Venstre vurderer totalforbud mot salg av nye hybrid-, bensin- og dieselbiler

Forbudet skal gjelde alle fossile biler, også ladbare hybrider, dersom norske bilkjøpere ikke selv frivillig slutter å kjøpe fossilbiler innen 2025. – Ikke spesielt radikalt, sier medlem i partiets programkomité.

Erlend Horn på Landsmøte Venstre 2020

GÅR FOR FORBUD: Erlend Horn er byråd i Bergen og medlem i partiets programkomité.

Foto: Geir Olsen / NTB
CO₂ i atmosfæren
415 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Erlend Horn er byråd i Bergen og medlem i Venstres programkomité som skal lage forslag til hvilket program partiet skal gå til valg på neste år.

Ett av punktene de er enige om, er at Venstre skal gå for totalforbud mot salg av hybrid-, bensin- og dieselbiler fra 2025. Formålet er å sikre at målet Stortinget har satt, om at det kun skal selges nye utslippsfrie biler om drøyt fem år, blir oppfylt.

– Jeg tror vi kommer til å komme veldig nært målet, men for å sørge for den aller siste resten så tror jeg det er klokt å varsle forbud. Skal vi nå klimamålene som Norge og Verden har satt seg, så kan vi ikke fortsette å kjøre på fossil i fremtiden. Da er det å varsle forbud mot nybilsalg fem år før innføring ikke spesielt radikalt. Det er helt nødvendig for å nå klimamålene våre, sier Horn til NRK.

Det får SV og Miljøpartiet de Grønne (MDG) på Stortinget til å se grønt, og Senterpartiet og Frp til å se sort. Mer om det siden.

Null utslippsbiler krever forbud

Ifølge forsker Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt vil det være umulig å nå målet om at det ikke skal selges en eneste ny fossilbil etter 2025 uten forbud. Men han tror et forbud vil være lite formålstjenlig.

Noe av det som har gjort at folk har sluttet seg til elbilpolitikken så langt, er ifølge Fridstrøm nettopp at man har unngått tvang. Han stiller seg også tvilende til om et forbud er mulig innenfor EØS-avtalen.

– Jeg oppfatter det målet mer som en visjon som man skal styre i retning av, men som man aldri vil komme frem til. Da måtte man rett og slett forby omsetning av forbrenningsmotor. Det er neppe i tråd med EØS-reglene, og et svært inngripende tiltak, sier Fridstrøm.

Han mener et forbud også vil stride mot EUs krav om forholdsmessighet mellom tiltak og effekt, og at det realistiske målet for nullutslippsbiler vil være på rundt 90 prosent. Han mener også at man bør være godt fornøyd med dette.

Forsker Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt (TØI)

VISJON: Forsker Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt tror elbilmålet er mer en visjon enn et faktisk oppnåelig mål.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Fridstrøm viser til en uttalelse fra Regjeringskanseliet i Sverige fra juli 2020, der det blant annet heter:

«For det tilfelle at et EU-land skulle ville stoppe en vare så kreves det at grunnleggende samfunnsinteresser trenger å beskyttes, for eksempel miljø, helse eller sikkerhet. Tiltakene må da være absolutt nødvendige, forholdsmessige og så lite handelshindrende som mulig. EU-retten kan altså begrense hvilke tiltak som er mulige å innføre nasjonalt.»

Det vil hverken Horn eller SV og MDG høre på.

– Klimakrisen vil være langt mer inngripende enn å få til en overgang fra biler som forurenser, til biler som ikke forurenser. Nå ser vi en enorm utvikling i elbiler med lang rekkevidde som gjør det mulig å bruke elbil over hele landet, sier SVs Lars Haltbrekken.

Han får støtte av Arild Hermstad i MDG:

– Problemet til Venstre, som gjør at de ikke har troverdighet i denne saken, er at de må få med seg Frp på et slikt forbud.

Frp: – Virkelighetsfjernt

Hverken Frp eller Senterpartiet lar seg imponere av argumentasjonen til Venstre, SV og MDG. Det kan være dårlig nytt for et eventuelt totalforbud.

Én rødgrønn regjering etter valget vil være avhengig av at Senterpartiet er med, og en fortsatt borgerlig regjering vil etter alle solemerker være helt avhengig av støtte fra Frp.

– Jeg synes det er det er helt virkelighetsfjernt. I mange deler av landet er det mange mennesker som trenger diesel eller bensinbil fordi de kjører veldig mye bil. De har ikke tid til å lade. Vi vet at rekkevidden blir bedre, men det er dyrt å kjøpe denne type biler, sier Frps Sylvi Listhaug.

Hun mener totalforbud mot utslippsbiler er nok et eksempel på et Venstre som skal bruke pisk for å plage folk.

Akkurat det er Trygve Slagsvold Vedum i Sp helt enig i.

– Jeg er sterkt imot den forbudstenkingen for du treffer så feil. Det går kanskje bra hvis du bor i et tettbygd strøk. Hvis du skal sitte i Oslo og forby en som driver anleggsfirma i Finnmark som trenger en pickup å kjøpe det blir helt feil medisin. Det er ikke bare helt feil klimapolitikk, det er også kun symbolpolitikk.

Pressekonferanse om regjeringens tredje krisepakke. Sylvi Listhaug og Trygve Slagsvold Vedum

ENIGE: Hverken Sylvi Listhaug (Frp) eller Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har mye til overs for forbudslinjen til Venstres programkomité.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Da de to forbudsmotstanderne møttes i Politisk kvarter i NRK P2 onsdag morgen, var det imidlertid ikke bare enighet mellom Sp og Frp. Listhaug beskyldte Sp for å tale med to tunger når Vedum sier han er mot forbud. Hun viste til Sp's eget partiprogram.

– Til min store forferdelse står det at man ønsker at alle biler som selges etter 2025 skal være nullutslippsbiler, altså elbiler. Jeg er litt overrasket over at man i praksis ønsker å forby bensin- og dieselbiler, sa Listhaug.

Det fikk Sp-lederen til å kontre:

– Det er nesten ordrett det samme som står i Nasjonal transportplan. At det er et felles mål at man i 2025 skal kjøpe mer og mer nullutslippsbiler. Det er en målsetting hele Stortinget sluttet seg til i 2017 etter forslag fra Ketil Solvik-Olsen da han var samferdselsminister.

Ketil Solvik-Olsen var nestleder i Frp da han var statsråd.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger