Hopp til innhold

Riksadvokaten stanser enkle narkosaker under koronakrisen

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud endret fredag retningslinjene for påtaleunnlatelse. Bruk og besittelse av narkotika skal ikke lenger straffeforfølges.

Riksadvokat Jørn S. Maurud mener at flyktninger som kan være dømt på feil grunnlag selv må få saken sin gjenåpnet dersom den skal vurderes på nytt. Her fra et møte om Trygdeskandalen.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud publiserte lørdag morgen oppdaterte unntaksregler for politi- og påtalemyndighet.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Endringen i retningslinjene kommer for å dempe presset på både politi og domstoler under koronakrisen, melder Rett24.

Riksadvokaten har laget midlertidige retningslinjer som gjør unntak fra normalen. Blant annet er det åpnet for at det kan reageres med påtaleunnlatelse for de minst alvorlige narkotikaovertredelsene. Det vil si bruk av narkotika og besittelse/oppbevaring til eget bruk.

Påtaleunnlatelse betyr at det ikke blir reagert med straff selv om det har foregått en straffbar handling.

Liberalisering

Ikke alle politidistrikter har vært like ivrige etter å benytte seg av denne liberaliseringen i narkotikasaker.

Førstestatsadvokaten i Troms- og Finnmark, Lars Fause, sa tidligere denne uken til Rett24 at politiet i nord foreløpig ikke hadde planer om å bruke påtaleunnlatelser i slike saker.

– Det er vel en viss skepsis til å slippe opp på dette, fortalte Fause.

Slutt på lokal selvråderett

Nå er det imidlertid slutt på den lokale selvbestemmelsen. Fredag vedtok Riksadvokatembetet nye og oppdaterte retningslinjer, og her er et helt sentralt ord blitt endret. Der det før sto at politiet «kan» anvende påtaleunnlatelse, står det nå «skal».

I stedet for å bringe mindre alvorlige saker som ville medført en kortere betinget fengselsstraff inn for domstolene, anbefaler Riksadvokaten nå økt bruk av forelegg og påtaleunnlatelser.

Selv om politiet har kapasitet til å etterforske, frykter Maurud at en stor mengde småsaker vil sprenge kapasiteten i domstolene.

AKTUELT NÅ