Hopp til innhold

Revidert nasjonalbudsjett: – Overraskende høy pengebruk

Regjeringen vil bruke nesten sju milliarder mer i revidert nasjonalbudsjett, noe som øker oljepengebruken til 238 milliarder kroner. Økonomer mener pengebruken er i overkant frisk.

Staten pensjonsfond.

Finansminister Siv Jensen legger i dag frem Revidert nasjonalbudsjett 2019.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen og regjeringen legger opp til å bruke 238,1 milliarder oljekroner i revidert nasjonalbudsjett 2019, som legges frem klokka 11 i dag.

Klokka 8 ble noen av hovedtallene offentliggjort.

– Overraskende høy pengebruk

Det er 6,9 milliarder kroner mer enn pengebruken som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2019.

Pengebruken er overraskende høy, og står ikke i stil med den sterke veksten som vi ser i norsk økonomi i øyeblikket. Man må se dette i sammenheng med at det er fire partier som står foran et kommunevalg. At de nå øker pengebruken med sju milliarder kroner, den hadde jeg ikke sett komme, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.

Ifølge Finansdepartementet tilsvarer pengebruken et uttak av Oljefondet på 2,9 prosent av verdiene i Oljefondet ved inngangen til året.

– Burde strammet inn

Da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst, var bruken av oljepenger anslått til 2,7 prosent av Oljefondet.

Pengebruken medfører at budsjettet går fra å være nøytralt, til å gi en positiv budsjettimpuls på 0,5 prosent. Dette innebærer at budsjettet bidrar til å fyre opp aktiviteten i norsk økonomi.

– Pengebruken reflekterer nok at det er et valgår. På den måten er det innafor. Men om det var et år man av konjunkturelle hensyn burde ha strammet mer inn på pengebruken, burde det være i år, sier Eikas sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen til NRK.

Brukte mindre penger i 2018

Årsaken til den økte prosentuelle pengebruken er blant annet turbulensen i finansmarkedene i fjor høst, som gjorde at Oljefondet ved årsskiftet var 500 milliarder kroner mindre enn det som ble lagt til grunn da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst.

Det hører med til historien at pengebruken i fjor ble lavere enn planlagt, og at impulsen for 2018 nå er negativ, med 0,4 prosent.

I Finansdepartementet er man opptatt av å formidle at dersom 2018 og 2019 ses under ett, er finanspolitikken nesten nøytral.

Regjeringen legger i dag fram revidert nasjonalbudsjett. i

Dette er allerede kjent:

* Tilskudd til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig, koster vel 1,5 milliarder kroner i år.

* 250 millioner til å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.

* 200 millioner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.

* Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.

* 105 millioner til lokale idrettsanlegg, gjennom kompensasjon av merverdiavgift.

* 100 millioner ekstra til klimainvesteringsfondet Nysnø. Det gir fondet en samlet overføring på 500 millioner i 2019.

* 100 millioner til nytt utstyr i politiet. 88 millioner går til nye biler og annet nødvendig utstyr. 12 av disse er tiltenkt nye voldsalarmer.

* Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

* 66 millioner til økning av boutgiftstaket for dem som mottar bostøtte. Økningen vil gjelde fra 1. juli.

* 60 millioner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.

* 50 millioner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut og til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

* 50 millioner ekstra til Enova og totalt 385 millioner til klimatiltak.

* 30 millioner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

* Engangsutgiften for motorsykler reduseres med i gjennomsnitt 10 prosent fra 1. juli. Endringen er beregnet å gi 25 millioner mindre i inntekter til staten årlig.

* 25 millioner til fylkeskommunene for å støtte omlegging til nullutslipp for hurtigbåtene.

* 20 millioner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.

* 15 millioner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).

* Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir reversert fra 1. juli. Utgiftene til å fjerne tidsbegrensningen er anslått til å ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra i år.

* Opprettelse av et nytt register i kampen mot terrorfinansiering, hvitvasking og skatteunndragelse.

* 10,2 millioner til undersøkelse av vergesaker etter at mange har sagt at de har fått vergemål mot sin vilje.

* Engangsavgiften på biler eldre enn 20 år fjernes fra 1. juli.

* Antall minoritetsrådgivere økes fra 38 til 49. Totalt er det snakk om 11 nye minoritetsrådgivere, 2 i ambulerende team og 2 administrative stillinger. Dette vil koste rundt 15 millioner årlig.

* 15 millioner ekstra til aktivitetshjelpemidler for voksne. Den samlede potten til dette er dermed på om lag 65 millioner kroner.

* Rundt 16 millioner i 2019 på 100 nye studieplasser og 10 millioner til styrking av videreutdanningstilbudet innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte.

* Regjeringen setter av 12,8 millioner kroner til anskaffelse av et nasjonalt beredskapslager av vaksine mot kopper

* Regjeringen setter av 10 millioner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter. Arendal og Vadsø skal være prøvekommuner.

* 9 millioner for å få flere barn i barnehagene i utsatte områder i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

* Dagens ordning med redusert alkoholavgift for små bryggerier utvides til å omfatte sider og lignende alkoholvarer.

* Det vil komme en stortingsmelding om dagligvarehandelen, og Konkurransetilsynet får 6,5 millioner til å ansette sju personer til å etterforske dagligvarebransjen og matindustrien.

* 5 millioner til fire nye pakkeforløp for ADHD, smertebehandling, utmattelsessykdommer og muskel- og skjelettlidelser.

* 4 millioner til å sikre bedre tilgang til legemidler.

* Merverdiavgift på 25 prosent på e-bøker og strømmetjenester med e-bøker fjernes.

AKTUELT NÅ