NRK Meny
Normal

OECD kritisererer støtten til landbruket

Dagens subsidiering av landbruket er ikke bærekraftig over tid, mener OECD. I en ny rapport, viser organisasjonen til at landbruket har mer enn 100 ulike støtteordninger for norske bønder.

Finansminister Siv Jensen mottok OECD-rapport

Finansminister Siv Jensen mottok OECD-rapport fra visedirektør Bob Ford og landssjef Phil Hemmings.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

OECD har sett på behovet for omstilling i norsk økonomi, i en situasjon der oljeprisen har falt som en stein i løpet av kort tid.

Finansminister Siv Jensen mottok OECD-rapporten OECD Economic Survey of Norway mandag morgen.

Regjeringen mottar rapporten samme dag som NRK kan fortelle at det er lenge siden det har vært så få ledige jobber som nå, og ekspertene mener 2016 blir et tøft år for de som leter etter nytt arbeid.

OECD har særlig sett på behovet for omstilling i norsk økonomi etter hvert som betydningen av petroleumssektoren avtar.

Det vises tydelig i SSBs tall for skatteinngang mandag morgen, som viser at skatteintektene fra oljen stuper, med en nedgang på over 38 prosent siste tolv måneder.

Staten fikk inn 796 milliarder kroner i skatt i 2015. Dette er 44 milliarder, tilsvarende 5,2 prosent mindre enn året før.

– Mot en ny normal

– Norsk økonomi er på vei mot en ny normal. De økonomiske utsiktene er annerledes enn vi har vært vant til de siste 10-15 årene. Det bratte fallet i oljeprisen forsterker omslaget, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar til rapporten.

Siden sommeren 2014 har oljeprisen falt som en stein, fra over 100 til under 30 dollar.

De fire foregående årene hadde norsk økonomi vært vant til at priser over 100 dollar for hvert fat olje var normalen.

Slik er det ikke lenger, og konsekvensene blir stadig tydeligere på flere områder.

– Behov for endringer

Finansminister Siv Jensen sier at de toårige rapportene fra OECD er et nyttig verktøy for å se norsk økonomi med kompetente øyne utenfra.

– Vi trenger å lene oss på andre sektorer enn oljen i årene som kommer, sier Jensen.

OECD-direktør Bob Ford sier i sitt innlegg ved fremleggelsen av rapporten at Oljefondet har virket som en støtdemper mot de svakere økonomiske tidene og fallende oljepris.

– Men oljeprisfallet gjør at Norge blir fattigere, og vil ha strukturelle budsjettutfordringer i tiden som kommer, sier Ford.

Kritiserer støtten til landbruket

Regjeringen får støtte til sin politikk om å redusere skattenivået, og organisasjonen mener at det er en fordel dersom skattene i større grad vris fra inntekt og over til skatt på forbruk.

OECD skriver at landbrukspolitikken i Norge i stor grad er innrettet på å bevare det bestående, og viser til at det på enkelte melkeprodukter er 450 % importtoll.

Organisasjonen viser til at det er over 100 støttordninger til landbruket, hvorav flere er direkte knyttet til hva som produseres.

Phil Hemmings sier at landbrukspolitikken bør innrettes for å få sektoren til å bli mer kostnadseffektiv og produktiv, og at statsstøtten bør innrettes på en måte som gjør at produksjonen i landbrukes vris i en mer bærekraftig retning.

Rapporten sier at de norske landbrukssubsidiene sett i sammenheng med importvernet er på verdenstoppen.

– Disse høye støttenivåene vil sannsynligvis i økende grad bli uhåndterlige over tid, skriver organisasjonen i rapporten.

– Kritikken er velkjent

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier at kritikken fra OECD er gammelt nytt.

Han mener at hverken vannkraften eller olje- og gassektoren ville vært i norskt eie i like stor grad som i dag dersom man skulle hørt på utenlandske rådgivere for flere tiår tilbake.

– Vi må tenke sjøl. Norge er ikke det eneste landet som beskytter sin industri. Vi må stå opp for norske interesser, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger