viktig å finne ut hva som er gjort feil, men det veldig viktig å rette opp den uretten som er gjort mot mange mennesker, svarer Solberg.

Feilaktige dommer

Nav har lagt til grunn at hovedregelen er at en trygdemottaker må oppholde seg i Norge for å få utbetalt kontantytelser som arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

EUs trygdeforordning i 2012 slår imidlertid fast at medlemmer av folketrygden som oppholder seg i EU eller EØS har krav på slike kontantytelser, men Nav endret ikke praksis.

En gjennomgang Nav har gjort viser at rundt 2 400 saker kan ha blitt rammet av Nav sin feil praktisering av regelverket.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at det har vært minst 48 feilaktige dommer på grunn av feiltolkingen. 36 av disse dommene har endt med fengselsstraff. Den lengste dommen skal ha vært på åtte måneder.

SISTE NYTT

Siste meldinger