Hopp til innhold

Mener Equinor trikser for å unngå kutt i oljeproduksjonen: – Streikebryteri

Fagforeningen Lederne mener Equinor trikser med vaktlistene for å unngå kutt i oljeproduksjonen. Oljeselskapet avviser anklagene.

FILE PHOTO: A general view of the Johan Sverdrup oilfield platforms in the North Sea

I FULL DRIFT: Tross 43 oljearbeidere i streik ved Johan Sverdrup-plattformen, pumpes det opp like mye olje som ellers.

Foto: Ints Kalnins / Reuters

– Det er ikke en fremmed tanke med ytterligere opptrapping enn varslet. Å ramme produksjonen er målet, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen, til NRK.

Onsdag ble 43 oljearbeidere tatt ut i streik ved gigantfeltet Johan Sverdrup.

Søndag kan streiken trappes opp med ytterligere 123 medlemmer ved Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn, og Gjøa. Bortsett fra Gjøa, som har oljeselskapet Neptun Energy som operatør, blir Equinor rammet.

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen

Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Foto: Lederne

Hevder det finnes flere vaktlister

Johan Sverdrup-feltet har vært i drift i ett år og kan produsere 470.000 fat olje hver dag.

Ingvartsen forteller at det er Equinor-ansatte med nøkkelroller for å kontrollere produksjonen som er tatt ut i streik. Men produksjonen går likevel som normalt, ifølge Equinor.

– Vi får bekymringsfulle meldinger om at det er folk fra andre forbund som gjør arbeidet vi skulle gjøre. Arbeidsgiver stokker om. Den mangelfulle respekten for spilleregler, er medvirkende til at vi er så offensive, sier Ingvartsen.

Equinor avviser at selskapet opptrer uredelig.

– Vi kjenner oss ikke igjen i en påstand om at vi opererer utenfor avtaleverket under en arbeidskonflikt, sier pressetalsperson for norsk sokkel, Morten Eek, til NRK.

Morten Eek

Kommunikasjonsrådgiver i Equinor, Morten Eek.

Foto: Statoil / Ole Jørgen Bratland

Ingvartsen hevder at Equinor har satt opp to vaktlister på Johan Sverdrup-feltet denne uken.

Den ene listen viser bemanningen dersom det ikke ble streik, hvor deres medlemmer ville hatt kritiske roller for å holde produksjonen i gang, ifølge Ingvartsen. Nå er det en annen vaktliste som gjelder, forteller han.

– Etter vår informasjon, er våre medlemmer flyttet til oppgaver som er mindre kritisk for produksjonen. Om Equinor hadde kjørt den opprinnelige vaktlisten, skulle plattformsjefen blitt nødt til å stenge ned produksjonen, sier han og fortsetter:

– Jeg liker ikke utviklingen. Fra mitt ståsted er dette streikebryteri.

Streikebryteri er ikke ulovlig, og brukes om arbeidstakere som utover egen arbeidsplikt settes til å ta unna arbeid som streikende ville ha gjort i en normalsituasjon.

FILE PHOTO: A general view of the Equinor's Johan Sverdrup oilfield platforms in the North Sea

RAMMET AV STREIK: Johan Sverdrup-feltet er det tredje største olje- og gassfeltet i Nordsjøen, og et stort i norsk målestokk. Plattformen ligger 14 mil vest for Stavanger. 

Foto: Ints Kalnins / Reuters

– Vi kan opprettholde produksjonen fremover

Eek sier de ikke kjenner seg igjen i en slik påstand.

– De som er i streik har blitt sendt hjem fra Johan Sverdrup, og de som skulle kommet ut, har ikke møtt på grunn av streik. De om bord nå kan med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet dekke nødvendige oppgaver på en sikker måte. Det er det full anledning til uten at dette bryter med avtaler eller at noen må stå lengre enn planlagt.

Han forteller at inkluderer drift, vedlikehold og andre kritiske oppgaver.

– Vi har ikke endret utreiseplaner for vår driftsbemanning, verken under eller i forkant av streiken, sier Eek.

– Har Equinor i praksis hatt flere vaktlister om bord denne uken?

Nei, det har vi ikke. Vi har måttet ta ned aktivitetsnivået om bord en god del, som har ledet til endringer i prosjektoppgaver. Men vi følger fullt ut avtaleverket og spillereglene for en streik, så jeg stiler meg uforstående til en påstand om streikebryteri.

– Hvor lenge har dere nok folk til å løse bemanningen under streiken?

– Vi opprettholder produksjonen inntil videre med den bemanningen som er på jobb. Så er det for tidlig å si om noe vil endre dette på lengre sikt.

Krever tariffavtale på land

I høst har fagforeningene Lederne, Industri Energi og Safe forhandlet med Norsk olje og gass på arbeidsgiversiden, hvor Equinor er organisert.

Mens Industri Energi og Safe ble enige om et samlet lønnstillegg på 4.700 kroner innen meklingsfristen 30. september, tok Lederne medlemmene ut i streik.

Lederne har satt som hovedkrav at medlemmer med kontrollromsoppgaver som tidligere jobbet utaskjærs, og som nå kan utføre jobben fra et kontrollrom på land, skal fortsette å være en del av tariffavtalen til Lederne.

– Dette er det vanskelige punktet fordi meklingen har gått under sokkelavtalen. Det ligger i navnet at det skal omfatte personell som jobber ute i havet, ikke på land. Vi mener kravet til Lederne er utenfor virkeområdet til sokkelavtalen, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til NRK.

Kontrollrom

STRIDENS KJERNE: Oljeproduksjonen ved Johan Sverdrup følges tett av teknisk personell i kontrollrommet. Her utføres oppgavene på plattformen, men flere av de ansatte skal fremover følge med på produksjonen fra land.

Foto: Tom Little / AFP

Hvis kravet blir innfridd, sitter Ingvartsen klar med pennen for å signere avtalen og droppe opptrappingen av streiken.

– Det koster ingenting. Vi er ikke superfornøyd med det de andre har signert på, men når vi får dette innfridd, får dem vår signatur. Men Norsk olje og gass vil ikke snakke med oss, sier han.

– Vi har ingenting å snakke om nå, fordi vi gikk fra hverandre i går morges, sier Andreassen i Norsk olje og gass, og begrunner:

– Det er ikke noe nytt som har kommet frem siden i går som tilsier at vi skal ha ytterligere kontakt, svarer Andreassen.

– Hva skal til for å gjenoppta samtalene?

– Det må være muligheter vi ikke ser per nå, sier han.

Kolbjørn Andreassen portrett

Informasjonssjef i Norsk olje og gass, Kolbjørn Andreassen.

Foto: Norsk olje og gass

Allerede kutt i produksjonen

Hvis streiken fører til full produksjonsstans på Johan Sverdrup, vil det ramme over en tiendedel av oljeproduksjonen til Norge, ifølge Norsk olje og gass.

Men tillatelsene fra regjeringen til å produsere olje er så fleksible at en produksjonsstans på norsk sokkel kan innhentes, ifølge Ingvartsen og oljeanalytikere NRK har snakket med.

– Hvis oljeselskapene produserer under det de har lov til å produsere én måned, kan de produsere over tillatelsen neste måned, sier senioranalytiker i Rystad Energy, Emil Varre Sandøy, til NRK.

Senioranalytiker Emil Varre Sandøy i Rystad Energy.

Senioranalytiker Emil Varre Sandøy i Rystad Energy.

Foto: Jon Skille Amundsen 2017 / Rystad Energy

Produksjonen på Johan Sverdrup-feltet er allerede skrudd ned, for da oljeprisen raste til 20 dollar fatet i vår, gikk Opec, Russland og G20-landene sammen om å kutte i produksjonen for å øke oljeprisen igjen.

Olje- og energidepartementet endret produksjonstillatelsene ut året til oljeselskapene i mai. Norge produserer derfor i andre halvår 134.000 færre fat olje hver dag.

I august var produksjonen i snitt på 1,7 millioner fat daglig, ifølge Oljedirektoratet.

Regjeringen planlegger ikke å endre produksjonstillatelsene for å veie opp for tapt produksjon under en streik, opplyser kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale i departementet til NRK.

Streik har mindre å si enn normalt

Streiken på norsk sokkel har også fått oppmerksomhet i utenlandske medier, fordi et produksjonskutt kan påvirke oljeprisen noe.

Men selv om oljeprisen er sensitivt for endringer, kan land som er med på produksjonskuttet øke tilbudet noe for å jevne ut bortfallet av oljen fra norsk sokkel, mener oljeanalytiker i Sparebank1, Teodor Sveen-Nilsen.

– En opptrapping av streiken med nedstenging vil ha lite å si for oljeprisen. Nå har Opec mer ledig kapasitet enn vanlig, så situasjonen er noe annerledes enn den pleier å være, sier han til NRK.

Sveen-Nilsen ser liten effekt for inntjeningen til Equinor og Aker Bp.

– 10 dagers produksjonsstans vil påvirke inntjeningene med noen prosentpoeng. I sum er det ganske udramatisk.

Produksjonskuttet som allerede er gjennomført, gjør en produksjonsstans mindre ubeleilig enn normalt, ifølge Varre Sandøy.

Hvis Equinor ved en produksjonsstans velger å øke produksjonen senere for å ta igjen det tapte, vil inntjeningen knapt bli påvirket.

– Det vil eventuelt kunne være tap eller gevinster avhengig av hva oljeprisen er når produksjonen kommer i gang igjen, sammenlignet med hva prisen var på olje som kunne blitt produsert under en stans, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger