Hopp til innhold

PST: Minst 50 personer fra Norge har reist til Syria

Forsker Lars Gule sier Syria-farerne først og fremst har fått opplæring i skytevåpen og sprengstoff. Mange norske fremmedkrigerne i Syria skjerper terrortrusselen mot Norge, skriver PST i en helt fersk Syria-rapport.

Justisminister Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refv

OFFENTLIGGJORDE TERRORTRUSSEL: Justisminister Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refvik holdt torsdag formiddag pressekonferanse om at politiet iverksetter tiltak på grunn av terrortrussel mot Norge.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Lars Gule

– NORGE ER KJENT OMRÅDE FOR ISLAMISTENE: Midtøsten-forsker Lars Gule sier at Norge er kjent blant islamister blant annet på grunn av deltakelse i Afghanistan-krigen, karikaturstriden og Mulla Krekar.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Rapporten er utarbeidet av Felles kontraterrorsenter (FKTS) som er en avdeling i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bemannet av personell fra PST og Etterretningstjenesten (E). Rapporten ble ferdigstillet 2. juni 2014.

Der skriver FKTS at konflikten i Syria skiller seg ut ved at andelen vestlige fremmedkrigere er svært høy.

«Det finnes bekreftet informasjon om at omtrent 50 personer fra Norge har reist siden konflikten blusset opp. Rundt halvparten av disse har returnert,» skriver FKTS, som legger til at antallet som har reist fra Norge er høyt sammenlignet med andre vestlige land.

De mener det er sannsynlig at antallet er høyere fordi ikke alle blir fanget opp.

NRK kartla i fjor høst de norske Syria-jihadistene

– Planer om terror i Norge

På torsdagens pressekonferanse opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland at personer med tilknytning til en gruppe i Syria har planer om å gjennomføre en terroraksjon i Norge i løpet av få dager.

PST kunne ikke si om trusselen kommer fra personer som befinner seg i Norge eller i Syria.

Midtøsten-forsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus sier Syria-krigen er blitt en ideologisk krig snarere enn en krig om landområder.

– Norge er ikke et ukjent område for islamister. Norge har kriget i Afghanistan og Libya og er medlem i Nato. Norge er kjent i forbindelse med karikaturstriden og på grunn av Mulla Krekar, sier Gule.

– Regnes Norge som et enkelt mål?

– Det er et godt spørsmål. Man tenker nok at land som Frankrike og Storbritannia, som er mer vant med trusler, har en sterkere beredskap. Men alle skjønner at Norge har skjerpet beredskapen etter 22. juli. Dette avhenger nok av hvem som planlegger terroraksjonen, sier Gule.

Opplæring i skytevåpen og sprengstoff

Gule, som var av vitnene i 22. juli-rettssaken. sier det ikke skal mye til for å utføre en voldshandling.

– Vi har grunn til å tro at Syria-farerne har fått teoretisk og praktisk opplæring i skytevåpen og sprengstoff. Det innebærer å kunne fremstille sprengstoff nærmest på kjøkkenbordet og å lage tidsinnstilte bomber.

Han angir flere muligheter for at terrortrusselen er overhengende de nærmeste dagene.

– Det kan være personer som er på vei fra Syria, det kan være personer i Norge som venter på utstyr, det kan være personer som venter på å få oppgitt et mål fra overordnede eller det kan være et mål som er aktuelt en spesifikk dag. Men dette er spekulasjoner, bemerker Gule.

– Økt kapasitet for terror

I trusselvurderingen til PST og e-tjenesten skriver de at «de mange norske fremmedkrigerne skjerper terrortrusselen mot Norge og norske interesser ved at de kan få økt intensjon og kapasitet til å utøve terror gjennom sitt opphold i Syria.»

– Gruppene i Syria har vært fokusert på kampen der nede, men det ble en markant forandring da truslene ble rettet mot USA på grunn av amerikansk støtte til regimet i Irak i kampen mot ISIL, sier terrorekspert og forsker ved den svenske Forsvarshøgskolan, Magnus Ranstorp til NRK.

Han tror i likhet med flere terroreksperter at trusselen ikke kommer fra ledelsen i terrororganisasjoner i Syria, men fra en liten fraksjon med personer knyttet til Norge.

– Hvorfor skulle noen ønske Norge vondt?

– Det blir bare spekulasjoner, men det kan ha å gjøre med Mulla Krekar eller andre ekstremister i Norge. Men det foreligger hele tiden trusler mot europeiske land som Syria-krigerne kommer fra, svarer Ranstorp.

Derfor er de en trussel

PST og e-tjenesten lister i den ferske trusselvurderingen opp følgende forhold som gjør at fremmedkrigerne kan få økt vilje og kapasitet tik å gjennomføre terroraksjoner i Syria eller Vesten:

  1. Det er sannsynlig at fremmedkrigerne får økt kapasitet gjennom erfaring med våpenbruk, kamphandlinger, og i noen tilfeller også mer spesialiserte ferdigheter.
  2. Det er en risiko for at noen av fremmedkrigerne kan returnere med oppdrag om å utføre terrorangrep på vestlig eller norsk jord, gitt av lederskikkelser i gruppene de tilhører i Syria.
  3. Det er sannsynlig at fremmedkrigerne blir ytterligere radikalisert gjennom å oppholde seg i et miljø av overbeviste ekstreme islamister over lengre tid, og hvor mange også opplever at svært grove voldshandlinger blir rettferdiggjort av lederskikkelser.
  4. Det er også en risiko for at noen av fremmedkrigerne på eget initiativ kan planlegge angrep som følge av denne radikaliseringen.

På videoen under forklarer danske Syria-krigere hvorfor vestlige mål er blitt legitime i krigen:

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger