Hopp til innhold

Regjeringen vil åpne for mer bygging i strandsonen

Regjeringen vil legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten. Forslaget møter motstand på Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland legger fram et nytt forslag for forvaltning av strandsoner.

Foto: Håvard Hagen

I dag er det like strenge regler for utbygging i strandsoner over hele Norge. Kommuner i distriktene følger det samme regelverket som gjelder for Oslofjorden.

Nå vil regjeringen gjøre det enklere for distriktskommunene å forvalte strandsonene.

– I dag legger vi frem nye retningslinjer for hvordan strandsonene skal forvaltes. Vi gjør dem enklere, tydeligere og differensierte, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Han sier at departementet har fått tilbakemelding om at dagens retningslinjer er unødvendig kompliserte og strenge.

Regjeringen legger derfor frem et forslag til endring i plan- og bygningsloven.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier det ikke gir mening å ha like regler for strandssoner over hele Norge.

Foto: Håvard Hagen

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier det ikke gir mening å ha like regler for strandssoner over hele Norge.

Foto: Håvard Hagen

Langstrakt og forskjellig

Regjeringen vil gi distriktskommunene større muligheter til å legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten.

– Norge er langstrakt og forskjellig, derfor gir det ikke mening å ha lik forvaltning i hele landet, sier Astrup.

De nye retningslinjene legger opp til mer fleksibilitet i forvaltning av strandsoner, der det er lite utbyggingspress.

Det betyr at det kan bli enklere å bygge i strandsonen i distriktene, men i strandsoner som Oslofjorden der utbyggingspresset er høyt, vil det videreføres en streng praksis.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tror det finnes mange muligheter for å skape aktivitet langs kysten.

Foto: Håvard Hagen

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tror det finnes mange muligheter for å skape aktivitet langs kysten.

Foto: Håvard Hagen

– Distriktene har veldige mange området langs sjøen som ikke er under press. Der finnes det muligheter for å skape aktivitet og vekst, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Hun nevner områder fra Sørlandet og opp hele Vestlandet, og deler av Trondheimsfjorden der det finnes mange muligheter.

Motstand på Stortinget

– Jeg synes dette forslaget er forferdelig dårlig. Det viser med tydelighet den grådigheten Høyre har når det kommer til forbruk av natur, sier nestleder i MDG Kriss Rokkan Iversen.

Hun mener det ikke er tatt hensyn til korte eller langsiktige konsekvenser.

Kriss Rokkan Iversen

Nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, mener forslaget ikke tar hensyn til konsekvenser.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, mener forslaget ikke tar hensyn til konsekvenser.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Dette handler om å stjele tilgang til havet fra vanlige folk. Det vil bli vanskelig å ta med familien på badetur, vanskelig å fiske og vanskelig å få naturopplevelser for folk flest, sier Rokkan Iversen.

Lars Haltbrekken (SV) Frykter at dette vil være et stort hinder for at folk skal kunne bruke områder langs kysten.

– Vi kommer til å slåss for folk flest sin rett til et godt friluftsliv langs kysten, sier Haltbrekken.

– På bekostning av allmenn natur

Åsmund Steen tror økt næringsliv og bosetting langs kysten vil gå på bekostning av allmenn tilgjengelig natur. Han er leder i Forum for friluftsliv i Møre og Romsdal.

– Tilgang til sjøen er viktig for folk, og jeg tror dette vil svekke allmennhetens tilgang til strandsonen, sier Steen.

Åsmund Steen, leder i Forum for friluftsliv i Møre og Romsdal.

Åsmund Steen, leder i Forum for friluftsliv i Møre og Romsdal, frykter at mer liberale regler for strandsonene, vil gå på bekostning av allmenn tilgjengelig natur langs kysten.

Åsmund Steen, leder i Forum for friluftsliv i Møre og Romsdal, frykter at mer liberale regler for strandsonene, vil gå på bekostning av allmenn tilgjengelig natur langs kysten.

Samtidig påpeker han at fjæra er et viktig leveområde for mange fugler og dyr.

Steen håper ikke forslaget får gjennomslag og sier det er avgjørende for det norske folk å ha tilgang til områdene langs kysten.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger